Khatam Terjemahan

                                                         [Previous] [Next]

Bani Israil, dari ayat 71~80;

71. Ingatlah hari yang kami akan panggil  tiap-tiap manusia dengan nama iman mereka, maka barang siapa diberikan kitabnya ditangan kanan nya, mereka akan baca kitab mereka, dan mereka yang tidak dizalimi sedikit pun.

72. Dan barang siapa adalah didunia ini buta, maka diakhirat juga ia buta dan lebih sesat perjalanan nya.

73. Dan sesungguhnya hampir mereka fitnahkan  mu tentang apa yang kami telah wahyukan kepada mu, suapya engkau ada-adakan yang lain nya atas nama kami, dan kalau sudah bagitu, mereka akan jadikan mu kawan.

74. Dan jika tidak kami tetapkan mu, nescaya hampirlah engkau condong sedikit kepada mereka.

75. Kalau bagitu, nescaya kami akan rasakan kepada mu dua kali ganda kesusahan mati, kemudian engkau tidak akan dapat penolong terhadap kami.

76. Dan sesungguhnya hampir mereka hendak halau mu dari bumi Mekkah untuk mengeluarkan mu daripadanya, dan kalau bagitu, mereka tidak akan tinggal sesudah keluarkan mu, melainkan sebentar.

77. Bagitulah keadaan orang-orang yang kami telah utuskan sebelum mu daripada Rasul-Rasul kami, dan engkau tidak dapati perubahan bagi ketetapan kami.

78. Hendaklah engkau dirikan  sembahayang duduk gelincir matahari sampai klam malam, dan dirikan lah sembahayang subuh, kerana sesungguhnya sembahayang subuh itu, disaksikan.

79. Dan disebahagian waktu malam, hendaklah engkau sembahayang tahjud, sebagai sembahayang sunat untuk mu, supaya Tuhan mu akan bangkitkan mu disatu tempat yang terpuji.

80. Dan berdoalah; “Hai Tuhan ku ! masukkan daku dengan cara yang baik, dan keluarkan daku dengan cara yang baik, dan jadikanlah bagi ku disisi mu, satu keterangan menolong.

 


Sumber,
[] http://p111kota.blogspot.my/2016/02/surah17.html

Following Twitter,
[] https://twitter.com/junknajid/status/697644176108683264.
Comments