Gulášparty - 4.8.2007
Akcia MO Dvorany nad Nitrou + pozvaní hostia

                               Naši hostitelia

                                   Informácie k priebehu losovania tomboly a dražby

 

                                       Na akcii sa zúčastnili aj rodiny chovateľov

                                       ... manželky

                                     ... dcéry, priateľky, ...

 

 

                                  Veselá nálada nechýbala ... a k tomu dobrá cena z tomboly :-)

 

                                 

                                Bývalí spolužiaci z VŠP.

 

                                  C. Košta s manželkou 

                           Ján Minárik, úspešný dražiteľ holuba z línie Van Hove Uytterhoeven, darovaný Ing. Chytilom

                                          Nový majiteľ holuba - Ján Minárik.

 

   Emócie pri dražbe ďalšieho venovaného holuba, ktorého venoval Ing. J. Krajčík

 

                                                        Nová majiteľka vydraženého holuba - M. Lysičanová

 

                                                            Stretnutie po dlhej dobe - Javorček, D. Krajčík

Posledné foto pred odchodom: Chytil, Bezák, Krajčík J., Drevennák, Krajčík D., Bilík.

Ďakujeme za pozvanie a ... dovidenia o rok !