Inleiding

Dorst - Noord-Brabant

Alle paalkampeerlocaties van Staatsbosbeheer zijn per 01-06-2020 permanent gesloten

Informatie op deze site is verouderd en wordt niet meer bijgewerkt

BELANGRIJKE MEDEDELING

Beste bezoeker,

Het afgelopen jaar is de belangstelling voor paalkamperen sterk gegroeid. Met name op enkele populaire kampeerlocaties is dat duidelijk merkbaar. Helaas heeft deze ontwikkeling niet alleen positieve gevolgen.

Tot mijn verbijstering komt het steeds vaker voor dat mensen hun afval achterlaten, met grote groepen komen kamperen, of geluidsversterkers meenemen. De kleinschalige wildkampeerlocaties voor natuurliefhebbers dreigen te veranderen in trekpleisters voor (kinder-)feestjes en barbecues. Dat is niet de bedoeling van paalkamperen!

Staatsbosbeheer heeft al enkele locaties verwijderd wegens overlast. Om paalkamperen te behouden wil ik iedereen dringend oproepen zich aan de regels te houden:

    • Laat absoluut geen afval achter

    • Vertrek weer na de aangegeven termijn

    • Laat andere kampeerders met rust

    • Kom niet met groepen, feestjes, barbecues of muziek naar de kampeerlocaties

En bovenal:

    • Spreek andere kampeerders aan op het overtreden van de regels.

Samen moeten we er voor zorgen dat de locaties rustig en netjes blijven. Anders kan paalkamperen niet blijven bestaan.

Stefan Kruithof

Welkom op deze website over paalkamperen! Paalkamperen is een legale vorm van wildkamperen in Nederland. Op speciaal aangewezen locaties is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan te kamperen. Veel paalkampeerlocaties zijn van Staatsbosbeheer, maar er is ook een aantal paalkampeerlocaties van andere organisaties.

Geschiedenis

Paalkamperen lijkt te zijn begonnen in Overijssel, waar begin jaren '90 een aantal palen langs wandelroutes als het Pieterpad zijn geplaatst. Hierover is nauwelijks informatie te vinden en vrijwel al deze palen zijn helaas verdwenen. De paalkampeerlocaties van Staatsbosbeheer zijn bekender en bestaan sinds mei 1996. Dit project begon met vijftien locaties in de omgeving van Breda. In de loop der tijd zijn er veel locaties bijgekomen, maar helaas zijn er ook locaties opgeheven. De grootste klappen zijn in het voorjaar van 2013 gevallen, toen Staatsbosbeheer in korte tijd een aantal paalkampeerlocaties heeft verwijderd. Update: Inmiddels staan twee van deze locaties weer op de site! Het lijkt er dus op dat Austerlitz en Kaapweg toch weer operationeel zijn. Staatsbosbeheer bedankt!

Naast de locaties van Staatsbosbeheer bestaan er ook andere plaatsen waar legaal mag worden gekampeerd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om heel het Twentepad wildkamperend af te leggen, dankzij de Lion's Club in Tubbergen die een aantal particuliere paalkampeerlocaties sponsorde.

Sinds augustus 2010 bestaat paalkamperen ook in Vlaanderen. Daar worden paalkampeerlocaties aangeduid als bivakzones. Terwijl het Nederlandse Staatsbosbeheer wegens bezuingingen kampeerplekken aan het verwijderen is, legt het Vlaamse Natuur en Bos juist steeds meer prachtige bivakzones aan.

Waarom deze site?

Helaas zijn slechts weinig mensen bekend met paalkamperen. Er wordt daarom nauwelijks gebruik gemaakt van deze avontuurlijke mogelijkheid om van de Nederlandse natuur te genieten. Paalkamperen toont de diversiteit van Nederland op een bijzondere manier. Er zijn kampeerlocaties in de bossen bij Staphorst, maar ook in de polderlandschappen van de Alblasserwaard en de Hoekse Waard. Paalkamperen kan langs brede rivieren en op open velden, vlakbij historische molens en op verdedigingslinies uit de Tachtigjarige Oorlog.

Behalve dat paalkamperen niet erg bekend is, is er ook niet veel informatie over beschikbaar. Op de website van Staatsbosbeheer staan de verschillende locaties van deze organisatie vermeld, maar ontbreekt verdere informatie over de kampeerplekken. Het is dan ook steeds weer een verrassing of een kampeerveldje wel of niet goed beschut ligt en of het omliggende natuurgebied inderdaad mooi is. Dit is jammer, omdat er soms flinke verschillen in de kwaliteit van de paalkampeerlocaties zijn. Een groter probleem is dat de informatie die Staatsbosbeheer op haar website biedt niet altijd correct is. Ook folders en kaarten zijn niet altijd nauwkeurig: sommige paalkampeerlocaties zijn opgeheven, terwijl er de afgelopen jaren ook weer nieuwe plekken bij zijn gekomen.

Over de locaties die niet van Staatsbosbeheer zijn, zoals de kampeerterreinen in Twente of de Griendwerkershut in de Biesbosch, is nauwelijks informatie op het internet te vinden. Het is daarom mijn bedoeling om zo veel mogelijk informatie over legaal wildkamperen in Nederland op deze website te verzamelen en up-to-date te houden.