Jubileumjaar archief

Activiteiten agenda  40 jaar Stichting Oud Winschoten

9-2017
                                       SCHILDERIJEN EN TEKENINGEN EXPOSITIE  8 en 9 september in MARKTPLEINKERK                                                                     
UNIEKE WINSCHOTER STADSGEZICHTEN
 
                                
                                                                  
In het kader van het 40 jarig bestaan organiseert Stichting Oud Winschoten (SOW) op vrijdag 8 en zaterdag 9 september in de Marktpleinkerk  een grote tentoonstelling.

Hier worden schilderijen en tekeningen geëxposeerd van vroegere en hedendaagse schilders en tekenaars die Winschoten op hun eigen wijze hebben vastgelegd. 

Meer dan 100 schilderijen en tekeningen van bijzondere plekjes in Winschoten zullen op

* vrijdag 8 september van 14.00 - 20.00 uur en

* zaterdag 9 september van 10.00 - 16.00 uur  te bewonderen zijn.

De toegang is gratis.|

De afbeeldingen zijn deels afkomstig uit particulier bezit en daardoor niet bekend bij het grote publiek en deels uit de eigen collectie van SOW. Er zijn bijzondere werken van inmiddels overleden schilders
zoals Evert Brink, Jan Korthals, Harrie Kwant en zelfs van de 19e eeuwse schilders Arnold Koning en Herman Braak Hzn. Ook hedendaagse schilders als Dik Voorthuis (met een collectie van bijna alle gebouwen op het kruispunt bij de voormalige Hotels Dommering en de Nederlanden), Dolf Bos en Anka Willems komen ruimschoots aan bod. Verdienstelijk pentekenaars als Aaltjo Musch en Albert van
der Laan ontbreken ook niet. Peter Hofland, Jan Talens, Frans Smeisl, Jan den Boer en nog meerdere verdienstelijke (amateur)schilders completeren de expositie.

Deze unieke expositie, bestaande uit miniatuur- en grotere afbeeldingen laat een mooi tijdsbeeld zien van hoe het was en is in Winschoten; nog nooit zijn zoveel afbeeldingen op één expositie bij elkaar gebracht, die vrijdag 8 september om 14.00 uur door wethouder Laura Broekhuizen geopend zal worden. 

 12-2017                                                                   EXPOSITIE  'Edelsmeden Vroeger en Nu'

                                                                 MARKTPLEINKERK  VRIJDAG  8  EN  ZATERDAG  9 DECEMBER 2017
                                                                                       

                                                                                                    

Als laatste activiteit in dit jubileumjaar organiseert Stichting Oud Winschoten (SOW) in de Marktpleinkerk een expositie van voorwerpen gemaakt door Winschoter edelsmeden.
Hierbij moet u denken aan unieke voorwerpen in goud, zilver en tin,  allemaal vervaardigd door edelsmeden die in Winschoten werkzaam zijn geweest.
De voorwerpen die geëxposeerd worden komen voornamelijk  uit de eigen SOW collectie  aangevuld met zogenoemd kerkzilver in bezit van de Protestantse Gemeente Winschoten,
de Evang. Lutherse Gemeente en de Rooms Katholieke Parochie in Winschoten.

De openingstijden van de expositie:

Vrijdag    8 december: 14.00 - 20.00 uur
Zaterdag 9 december:  10.00 - 16.00 uur

Op zaterdag is een beëdigd taxateur (dhr.Jan Free van Argentum) aanwezig om door de bezoekers meegebracht  goud, zilver, tin en sieraden te taxeren.

Ook zaterdag kan men ook een goud- en zilversmid aan het werk zien want dan zal Mark van Bemmel,  verbonden aan juwelier Kempkes uit de Torenstraat demonstraties verzorgen en uitleg geven over zijn vak als edelsmid.

De toegang tot de expositie is gratis.


 

Zondagmiddag 9 april 2017 aanvang 15.00 uur in de Theaterzaal van Cultuurhuis de Klinker  presenteert Bert Smit (Oud Winschoten) 'Cerfontaine en zijn muziek.....' over het leven en werken van Matthias Johannes Cerfontaine (1884-1977) waarbij de Concertband van Muziek Ver. Nieuw Leven o.l.v. dirigent Klaas IJkema een aantal van zijn werken uitvoert.   GEANNULEERD !!


