Khatam Terjemahan

                                                   [Previous] [Next] [Home]

YUNUS, dari surah 41~50; 

41. Dan jika mereka dustakan mu, maka katakanlah; “ bagi ku lah amal ku, dan bagi kamu lah amal kamu, kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan.

42. Dan sebahagian dari mereka ada yang datang mendengarkan ajaran mu, tetapi apakah engkau boleh buat mendengar orang-orang yang tuli, walau pun mereka tidak mahu fikirkan ?

43. Dan sebahagian dari mereka ada yang melihat kepada mu, maka apakah engkau boleha pimpin orang-orang yang buta, walau pun mereka tidak mahu melihat ?

44. Sesungguhnya Allah tidak menganiyai manusia sedikit pun, tetapi manusia menganiyai diri-diri mereka sendiri.

45. Dan pada hari yang ia akan himpunkan mereka, merasalah mereka seolah-olah mereka tidak tinggal dikubur melainkan satu saat dari siang, mereka akan berkenal-kenalan antara mereka, sesungguhnya rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan bukanlah mereka orang-orang yang terpimpin.

46. Dan jika kami unjukkan kepada mu sebahagian dari seksa yang kami janjikan kepada mereka atau kami terima jiwa mu maka kepada kamilah tempat kambali mereka, kemudian Allah jadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

47. Dan bagi tiap-tiap umat ada Rasulnya, maka apabila datang Rasul mereka, dihukumkan antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiayai.

48. Dan mereka bertanya; “Bilakah akan terjadi perjanjian ini, jika memang kamu orang-orang yang benar?”

49. Katakan lah; “aku tidak memiliki bagi diri ku bahaya dan tidak menafaat, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah, tiap-tiap umat ada ajalnya, apabila datang ajal mereka, maka tidak boleh mereka minta diundurkan sesaat dan tidak boleh mereka minta dimajukan”.

50. Katakan lah; “tidak kah kamu fikirkan bagaimana dasyatnya jika datang kepada kamu azabnya pada waktu malam atau siang?” apakah yang diminta lekas oleh orang-orang yang berdusta itu ?.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/324853010914872/doc/400603420006497

Following Twitter,
[] https://twitter.com/cengalknajid2/status/688526948444721152


.
Comments