ЗА УЧИЛИЩЕТО

      През 1955 година се открива начално училище в Банковица - сега кв. "Миньор" на гр. Бобов  дол. Кварталът бързо се разраства, броят на учениците се увеличава.

        Четири паралелки учат в сградата на ЦДГ №1 "Вела Пеева", а други четири в жилищен блок №17. Поради липса на помещение обучението се води на три смени. За периода 1955-1960 броят на учителите се увеличава.

       Започва строителството на новото училище. През 1962 г. се премества в новата сграда, средния курс учи в кв"Хр. Ботев", но само до окончателното завършване на сградата. В новопостроеното училище броят на паралелките е 16. За директор е назначен Огнян Йорданов, а заместник директор Виктория Цекина. 

     През своето 62 годишно съществуване училището е ограмотило и дало научна подготовка на много възпитаници от града и страната, които се реализират в различни сфери на живота и специалности.Голяма част от тях заемат ръководни позиции в общината.

    

 

Nikola Vaptsarov was born on December 7, 1909 in the town of Bansko. He studied in Razlog high school (1924-1926), then in the Marine machine school in Varna (1926-1932). With the ship Bourgasshe visits Constantinople, Famagusta, Beirut, Port Said, Alexandria.

  Vapcarov worked in the factory of Bulgarian forest industry in Kocherinovo as fireman and engineer, then as a technician in the factory of brothers Bougarchevi; also as a fireman in railways.

  His only book of poetry Motor songs was published in 1940.

  Vapcarov was arrested in March , 1942 for his acts against the German troops and in July 23, 1942 he was sentenced to death and shot.

  Vapcarov`s works are extremely popular – kis poems are translated in over 60 languages.

  He was awarded posthumously by International prize for peace in 1952.  Никола Вапцаров родился 7 декабря 1909 года в городе Банско.Учился в гимназии в городе Разлог, потом в Морском училище в Варне. Предпринял морское путешествие и на корабле „Бургас” посетил Константинополь, Фамагусту, Бейрут, Порт Саид, Александрию.

  Вапцаров работал на фабрике Болгарской лесной индустрии в г.Кочериново механиком и кочегаром, позднее техническим специалистом на фабрике „Братья Бугарчевы”, а также кочегаром на поездах.

  Единственный сборник со стихами „Моторные песни” издан в 1940 г.

  Вапцаров участвовал в антифашистком движении и арестован в 1942 г. 23 июля 1942 г. осуждëн на смерть через расстрел.

  Творчество Вапцарова исключительно популярно – его произведения переведены на 60 языков.

  Вапцаров посмертно награждëн с Международной наградой за мир.


Подстраници (4): БЮДЖЕТ ГАЛЕРИЯ КОНКУРСИ English
Comments