Jubileumjaar archief

 
Jubileumjaar 2002 - een terugblik"

Nooit kwam vrouger in Winschoot zo kerdoat weerom", was de laatste regel van een bijdrage van Harm van de Veen in "Toal en taiken" No 1 21e jaargang 2003, in welk artikel het 25-jarig bestaan van "Stichting Oud Winschoten" gememoreerd werd.

Een mooie slotzin voor ons succesvol jubileumjaar, welke in november 2002 in aanwezigheid van het voltallige college van B&W en zeer vele donateurs, werd afgesloten.
Bij monde van Burgemeester Mw. J. Vlietstra kregen we te horen dat Gemeente Winschoten Stichting Oud Winschoten ziet als een belangrijke club om de geschiedenis van Winschoten levendig te houden en derhalve de vele initiatieven van de stichting van harte ondersteund.

Stilstaan bij het verleden om het heden beter te begrijpen dat is een van onze doelstellingen en daarvoor gebruiken we ons Historisch Tijdschrift "Oud Winschoten", waarvan de 10e uitgave onlangs in mei 2003 verschenen is.

De stichting maakt sinds enkele maanden ook van moderne communicatiemiddelen gebruik en we prijzen ons gelukkig dat we in de persoon van Marten Fokkens iemand hebben gevonden die samen met ons een professionele website ontwikkeld heeft.


Velen "surfen" al naar deze website en het aardige is dat er uit alle delen van het land door oud Winschoters vragen gesteld worden over uiteenlopende onderwerpen.

Andersom kunnen mogelijk vragen beantwoord worden, waarmee het verleden en het heden van Winschoten nog meer in de belangstelling komt.Stichting Oud Winschoten 1977 - 2002

25 jaar Stichting Oud Winschoten staat uitvoerig beschreven in de 9e uitgave van het Historisch Tijdschrift. Een bundeling van gegevens uit verleden en heden en een blik in de toekomst geven duidelijk weer hetgeen deze stichting nastreeft. In het jaar 2002 vonden een aantal activiteiten plaats in het kader van de viering van dit jubileum. Velen van U zijn daar getuige van geweest en U heeft daar al iets over kunnen lezen in bovengenoemde uitgave van ons tijdschrift, ons jubileumnummer.
Voor de donateurs en andere lezers, met name die over ver woonachtig zijn, kijken we nog even terug op deze evenementen.


25 en 26 oktober 2002 een expositie in de Ned. Herv. Kerk op het Marktplein.


zilverexpositie

Hier werden zilveren, gouden alsmede tinnen voorwerpen getoond uit de collectie van de Stichting
Oud Winschoten die in de loop der jaren zijn aangekocht dan wel geschonken. Allemaal veelal unieke voorwerpen die zijn vervaardigd door edelsmeden die hier in Winschoten werkzaam zijn geweest. Winschoten heeft op dit gebied een rijke historie. De expositie werd aangevuld met zogenaamd kerkzilver in bezit van diverse kerkgenootschappen in Winschoten. Ook de firma Kempkes (al meer
dan een eeuw als juwelier en optiek in Winschoten gevestigd) verleende haar medewerking aan deze expositie onder de noemer "Edelsmeden vroeger en nu". De taxateurs Jan Free en Harrie Smith waren eveneens aanwezig en veel van de aanwezige bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik meegebrachte voorwerpen te laten taxeren. Ook hierbij kwamen nog weer enkele voorwerpen ter tafel die vervaardigd bleken door Winschoter edelsmeden.
Kortom een geslaagd evenement met op bijgaande foto's nog enkele geëxposeerde voorwerpen.
2 november 2002 Historische Dag in Winschotentinnen kannen2 november 2002 Historische Dag in Winschoten

In samenwerking met de ondernemersvereniging Handel & Nijverheid stond deze dag geheel in het teken van Oud Winschoten. Onder leiding van een gids/vertelster en de stadsomroeper konden drie "historische wandelingen" worden gemaakt. Toneelvereniging Vita Nova kroop in de huid van personen die in de historie van Winschoten een belangrijke rol hebben gespeeld.


Stadsomroeper, Voske en Mr. J.R. Modderman


Zo konden de deelnemers en meelopers nog eens kennis maken met Johan Moda, Burgemeester Schönfeld, Sint Vitus, Jan Remees Modderman en Voske het viswiefke.Veldwachter en orgeldraaier

Zij gaven in een monoloog hun visie over de plaats Winschoten (deze monologen staan afgedrukt in ons jubileumnummer, uitgave 9).

St. Vitus en pestlijder


Daarnaast sloegen ook leden van de "groep 1640" uit Bourtange hun kampement op en werden schijngevechten gehouden waarbij menig musketvuur klonk. Soldaten Bourtange en vertelsterEen pestlijder, orgeldraaier, kiepkeerl en veldwachter maakten tevens hun opwachting en deden de tijden van weleer herleven. Een "wandeling door de tijd in", naar de reacties te horen voor herhaling vatbaar.

Johan Moda en Kiepkeerl

Winschoter vestingpuzzel

Van "Oud Winschoten" voor "jong Winschoten"
In 1999 werd bij een archeologisch onderzoek in de Winschoter bodem een deel van de vestinggracht uit 1593 teruggevonden. Op veel meer plaatsen moeten nog overblijfselen van de oude vesting in de bodem zitten. Helaas is aan het oppervlak nagenoeg niets uit die tijd bewaard gebleven. Om met name de kinderen, maar ook de geïnteresseerde volwassenen, duidelijk te maken waar deze vesting gelegen heeft, heeft de Stichting "Oud Winschoten" in samenwerking met Zaadhof Kartonnage te Winschoten een unieke puzzel samengesteld.

De voorkant van deze puzzel in "A4" formaat bestaat uit de huidige plattegrond van het centrum van Winschoten. Als alle dertig puzzelstukjes verwijderd zijn, is op de ondergrond de Winschoter vesting te zien, precies op díe plaats, waar hij ooit gelegen heeft. Als we dus de puzzelstukjes terugleggen of weer weghalen, kunnen we exact zien waar de vestingwal met zijn gracht ooit lag. Op deze manier kunnen kinderen (en ouderen) spelenderwijs kennismaken met een intrigerend facet van de Winschoter historie.
De vestingpuzzel een uitgave van de Stichting Oud Winschoten
In het kader van het 25-jarig bestaan van de Stichting "Oud Winschoten" hebben inmiddels alle scholieren uit de groepen 5 t.m. 8 van de Winschoter basisscholen de puzzel gratis aangeboden gekregen, mede dankzij de belangeloze medewerking van Zaadhof Kartonnage en Kappa Attica. Ook alle donateurs worden in het bezit gesteld van een exemplaar.
De vestingpuzzel is tevens verkrijgbaar via het secretariaat (0597-415444) voor Euro 2,50.

We hopen als stichting met deze puzzel niet alleen veel speelplezier te leveren, maar ook de interesse in de Winschoter historie bij menigeen aan te wakkeren en te vergroten.
Zeker in een tijd van toenemende belangstelling voor vestingwerken in dit deel van de provincie, is het belangrijk de herinnering aan de verdwenen Winschoter vesting levendig te houden!