ÚVODNÉ INFORMÁCIE


     Odborový zväz Zboru väzenskej a justičnej stráže je dobrovoľným združením základných organizácií odborového zväzu, ktoré sa združili za účelom spoločnej obhajoby práv, sociálnych istôt a oprávnených záujmov, ktoré vznikajú alebo súvisia s výkonom štátnej služby príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže  a výkonom prác vo verejnom záujme zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže.

     Z dôvodu neustáleho zlepšovania informovanosti našich členov sa na tomto webe dozviete to najdôležitejšie z našej činnosti. Informácie na tejto stránke budú podľa potreby aktualizované  na odkaze Aktuality - očakávané udalosti a budú vždy transparentne zverejňované.

    V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať (webmaster) na emailovej adrese: ozzvjs@gmail.com

    Starý web OZ ZVJS - http://ozzvjs.blogspot.sk/

Dátum a čas