Податковий календар

Податковий календар на квітень 2015 року


Податковий календар на квітень 2015 р.
14 квітня, вівторок
Останній день сплати
 • адміністративно-господарських санкцій за нестворення у 2014 р. робочих місць для інвалідів
15 квітня, середаОстанній день подання
 • звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за березень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за березень
20 квітня, понеділокОстанній день подання
 • декларації з ПДВ за березень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • декларації акцизного податку за березень
 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за березень
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за березень платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у березні
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) роботодавцями за березень
 • звіту по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (форма Ф4-ФСС з ТВП), за I квартал
 • звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (форма Ф14-ФСС з ТВП) за I квартал1
 • звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за I квартал

_____________________
1Відповідно до Закону України від 28.12.2014 р. № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» з 01.01.2015 р. за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності здійснюється тільки оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм (фінансування інших видів соціальних послуг припинено).

  Останній день сплати
  • авансового внеску з єдиного податку за квітень платниками, віднесеними до першої та другої груп
  • доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції2
  • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, за I квартал
  • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за березень (крім гірничих підприємств)

  _____________
  2Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу).

  28 квітня, вівторокОстанній день сплати
  • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за березень
  29 квітня, середаОстанній день сплати
  • авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, юридичними особами за І квартал
  • авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за І квартал
  • авансового внеску рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за І квартал
  • авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за І квартал
  • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за І квартал
  30 квітня, четверОстанній день подання
  • податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані фізичною особою, за 2014 р., у тому числі особами, які провадять незалежну професійну діяльність
  • звіту про контрольовані операції за 2014 р., у якому відображають контрольовані операції, здійснені у період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.
  • звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2014 р. (форма № Д5)
  Останній день сплати
  • авансових внесків з податку на прибуток за квітень
  • ПДВ за березень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
  • акцизного податку за березень
  • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень
  • податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за березень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки
  • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за березень
  • плати за землю (крім громадян) за березень
  • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за березень
  • єдиного податку платниками четвертої групи за І квартал
  • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2014 р