ข่าวกิจกรรม

 • นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรฯ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอ ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2554 05:40 โดย Padet Kulpradit
 • กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษา ในภาคเช้า โดย ผอ.จริน  หงษ์ชัยภ ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2554 04:37 โดย Padet Kulpradit
 • ค่ายคุณธรรม 2554 วันที่ 13 - 17 มิถุนายน พ.ศ.2554 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ได้ไปเข้าค่ายค ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2554 01:54 โดย Padet Kulpradit
 • ค่ายคุณธรรม ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน พ.ศ.2554 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กำหนดให้ทุกระดับชั้น (ม.1 - ม.6) เข้าค ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2554 18:14 โดย Padet Kulpradit
 • Social Network : GE ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิถุนายน พ.ศ.2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสาระมาตรฐานสากลโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจ ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2554 20:38 โดย Padet Kulpradit
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • อัตลักษณ์มาตรการส่งเสริม.docx   29กิโลไบต์ - 9 มิ.ย. 2554 21:03 โดย Padet Kulpradit (เวอร์ชัน 1)
  ‎อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ‎
 • โครงสร้างหลักสูตร.doc   41กิโลไบต์ - 9 มิ.ย. 2554 21:00 โดย Padet Kulpradit (เวอร์ชัน 1)
  ‎โครงสร้างหลักสูตรสังคมศึกษาฯ ร.ร.กาญจนาฯ 2554‎
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร
 

นายเผด็จ กุลประดิษฐ์