ТВОЯТ ЧАС

Талантливите ученици - творци от модул" Изобразително изкуство", проект " Твоят час", изработиха накити, уникални бижута
ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС- Link към сайта:https://tchas2.mon.bg/actions/login
Подстраници (1): АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ĉ
Anna Rangelova,
19.04.2018 г., 22:40 ч.
ĉ
Anna Rangelova,
19.04.2018 г., 22:40 ч.
ĉ
Anna Rangelova,
19.04.2018 г., 22:40 ч.
ĉ
Anna Rangelova,
20.04.2018 г., 1:58 ч.
Ċ
Mariela Sarbinska,
27.07.2017 г., 7:59 ч.
Comments