Податковий календар

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР НА листопад

9 листопада, понеділок
Останній день подання
 • звіту про суми податкових пільг за дев’ять місяців 
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємства за три квартали*
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за три квартали
 • декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за III квартал
 • податкової декларації з ПДВ за ІІІ квартал платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за ІІІ квартал (форма № 1ДФ)
 • податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами — підприємцями, які перейшли з ІІІ кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані в ІІІ кварталі
 • податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця за три квартали платниками, віднесеними до третьої групи
 • податкової декларації платника єдиного податку третьої групи  (юридичні особи) за три квартали
 • податкової декларації екологічного податку за ІІІ квартал
 • податкової декларації рентної плати за ІІІ квартал з розрахунком:

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; 
рентної плати за спеціальне використання води; 
рентної плати за користування надрами; 
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

 • податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали
 • податкової декларації туристичного збору за три квартали

_________________________
 *Для забезпечення реалізації положень Податкового кодексу до затвердження нової форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств рекомендовано відображати об’єкти оподаткування та податкові зобов’язання з податку на прибуток за звітний період — три квартали 2015 р. — у чинній на сьогодні декларації. При цьому для визначення суми об’єкта оподаткування та податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств за новими правилами рекомендовано використовувати проект декларації, розміщений на веб-порталі ДФС України, та подавати його разом із чинною декларацією як доповнення.

Згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств, які подають тільки річну фінансову звітність).

  13 листопада, п'ятницяОстанній день подання
  • звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
  • звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за жовтень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за жовтень
  Останній день сплати
  • авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності
  19 листопада, четверОстанній день сплати
  • податку на прибуток підприємства за ІII квартал
  • частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до держбюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єд-наннями за результатами фінансово-господарської діяльності, за ІII квартал
  • ПДВ за ІІІ квартал платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
  • екологічного податку за ІІІ квартал
  • рентної плати за користування надрами за ІІІ квартал з урахуванням фактично сплачених авансових внесківрентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за ІІІ квартал з урахуванням фактично сплачених авансових внесків
  • рентної плати за спеціальне використання води за ІІІ квартал
  • рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІІ квартал
  • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за ІІІ квартал з урахуванням фактично сплачених авансових внесків
  • збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІІ квартал
  • туристичного збору за ІІІ квартал
  • єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані фізичними особами — підприємцями, за ІІІ квартал
  • єдиного податку юридичними та фізичними особами — підприємцями, віднесеними до третьої групи, за ІІІ квартал

   

  20 листопада, п'ятницяОстанній день подання
  • податкової декларації з ПДВ за жовтень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
  • декларації акцизного податку за жовтень
  • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за жовтень платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у жовтні
  • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за жовтень
  • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за жовтень
  Останній день сплати
  • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за жовтень (крім гірничих підприємств)
  • авансового внеску з єдиного податку за листопад платниками, віднесеними до першої та другої груп
  • доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку, за жовтень**

  _________________________
   **Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 цього Кодексу).

   

  27 листопада, п'ятницяОстанній день сплати
  • авансового внеску рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за листопад
  • авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за листопад
  • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за листопад
  30 листопада, понеділокОстанній день сплати
  • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за жовтень
  • авансових внесків з податку на прибуток за листопад
  • ПДВ за жовтень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
  • акцизного податку за жовтень
  • плати за землю за жовтень
  • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за жовтень
  • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за жовтень
  • податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за жовтень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки
  • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за жовтень