Khatam Surah 66

                                                                        [Surah 65] [Surah 67]

Ulasan Surah AT TAHRIM (mengharamkan).

Surah ini terdiri atas 12 ayat, termasuk golongan surah-surah Madaniyyah, diturunkan sesudah surah Al Hujuraat.

Dinamai surah At Tahrim kerana pada awal surah ini terdapat kata “tuharrim” yang kata asalya adalah Attahriim yang bererti “mengharamkan”.


SUMBER:
Khatam terjemahan ayat-ayat At-Tahrim (1-12)
,       
[BS]
http://ctos3.blogspot.com/2013/05/66.html        Comments