Податковий календар

7 серпня, п'ятниця
Останній день подання
 • звіту про суми податкових пільг за II квартал
10 серпня, понеділокОстанній день подання
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємства за півріччя
 • фінансової звітності за півріччя до органів ДФС України платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за півріччя
 • податкової декларації з ПДВ за II квартал платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ІІ квартал (форма № 1ДФ)
 • декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за II квартал
 • податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, віднесеного до третьої групи, за півріччя
 • податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи, віднесеного до третьої групи, за півріччя
 • податкової декларації рентної плати за ІІ квартал з розрахунком:

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; 
рентної плати за спеціальне використання води; 
рентної плати за користування надрами; 
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

 • податкової декларації екологічного податку за ІІ квартал
 • податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя
 • податкової декларації туристичного збору за півріччя
 • податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами — підприємцями, які перейшли з ІІ кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані в ІІ кварталі

 

14 серпня, п'ятницяОстанній день подання
 • звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
 • звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за липень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за липень
Останній день сплати
 • авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності
19 серпня, середаОстанній день сплати
 • податку на прибуток підприємств за півріччя
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за II квартал
 • ПДВ за II квартал платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
 • єдиного податку  юридичними та фізичними особами — підприємцями, віднесеними до третьої групи, за ІІ квартал
 • рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал
 • рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал
 • рентної плати за користування надрами за ІІ квартал з урахуванням фактично сплачених авансових внесків
 • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за ІІ квартал з урахуванням фактично сплачених авансових внесків
 • рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за ІІ квартал з урахуванням фактично сплачених авансових внесків
 • екологічного податку за ІІ квартал
 • збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал
 • туристичного збору за ІІ квартал
 • єдиного податку з сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані фізичними особами — підприємцями, за ІІ квартал
 • податку на доходи фізичних осіб за результатами подання податкової декларації про майновий стан і доходи за ІІ квартал фізичними особами — підприємцями
20 серпня, четверОстанній день подання
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за липень
 • податкової декларації з ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • декларації акцизного податку за липень
 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за липень
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень платниками, які щомісяця подають звітну податкову декларацію, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у липні
Останній день сплати
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за липень (крім гірничих підприємств)
 • доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції1
 • авансового внеску з єдиного податку за серпень платниками, віднесеними до першої та другої груп

______________________
1Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу).

28 серпня, п'ятницяОстанній день сплати
 • авансових внесків з податку на прибуток за серпень
 • авансового внеску рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за серпень
 • авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за серпень
 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за серпень
 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за липень
 • плати за землю за липень2
 • ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • акцизного податку за липень
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за липень
 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень
 • податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за липень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень

_________________
2Фізичними особами такий податок сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

31 серпня, понеділокОстанній день подання
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємства виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2014 р. по 30.06.2015 р.