Квалификация и добри практики

УРОК ПО "ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА" В VI А КЛАС,
ПРЕПОДАВАТЕЛ Г-ЖА АНТОАНЕТА ГАЛЕВА


 

ТИЙМ БИЛДИНГ - 26.10.2015г.Обмен на добри практики в  СОУ"Христо Ботев" - Кочериново-25.05.2015г.


 
 
 
               открит урок по физика и
             тема "Образи получавани
астрономия в VІІ а клас
  при   изпъкнали лещи"
              методическа помощ за
                            преддипломна
студенти
практика


 Открит урок по околен свят
 ІІб клас-Валентина Петрова
 
         Открит урок по Биология и

         ЗО - VІІ клас - Антоанета

 
Галева
 
 Практически семинар
лектор доц. д-р. Гергана
"Оценяване на постижениятa
Дянкова
 на учениците.Сумативно и
 
 формиращо оценяване"

Открит урок по самоподготовка
 VІІ клас - възпитател
 Елена Велиновска
 

Открит урок по Музика

г-жа Иванка Чалъкова ІV б клас
 

 Обмяна на опит с ОУ "Петър Парчевич" - гр. Чипровци
 

 
 
 Открит урок в ІІІа клас
 

 

 
 
Използване на интерактивна дъска
 
 

 
 

    

Comments