Khatam Terjemahan

                                            [Previous] [Next] [Home]

Ibrahim, dari ayat 1~10,

1. Alif Laam Raa, ini satu kitab yang kami turunkan dia kepada mu, untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka, kejalan Tuhan yang teguh, yang terpuji.

2. Allah itu ialah Tuhan yang kepunyaan nya lah apa-apa yang ada dilangit-langit dan apa yang ada dibumi, dan kecelakaan dari azab yang pedih, adalah bagi orang-orang kafir.

3. Iaitu orang-orang yang utamakan penghidupan dunia  lebih dari akhirat, dan yang paling dari jalan Allah, dan yang mahu kan dunia itu dengan jalan  yang bengkok, mereka itu dalam kesesatan yang jauh.

4. Dan tidak kami utus seorang Rasul, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia terangkan kepada mereka, tetapi Allah sesat kan siapa yang ia kehendaki dan ia pimpin siapa yang  ia kehendaki kerana ialah Tuhan yang gagah, yang bijaksana.

5. Dan sesungguhnya kami telah utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami sambil kami berkata; “hendaklah engkau keluarkan kaum mu dari kegelapan kepada cahaya, dan ingatkan lah mereka akan hari-hari Allah, kerana pada yang demikian itu, ada tanda-tanda bagi tiap-tiap orang yang sabar yang menerima kasih.

6. Dan ingatlah tetakala Musa berkata kepada kaumnya; “ingatlah akan nikmat Allah atas kamu, tetakala ia selamatkan kamu dari keluarga firaun, yang seksa kamu dengan seksaan yang pedih dan mereka bunuh anak-anak laki-laki  kamu dan mereka biarkan hidup  perempuan-perempuan kamu, kerana pada yang demikian itu ada bala yang besar dari Tuhan kamu”.

 7. Dan ingatlah tetakala Tuhan kamu memberi tahu; “jika kamu berterima kasih, nescaya aku akan tambah nikmat bagi kau, dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab ku itu sangat pedih.

8. Dan berkata Musa; “jika kamu dan siapa-siapa yang dibumi sekelian nya tidak percaya, maka sesungguhnya Allah itu yang cukup, yang terpuji”.

9. Bukankah telah datang kepada kamu khabar orang-orang sebelum kamu, iaitu khabar kaum Nuh dan Aad dan Samud dan khabar orang-orang yang sesudah mereka ? tidak ada yang mengetahui bilangan mereka melainkan Allah, telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa keterangan-keterangan , tetapi mereka tekup kan tangan-tangan  mereka kemulut-mulut mereka sambil berkata;  “sesungguhnya kami tidak percaya kepada apa yang kamu diutuskan  dengan nya, dan sesungguhnya kami dalam syak yang meragu-ragukan tentang apa yang kamu seru kami kepada nya.

10. Bertanya Rasul-Rasul mereka; “apakah tentang Allah, kamu syak, yang menjadikan langit-langit dan bumi ? ia seru kamu untuk memberi ampun kepada kamu akan dosa-dosa kamu dan ia akhirkan kamu sampai satu masa yang tertentu”.  Mereka jawab; “kamu tidak lain melainkan manusia seperti kami, kamu mahu palingkan kami dari apa yang bapa-bapa kami sembah, lantaran itu, bawalah kepada satu keterangan yang nyata”.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/367537353415/doc/10151230077543416

Folowing twitter,
[] https://twitter.com/shoppeknajid/status/690763454144086016.

 
Comments