Податковий календар

Податковий календар на червень 2015 року


12 червня, п'ятницяОстанній день подання
 • звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
15 червня, понеділокОстанній день подання
 • звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за травень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за травень
 • заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІІІ кварталу 2015 р. та розрахунку доходу за попередній календарний рік
19 червня, п'ятницяОстанній день подання
 • заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з ІІІ кварталу 2015 р.
Останній день сплати
 • авансового внеску з єдиного податку за червень платниками, віднесеними до першої та другої груп
22 червня, понеділокОстанній день подання
 • декларації з ПДВ за травень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • декларації акцизного податку за травень
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за травень платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у травні
 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за травень
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за травень
Останній день сплати
 • єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за травень (крім гірничих підприємств)
 • доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції*

____________________
*Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу).

 

26 червня, п'ятницяОстанній день сплати
 • авансового внеску рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за червень
 • авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за червень
 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за червень
30 червня, вівторокОстанній день сплати
 • авансових внесків з податку на прибуток за червень
 • ПДВ за травень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • акцизного податку за травень
 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень
 • податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за травень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за травень
 • плати за землю за травень
 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за травень