Khatam Terjemahan

                                                               [Previous[ [Next] [Home]

[11] HUD, dari surah 1~10; 

1. Alif Laam Raa, inilah satu kitab yang disiapkan ayat-ayat nya, kemudian diterangkan dia, yang datangnya dari Tuhan yang bijaksana, yang amat mengetahui.

2. “Bahawa janganlah kamu sembah, melainkan Allah, sesungguhnya aku ini, pengancam dan pengemar bagi kamu daripadanya”.

3.”Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah kepada nya, tentu ia akan beri kepada kamu satu kesenangan yang baik hingga satu  masa yang tertentu, dan tentu ia berikan ganjaran nya kepada tiap-tiap  orang yang mempunyai kebaikan dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut dikenakan atas kamu azab hari yang besar”.

4. “Kepada Allah lah tempat kambli kamu, dan ia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu”.

5. Ketahuilah, sesungguhnya mereka palingkan dada-dada mereka untuk bersembunyi daripadanya, ketahuilah bahawa waktu mereka pakai pakaian mereka, ia tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terangkan, kerana sesungguhnya ia mengetahui apa yang ada didalam dada-dada.

6. Dan tidak ada satu pun dari makhluk yang merayap dibumi melainkan atas Allah lah kewajiban memberi rezeki kepadanya, dan ia mengetahui tempat kediaman nya dan tempat disimpan nya, taip-tiap sesuatu ada tersebut dikitab yang nyata.

7. Dan ialah yang telah jadikan langit-langit dan bumi dalam enam masa --- dan adalah Aras nya atas air --- untuk ia beri percubaan kepada kamu, siapakah dari antara kamu yang baik amalnya, dan jika engkau berkata; “sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati”.  Tentu orang-orang yang tidak  percaya itu akan berkata; “ini tidak lain melainkan satu sihir yang nyata”.

8. Dan jika kami takhirkan azab itu dari mereka sampai satu masa yang tertentu, nescaya mereka akan berkata; “apakah yang menghalangi dia?” ketahuilah, pada hari yang akan datang azab kepada mereka, tidak boleh dipalingkan dia dari mereka, dan akan meliputi mereka apa yang mereka perolok-olok kan.

9. Dan jika kami rasakan manusia akan rahmat dari kami, kemudian kami cabut dia daripadanya nescaya ia putus asa, tidak berterima kasih.

10. Dan jika kami rasakan dia kesenangan sesudah kesusahan yang mengenai dia, nescaya ia akan berkata; “telah hilang kesusahan daripada ku”,  sesungguhnya ia senang, lagi sombong.Sumber;
[] http://www.facebook.com/groups/115520605125408/doc/495998267077638

Following Twitter,
[] https://twitter.com/etiqaknajid2/status/688741782729850881


.
Comments