Khatam Terjemahan

                                                [Previous] [Next] [Home]

AR-RA’D, dari ayat 41~43.

41. Dan tidak kah mereka lihat, bahawa kami datangi bumi itu, (mereka iaitu) kami  kurangkan dia dari hujan-hujan nya ? dan Allah menghukum, tidak ada yang boleh membatalkan hukum nya, dan ia itu lekas dalam menghitung.

42. Dan sesungguhnya telah menipu daya orang-orang yang sebelum mereka, tetapi bagi Allah lah terserah balasan tipu daya sekelian nya, ia tahu apa yang dikerjakan oleh tiap-tiap seorang, dan orang-orang kafir akan mengetahui bagi siapa kah balasan akhirat itu.

43. Dan berkata orang-orang kafir itu, “engkau bukan utusan”.  Katakanlah; “cukup Allah sebagai saksi antara ku dan antara kamu, dan cukup orang yang padanya ada pengetahuan tentang kitab.Sumber,
[] http://shoppeknajid.blogspot.my/2016/01/arrad.html
Followint Twitter,
[] https://twitter.com/shoppeknajid/status/690759862125395969.

 
Comments