Класни ръководители


УЧЕБНА 2018/2019г.

 

1.Класни  ръководители по паралелки както следва:

ІI  клас –   В.Димитрова                                   VI  клас – З.Велиновска

ІІI клас  - И.Панчева                                       

ІV а клас  - Й.Богданова                                   VІІ  клас – И. Ранчова( Зарова)

ІV б клас –  Б.Сапунджиева                             V клас – Г.Портарска

І а клас –  Е.Занкова                             

І б клас – С.Александрова                     

 

2.Учители в ЦДО:

ІI клас –  Е.Лосева                                                      VI клас –Г.Стамболийски

ІІI клас – С.Василев                                      

І клас – Катрин Георгиева                                      VІI  клас - С.Димитрова

ІV клас –   М.Новачки                                               V клас – Е.Велиновска

                                                                             

3.Разпределение на класни стаи по паралелки:

 

 НАЧАЛЕН   ЕТАП                                               ПРОГИМНАЗИАЛЕН   ЕТАП

І а  клас  -     етаж І  стая 102

I б клас -  етаж I  стоя 103                                

ІІ а клас –    етаж І  стая  104                              VI а клас -     етаж ІІI стоя 302

ІІI а клас –   етаж ІI  стая  205                             V а клас –   етаж ІІ  стая 203 

                              

                                                                               I а клас -    етаж ІІІ стая 202

ІV a клас –   етаж ІІ  стая 204                             

ІV б клас  -  етаж І  стая 105                           

 

І кабинет ИТетаж ІІ стая 200 – І група                                         

ІІ кабинет ИТ – етаж ІІ стая 201- ІІ група

ІІІ  кабинет ИТ – етаж І стая 107

Занимания по интереси – етаж  І стая 101                            

Интерактивен кабинет  – етаж  І стая 106