Khatam Surah 12

                                                                                     [Surah 11][Surah13]
Ulasan Surah YUSOF,

Surah Yusuf ini terdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surah-surah Makiyyah kerana  diturunkan  di Mekah sebelum Hijrah, surah ini dinamakan surah Yusuf adalah kerana titik berat dari isi nya mengenai riwayat Nabi Yusuf a.s.  Riwayat tersebut salah satu diantara cerita-cerita ghaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w.  sebagai mujizat bagi beliau, sedang beliau sebelum diturunkan surah ini tidak mengetahui nya.  Menurut riwayat Al-Baihaqi  dalam kitab “Ad-Dalail” bahawa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf a.s. ini, kerana sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui.

Dari cerita Yusuf a.s. ini, Nabi Muhammad s.a.w, mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap belau dalam menjalankan tugasnya.

 

SUMBER 1:
Khatam terjemahan ayat-ayat Yusof (101-111)

[YG] http://t.co/6ilvQnQYW3

[GF] https://t.co/4LrdJKF9Iy
[FB] http://t.co/yac3MyipyB
[GS] https://t.co/u2fY7u7NgA

SUMBER 2:
1. Al-Quran & Terjemahan.
2. Al-Furqan & Terjemahan.
 
Comments