Zondagmiddag 28 mei 2017 aanvang 15.00 uur in de Rabozaal van de Klinker zal muziek van Jacques Goudappel (1911-1995) worden uitgevoerd door een ensemble bestaande uit Marcel Worms (piano), Nienke van Rijn (viool), Peter van Dinter (trompet) samen met het Quimias Trio. De muziek wordt omlijst door het levensverhaal van de componist, verteld door zijn biografe Annette de Klerk. GEANNULEERD !!
In de foyer is tijdens de concertdagen een expositie over deze Winschoter componisten te zien
Toegangskaarten:  € 17,50 per concert en voor beide  € 30,- zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Klinker (koffie of thee vooraf  is inbegrepen). 
Meer informatie over deze concerten is te vinden op de websites www.oudwinschoten.nl,  www.historischcentrumoldambt.nl, en die van de Klinker. 

MUZIEK WAS HUN LEVEN .......
    

Eerbetoon aan Winschoter componisten Matthias J. Cerfontaine en J.P. 'Jacques' Goudappel.

   M.J. Cerfontaine  (1884-1977)     J.P. Goudappel (1911-1995)    

         

Stichting Oud Winschoten en Cultuurhistorisch Centrum Oldambt organiseren i.s.m. de Klinker twee concerten van Winschoter componisten; 


                                        Matthias Johannes Cerfontaine en Jacobus Pieter 'Jacques' Goudappel.  

Twee persoonlijkheden, beide levend in de 20e eeuw, dienden de Winschoter samenleving op velerlei wijze  met hun muzikale vaardigheden.
In de regio zijn nog velen die zich hen herinneren omdat ze ook koordirigent, organist en muziek-leraar waren en met hen hebben gemusiceerd. Niet alleen wordt de muziek van hen gespeeld, We vertellen het levensverhaal met daarin klankbeelden van mensen die hen van nabij meemaakten.
Met deze concerten en een expositie ingericht met foto's, voorwerpen en documenten  willen we hen in de spotlights zetten, herinneringen ophalen en hun muziek ook vastleggen, voor zover dat mogelijk is. Het Winschoter Stadsjournaal verzorgt een registratie van beide concerten die  later dit jaar op DVD verkrijgbaar zullen zijn. Twee concerten waarmee we gezamenlijk aandacht
willen geven aan de muziekcultuur in Winschoten in de 20e Eeuw.

Op zondagmiddag 9 april 2017 aanvang 15.00 uur in de Theaterzaal van Cultuurhuis de Klinker  presenteert Bert Smit (Oud Winschoten) 'Cerfontaine en zijn muziek.....' over het leven en
werken van Matthias Johannes Cerfontaine (1884-1977) waarbij de Concertband van Muziek Vereniging Nieuw Leven o.l.v. dirigent Klaas IJkema een aantal van zijn werken uitvoert.

Op zondagmiddag 28 mei 2017 aanvang 15.00 uur in de Rabozaal van de Klinker zal muziek van Jacques Goudappel worden uitgevoerd door een ensemble bestaande uit Marcel Worms (piano), Nienke van Rijn (viool), Peter van Dinter (trompet) samen met het Quimias Trio. De muziek wordt omlijst door het levensverhaal van de componist, verteld door zijn biografe Annette de Klerk.

Toegangskaarten:  € 17,50 per concert en voor beide € 30,- (een drankje inbegrepen) zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Klinker.

Meer informatie over deze concerten is te vinden op de websites www.oudwinschoten.nl, www.historischcentrumoldambt.nl, en die van de Klinker.

12-2017


 

'Muziek was zijn leven'      

 
 Matthias Johannes Cerfontaine (1884-1977)                                          

 

Over deze Winschoter musicus, organist, componist, muziekleraar, directeur/ dirigent van zangkoren muziekverenigingen en  orkestjes, is door Bert Smit een klankbeeld samengesteld. De opnamen hiervoor vonden op 1 oktober j.l. plaats in de Theaterzaal van Cultuurhuis de Klinker. 

