Godziny otwarcia Przedszkola:

6.30-16.30

ul. Mariańska 1

44-200 Rybnik

tel. 32 42 21 638

e-mail: p5rybnik@wp.pl


Godziny otwarcia oddziału szkolnego:

6.30-16.30

ul. Różańskiego 14a 

tel. 32 42 212 81

intendent wewn.: 20 (stołówka)

oddział przedszkolny wewn: 18