НОВИНИ‎ > ‎

ПРИЕМ

Прием на ученици за първи клас за учебната 2018/2019 год.


През учебната 2018/2019г. в ОУ”Н.Вапцаров” ще бъдат приети първокласници разпределени в 1 паралелка до 24 ученика.

Учениците в първи клас да бъдат приети, съгласно критерии приети на заседание на ПС  Решение №  1 /27.03.2018г.

 

Критерии за прием на учениците в първи клас за учебната 2018/2019г.

1.     Родени през 2011 г.

2.     Адрес в прилежащ район на училището.

3.     Адрес с постоянна регистрация в гр. Бобов дол и населени места в община Бобов дол.

4.     Допълнителни критерии:

- Деца с увреждания.

- Деца сираци.

- Други деца от семейството, обучаващи се в училище.

            Необходими  документи:

-  Заявление за записване по образец.

- Заявление за целодневна организация при желание по образец.

- Удостоверение за раждане/ представя се за сверяване на данни/.

- Удостоверение за завършена ПИГ/ представя се след 30.05.2018г./

График на дейностите по прием на учениците в първи клас

1.     Срок за подаване на заявление– от  15 - 30 май 2018г.

2.     Място за подаване на документи – стая 101

3.     Работно време на комисията по прием  – 09.00-12.00ч. и 13.00-17.00ч.


 

Ċ
Anna Rangelova,
26.03.2018 г., 23:25 ч.
ĉ
Anna Rangelova,
26.03.2018 г., 23:24 ч.
ĉ
Anna Rangelova,
26.03.2018 г., 23:12 ч.
Comments