Податковий календар

ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР НА ГРУДЕНЬ 2015 Р.

14 грудня, понеділок
Останній день подання
 • звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
15 грудня, вівторокОстанній день подання
 • звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за листопад (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за листопад 
16 грудня, середаОстанній день подання
 • заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2016 р. та розрахунку доходу за попередній календарний рік
18 грудня, п'ятницяОстанній день сплати
 • авансового внеску з єдиного податку за грудень 2015 р. платниками, віднесеними до першої та другої груп
21 грудня, понеділокОстанній день подання
 • податкової декларації з ПДВ за листопад платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю 
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне cоціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за листопад 
 • заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2016 р.
 • декларації акцизного податку за листопад 
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за листопад платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у листопаді 
 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за листопад

 

Останній день сплати
 • доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції*
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за листопад (крім гірничних підприємств)
  *Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу)

 

28 грудня, понеділокОстанній день сплати
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за листопад
29 грудня, вівторокОстанній день сплати
 • авансового внеску рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини на грудень
 • авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України на грудень 
 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку на грудень 
30 грудня, середаОстанній день сплати
 • авансових внесків з податку на прибуток за грудень 
 • податку на додану вартість за листопад 
 • плати за землю за листопад 
 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад
 • податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за листопад на поточний або депозитний банківський рахунок, на вклади членів кредитної спілки 
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад 
 • акцизного податку за листопад
 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за листопад