Податки
Updated Jul 10, 2014, 11:36 PM
Все про податки
Use template

Податки

Пошук на сайті

Податковий календар

Податковий календар на червень 2014 року


5 червня, четвер Останній день сплати
 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за третю декаду травня
13 червня, п'ятниця Останній день подання
 • звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за травень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки
 • заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з IІI кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік
Останній день сплати
 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за першу декаду червня
 • збору за провадження торговельної діяльності; діяльності з надання платних послуг; торгівлі валютними цінностями (з придбанням торгового патенту) за липень
 • збору за здійснення діяльності у сфері розваг за ІІІ квартал
20 червня, п'ятниця Останній день подання
 • податкової декларації з ПДВ за травень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за травень в електронному вигляді усіма платниками ПДВ
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів роботодавцями за травень (форма № Д4 (місячна))
 • декларації акцизного податку за травень
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за травень платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі в травні
 • розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за травень
 • податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України за травень
 • податкового розрахунку з плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за травень
 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками, за травень
 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за травень
 • податкових розрахунків рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за травень
 • заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з IІI кварталу
Останній день сплати
 • авансового внеску з єдиного податку за червень платниками, віднесеними до першої та другої груп
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за травень (крім гірничих підприємств)
 • доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції1

_____________
1Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222).

25 червня, середа Останній день сплати
 • авансового взноса рентной платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам, за транзитную транспортировку по трубопроводам природного газа и аммиака по территории Украины за вторую декаду июня
27 червня, п'ятниця Останній день подання
 • повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства у 2015 р.
Останній день сплати2
 • авансових внесків з податку на прибуток за червень
 • ПДВ за травень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень
 • акцизного податку за травень
 • земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (крім громадян) за травень
 • фіксованого сільськогосподарського податку за травень
 • збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за травень
 • збору за користування радіочастотним ресурсом України за травень
 • плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за травень
 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електро-енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками, за травень
 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за травень
 • остаточної суми рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за травень з урахуванням фактично сплачених авансових платежів

__________________
2Платежі з податків і зборів, сплата яких припадає на 30.06.2014 р., підлягають сплаті не пізніше 27.06.2014 р., оскільки 30.06.2014 р. (понеділок) — вихідний день згідно зі ст. 67 КЗпП: святковий день — 28.06.2014 р. — День Конституції України збігається з вихідним днем і відповідно переноситься на наступний після святкового.

Останній день вручення
 • податкових повідомлень-рішень фізичним особам про внесення земельного податку та орендної плати3

____________
3Фізичними особами такий податок сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.