Strona główna

Witamy na stronie poświęconej Projektowi

Otrzymanie i badanie fizykochemiczne kompleksów cyklodekstryna - labilna substancja biologicznie czynna jako potencjalnych układów stabilizujących