Yakshagana Videos

                                                                                                                                              Kargallu Vishweshwara Bhat

               

Yakshagana Video Links                         CLICK TO PREVIEW

Newly Added

Pakalakunj Krishna Naik  Bannavillada Baduku

Balipa Bhagavataru in Chandana

Lalisu-Balipa

Lavane Kel-Balipa


Nedle Narasimha Bhat Chende Vadana1

Nedle Narasimha Bhat Chende Vadana2

Nedle Narasimha Bhat Chende Vadana3

Choodamani prasanga's Video

Abhimanu Prasanga's Video1

Rukmanga Shubhanga-Veeramani1

Rukmanga Shubhanga-Veeramani2


Rukmanga Shubhanga-Veeramani3


Rukmanga Shubhanga3


Divakara Rai Giraki


Divakara Rai as Gandharva-Gajendra Moksha


Gajendra-Makara-Gajendra Moksha


Vyaghra-Punyakoti


Vyaghra2-Punyakoti


Madhu Kaitabha-Devi Mahatme


Mahishasura-Devimahatme-Kateelu Mela


Mahishasura-Devimahatme-Hosanagara Mela


Chakra Vyooha Pravesha-From Abhimanyu

Mahiravana-D Gopala Bhat

Mahiravana-Siddhakatte Sadashiva Shettigar

Sheni Gopala Krishna Bhat as Bappa Byari

Sabhakalasu-A special style of entrance-By Suhas Karanth

Arjuna-Enelavo Babhruvahana

Peethke-Kudrekodlu Ramamoorthy Bhat

Sundopasunda pravesha

Sundopasunda & Thilothame

Sundopasunda with Thilothame

Gouthama

Indra-Subraya Holla

Ahalya Svayamvara

Ahalya Svayamvara2

Ahalya vivaha

Ashwini Devathe Pravesha1

Ashwini Devathe Pravesha12-140 Dhingina-Divakara Rai Sampaje

Ashwini devategalu

Aswini devategalu2

Tataki

Mareecha

Subahu

Nedle-Bannada malinga-Balipa clip

Chouki pooje

Rama Lakshmana Pravesha

Dooshana pravesha

Khara-Dooshana-Shoorpanakha

Raghava Narapathi-Vidya Kolyooor

Shoorpanakha Tere Porappatu

Kharasura Pravesha

Maya Shoorpanakha