Khatam Terjemahan

                                                               [Previous] [Next] [Home]

YUNUS, dari surah 21~30;

31
. Tanyalah; “siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi ? atau siapakah yang menguasai pendengaran dan pandangan-pandangan ? dan siapakah yang keluarkan barang yang hidup dari yang mati dan keluarkan barang mati dari yang hidup ? dan siapakah yang mengatur urusan-urusan itu ? “. Maka mereka akan berkata; “Allah”, maka katakanlah; “oleh itu, apakah kamu tidak mahu berbakti ?”.

32. Yang demikian ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya, maka bukankah sesudah kebenaran, tidak ada lain, melainkan kesesatan ? lantaran itu, kemanakah kamu akan dipalingkan ? “.

33. Demikianlah berlaku kalimat Tuhan mu atas orang-orang yang melewati batas, iaitu bahawa sesungguhnya mereka tidak akan beriman.

34. Tanyalah: “adakah dari antara sekutu-sekutu kamu , siapa-siapa yang boleh jadikan makhluk, kemudian boleh kembalikan dia?” katakan lah; “Allah lah yang menjadikan makhluk, kemudian ia akan kembalikan dia, lantaran itu, bagaimanakah kamu hendak dipalingkan ?”

35. Tanyalah; “adakah dari antara sekutu-sekutu kamu itu siapa-siapa yang boleh memimpin kepada kebenaran?” katakan lah; “Allah lah yang memimpin kepada kebenaran. Maka apakah yang memimpin kepada kebenaran itu, lebih patut diturut atau kah yang tidak boleh memimpin kecuali sesudah dipimpin ?,  Mengapakah kamu bagitu?,  Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?”

36. Dan kebanyakan dari mereka tidak ikut,  melainkan sangkaan, sesungguhnya sangkaan itu, sedikit pun tidak boleh mengalahkan kebenaran, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan.

37. Dan tidaklah Quran ini suatu yang boleh diada-adakan oleh selain dari Allah, tetapi adalah ia sebagai penyambung khabaran kitab yang sebelumnya adalah sebagai menerangkan kewajiban, tidak ada syak padanya, yang ia dari Tuhan bagi sekelian makhluk.

38. Ataukah mereka mahu berkata; “ia yang mengadakan itu ?” katakan lah; “buatlah satu surah seperti ini dan panggil lah siapa-siapa yang kamu boleh panggil selain dari Allah, jika memang kamu orang-orang yang benar”.

39. Bahkan mereka dustakan apa yang mereka belum tahu betul-betul dan belum datang kepada mereka pengetahuan tentang akibatnya, demikianlah orang-orang sebelum mereka dusta kan, maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melewati batas !

40. Dan sebahagian dari mereka ada yang percaya kepadanya, dan sebahagian dari mereka ada yang tidak percaya kepadanya, tetapi Tuhan mu lebih mengetahui orang-orang yang bebuat kebenaran.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/363497962349/doc/10151176338632350

Following Twitter,
[] https://twitter.com/cengalknajid2/status/688525044562001921


.
Comments