Hier werd het levensverhaal verteld van de man die bijna 3/4 Eeuw heeft bijgedragen dat vele Winschoters zeg maar gerust Oost Groningers hun muzikale en vocale gaven konden ontwikkelen.  Door hem gecomponeerde muziekstukken werden gespeeld door de Concertband van Muziekvereniging Nieuw Leven uit Winschoten o.l.v. dirigent Klaas IJkema. Cerfontaine  werd  geëerd met het ere-burgerschap van Winschoten om daarmee te onderstrepen hoezeer men de verdiensten van deze stadgenoot waardeerde. 

Op 17 december 1977, op 93 jarige leeftijd, overleed Matthias Johannes Cerfontaine. Velen mochten decennia lang van zijn muzikale bekwaamheden genieten. Zijn naam zal blijven voortleven in de talrijke composities die hij schreef en in de klanken van de muziek die nog regelmatig over de hele wereld te horen zijn. Zo ook dit weekend op RTV GO exact 40 jaar na zijn overlijden !!              

Zaterdag 16  en Zondag  17 december tussen 16.00 -  17.00 uur op RTV GO  (digitaal Ziggo kanaal 40 en kabel kanaal 7 189,25  analoo


 
                                            
jubileumjaar 2002 - een terugblik"

Nooit kwam vrouger in Winschoot zo kerdoat weerom", was de laatste regel van een bijdrage van Harm van de Veen in "Toal en taiken" No 1 21e jaargang 2003, in welk artikel het 25-jarig bestaan van "Stichting Oud Winschoten" gememoreerd werd.

Een mooie slotzin voor ons succesvol jubileumjaar, welke in november 2002 in aanwezigheid van het voltallige college van B&W en zeer vele donateurs, werd afgesloten.
Bij monde van Burgemeester Mw. J. Vlietstra kregen we te horen dat Gemeente Winschoten Stichting Oud Winschoten ziet als een belangrijke club om de geschiedenis van Winschoten levendig te houden en derhalve de vele initiatieven van de stichting van harte ondersteund.

Stilstaan bij het verleden om het heden beter te begrijpen dat is een van onze doelstellingen en daarvoor gebruiken we ons Historisch Tijdschrift "Oud Winschoten", waarvan de 10e uitgave onlangs in mei 2003 verschenen is.

De stichting maakt sinds enkele maanden ook van moderne communicatiemiddelen gebruik en we prijzen ons gelukkig dat we in de persoon van Marten Fokkens iemand hebben gevonden die samen met ons een professionele website ontwikkeld heeft.


Velen "surfen" al naar deze website en het aardige is dat er uit alle delen van het land door oud Winschoters vragen gesteld worden over uiteenlopende onderwerpen.

Andersom kunnen mogelijk vragen beantwoord worden, waarmee het verleden en het heden van Winschoten nog meer in de belangstelling komt.
    


    
Stichting Oud Winschoten 1977 - 2002

25 jaar Stichting Oud Winschoten staat uitvoerig beschreven in de 9e uitgave van het Historisch Tijdschrift. Een bundeling van gegevens uit verleden en heden en een blik in de toekomst geven duidelijk weer hetgeen deze stichting nastreeft. In het jaar 2002 vonden een aantal activiteiten plaats in het kader van de viering van dit jubileum. Velen van U zijn daar getuige van geweest en U heeft daar al iets over kunnen lezen in bovengenoemde uitgave van ons tijdschrift, ons jubileumnummer.
Voor de donateurs en andere lezers, met name die over ver woonachtig zijn, kijken we nog even terug op deze evenementen.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 en 26 oktober 2002 een expositie in de Ned. Herv. Kerk op het Marktplein.


