НОВИНИ‎ > ‎

ПРИЕМ

Прием на ученици за първи клас за учебната 2017/2018 год.


През учебната 2017/2018г. в ОУ”Н.Вапцаров” ще бъдат приети първокласници разпределени в 1 паралелка до 26 ученика.

Учениците в първи клас да бъдат приети, съгласно критерии приети на заседание на ПС  Решение №  3 /15.03.2017г.

 

Критерии за прием на учениците в първи клас за учебната 2017/2018г.

1.     Родени през 2010г или 2011г по желание на родителите/настойниците ;

2.     Местоживеене с постоянна регистрация в гр.Бобов дол и населени места в

община Бобов дол ;

3.     Представили удостоверение за завършена предучилищна подготовка;

4.     Други деца от семейството  обучавани в училището;

5.     Деца сираци или със специални образователни потребности.

6.     За ученици , които не са посещавали предучилищна подготовка декларация от родителя/настойника , в която да са посочени причините

График на дейностите по прием на учениците в първи клас

1.     Срок за подаване на заявление– от 15 - 30 май 2017г.

2.     Място за подаване на документи – стая 101

3.     Работно време на комисията по прием на молби – 09.00-12.00ч. и 13.00-17.00ч.

Училищна комисия за класиране по  документите в състав:

 

         Председател: Валентина Дамянова – главен учител по ИТ и математика

         Членове: Вяра Димитрова – старши начален учител

                         Благородка Сапунджиева  – старши  начален учител

                 

 

ĉ
Mariela Sarbinska,
26.02.2016 г., 8:54
ĉ
Mariela Sarbinska,
15.02.2016 г., 12:54
Comments