กระเป๋าลดโลกร้อน

โพสต์23 ก.ค. 2555 22:18โดยARITAT PONGPIRIYAPORN   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2555 02:02 ]
        วันที่  23 - 27  กรกฎาคม  พ.ศ.2555  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดโครงการ "กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน"  ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก  บรรยากาศดังภาพ

กระเป๋าลดโลกร้อน
Comments