zilverexpositie

Hier werden zilveren, gouden alsmede tinnen voorwerpen getoond uit de collectie van de Stichting
Oud Winschoten die in de loop der jaren zijn aangekocht dan wel geschonken. Allemaal veelal unieke voorwerpen die zijn vervaardigd door edelsmeden die hier in Winschoten werkzaam zijn geweest. Winschoten heeft op dit gebied een rijke historie. De expositie werd aangevuld met zogenaamd kerkzilver in bezit van diverse kerkgenootschappen in Winschoten. Ook de firma Kempkes (al meer
dan een eeuw als juwelier en optiek in Winschoten gevestigd) verleende haar medewerking aan deze expositie onder de noemer "Edelsmeden vroeger en nu". De taxateurs Jan Free en Harrie Smith waren eveneens aanwezig en veel van de aanwezige bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik meegebrachte voorwerpen te laten taxeren. Ook hierbij kwamen nog weer enkele voorwerpen ter tafel die vervaardigd bleken door Winschoter edelsmeden.
Kortom een geslaagd evenement met op bijgaande foto's nog enkele geëxposeerde voorwerpen.
2 november 2002 Historische Dag in Winschotentinnen kannen2 november 2002 Historische Dag in Winschoten

In samenwerking met de ondernemersvereniging Handel & Nijverheid stond deze dag geheel in het teken van Oud Winschoten. Onder leiding van een gids/vertelster en de stadsomroeper konden drie "historische wandelingen" worden gemaakt. Toneelvereniging Vita Nova kroop in de huid van personen die in de historie van Winschoten een belangrijke rol hebben gespeeld.


Stadsomroeper, Voske en Mr. J.R. Modderman


Zo konden de deelnemers en meelopers nog eens kennis maken met Johan Moda, Burgemeester Schönfeld, Sint Vitus, Jan Remees Modderman en Voske het viswiefke.Veldwachter en orgeldraaier

Zij gaven in een monoloog hun visie over de plaats Winschoten (deze monologen staan afgedrukt in ons jubileumnummer, uitgave 9).

St. Vitus en pestlijder


Daarnaast sloegen ook leden van de "groep 1640" uit Bourtange hun kampement op en werden schijngevechten gehouden waarbij menig musketvuur klonk. Soldaten Bourtange en vertelsterEen pestlijder, orgeldraaier, kiepkeerl en veldwachter maakten tevens hun opwachting en deden de tijden van weleer herleven. Een "wandeling door de tijd in", naar de reacties te horen voor herhaling vatbaar.

Johan Moda en Kiepkeerl

Winschoter vestingpuzzel

Van "Oud Winschoten" voor "jong Winschoten"
In 1999 werd bij een archeologisch onderzoek in de Winschoter bodem een deel van de vestinggracht uit 1593 teruggevonden. Op veel meer plaatsen moeten nog overblijfselen van de oude vesting in de bodem zitten. Helaas is aan het oppervlak nagenoeg niets uit die tijd bewaard gebleven. Om met name de kinderen, maar ook de geïnteresseerde volwassenen, duidelijk te maken waar deze vesting gelegen heeft, heeft de Stichting "Oud Winschoten" in samenwerking met Zaadhof Kartonnage te Winschoten een unieke puzzel samengesteld.

De voorkant van deze puzzel in "A4" formaat bestaat uit de huidige plattegrond van het centrum van Winschoten. Als alle dertig puzzelstukjes verwijderd zijn, is op de ondergrond de Winschoter vesting te zien, precies op díe plaats, waar hij ooit gelegen heeft. Als we dus de puzzelstukjes terugleggen of weer weghalen, kunnen we exact zien waar de vestingwal met zijn gracht ooit lag. Op deze manier kunnen kinderen (en ouderen) spelenderwijs kennismaken met een intrigerend facet van de Winschoter historie.
De vestingpuzzel een uitgave van de Stichting Oud Winschoten
In het kader van het 25-jarig bestaan van de Stichting "Oud Winschoten" hebben inmiddels alle scholieren uit de groepen 5 t.m. 8 van de Winschoter basisscholen de puzzel gratis aangeboden gekregen, mede dankzij de belangeloze medewerking van Zaadhof Kartonnage en Kappa Attica. Ook alle donateurs worden in het bezit gesteld van een exemplaar.
De vestingpuzzel is tevens verkrijgbaar via het secretariaat (0597-415444) voor Euro 2,50.

We hopen als stichting met deze puzzel niet alleen veel speelplezier te leveren, maar ook de interesse in de Winschoter historie bij menigeen aan te wakkeren en te vergroten.
Zeker in een tijd van toenemende belangstelling voor vestingwerken in dit deel van de provincie, is het belangrijk de herinnering aan de verdwenen Winschoter vesting levendig te houden!