Khatam Terjemahan

                                                                 [Previous][Next][Home]

YUNUS, dari surah 1~10;

1. Alif Laam Raa, ini ayat-ayat dari kitab yang bijaksana.

2. Apakah manusia hairan, bahawa kami telah wahyukan kepada seorang laki-laki dari antara  mereka, iaitu; “ancamlah manusia, dan girangkan lah orang-orang yang beriman bahawa bagi mereka ada persediaan kebenaran pada sisi Tuhan mereka”, orang-orang kafir itu berkata; “sesungguhnya ini satu ahli sihir yang nyata”.

3. Sesungguhnya Tuhan kamu itu Allah yang menjadikan langit-langit dan bumi dalam enam hari, kemudian  ia bersemayam atas aras, mengurus urusan nya, tidak ada siapa pun yang boleh menolong, melainkan sesudah izin nya, itulah Allah, Tuhan kamu, lantaran itu, sembahlah dia,  maka apakah kamu tidak mahu ingat ?

4. Kepadanya lah tempat kembali kamu sekelian sebagai perjanjian Allah yang benar,  sesungguhnya ia jadikan makhluk, kemudian ia kembalikan dia, untuk ia balas mereka yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dengan adil, dan orang-orang yang tidak  percaya, adalah bagi mereka minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih, dengan sebab mereka telah kufur.

5. Ialah yang jadikan matahari terang dan bulan bercahaya, dan ia tentukan perjalanan nya, supaya kamu tahu bilangan tahun-tahun dan perhitungan, tidak Allah jadikan itu semua melainkan dengan kebenaran, ia terang-terang kan tanda-tanda nya bagi kaum yang mahu tahu.

6. Sesungguhnya ditentang pertukaran malam dan siang, dan ditentang apa yang dijadikan oleh Allah dilangit-langit dan dibumi, ada beberapa tanda bagi kaum yang mahu berbakti.

7. Sesungguhnya  orang-orang yang tidak percaya akan pertemuan kamu, dan suka kepada penghidupan dunia serta tenteram dengan nya, dan orang-orang yang lalai dari memikirkan ayat-ayat kami.

8. Maka mereka itu, tempat mereka ialah api neraka dengan sebab apa  yang mereka telah usahakan.

9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Tuhan mereka pimpin mereka lantaran iman mereka, mengalir dekat mereka beberapa sungai disyurga-syurga kesenangan.

10. Doa mereka dalam syurga-syurga itu, ialah; “maha suci engkau, Hai Tuhan !” dan pujian mereka padanya; “sejahtera ! “ dan akhir doa mereka; “bahawa sekelian pujian kepunyaan Allah, pengurus bagi sekelian makhluk”.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/371387602921275/doc/416215205105181

Following Twitter,
[] https://twitter.com/dekodekoicqmail/status/688337782507356160Comments