Archief‎ > ‎

Projecten archief

 

 

 

 

 

 

10-2016

Open Huis

Vrijdag 28 oktober, 14.00-16.00 uur, is het weer tijd voor Open Huis in de oude bibliotheek (6de etage) van Stichting Oud Winschoten. Zoals gebruikelijk, iedere laatste vrijdag van de maand, is een ieder weer welkom om de geschiedenis van het oude Winschoten te bekijken of vragen over straten, panden of andere zaken te stellen. Deze maand zijn er weer prachtige schenkingen binnengekomen zoals een bokaal van een biljarttoernooi gehouden in Hotel “Dommering” en diverse gebruiksvoorwerpen. Ook is het Winschoter Stadsjournaal weer aanwezig met een film uit de oude doos met beelden van de strokartonfabriek de “Reiderland”. Kortom; de moeite waard om even weer binnen te kijken en de vele verhalen en anekdotes die de revue passeren te beluisteren.


9-2016
Open Huis
 
Iedere laatste vrijdag van de maand ontvangt St. Oud Winschoten haar donateurs en ander belangstellenden tijdens het Open Huis in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat 5 te Winschoten. Tussen 14.00 en 16.00 kan men in onze expositie ruimtes diverse verzamelingen bewonderen van bijv. Winschoter zilversmeden en tin-gieters, schilderijen en de meest uiteenlopende voorwerpen die allemaal betrekking hebben op de geschiedenis van het oude Winschoten. Ook de uitgebreide fotocollectie ligt ter inzage en er is gelegenheid om vragen te stellen en informatie in te winnen over bijv. de eigen woning of straat waar men woont. Actuele zaken, zoals veranderingen in de stad of sloop van gebouwen worden deze middagen speciaal uitgelicht.
De middag wordt tevens opgeluisterd door het Winschoter Stadsjournaal met een leuke film uit het verleden en vaak ontaard het in een gezellige sfeer van oude herinneringen ophalen. Vrijdag 30 september staat in het teken van verdwenen scholen, café’s en andere gebouwen. Vaak hoeven we niet eens zover terug in de tijd om de Ooo’s en de Aaa’s van verbazing los te krijgen. SOW is erg blij met allerlei foto’s en voorwerpen die speciaal deze middagen mee genomen worden door de bezoekers. Te vaak wordt de geschiedenis van Winschoten, die onder in de kast of op zolder ligt, weggegooid. Bij SOW wordt het in dank aanvaard en wordt het door de medewerkers van het archief geregistreerd en zo mogelijk tentoongesteld waardoor het voor het nageslacht bewaard blijft en voor een ieder zichtbaar blijft. De volgende data voor het Open Huis zijn de vrijdagen 30 september, 28 oktober en 25 november. Zie ook onze website www.oudwinschoten.nl waarin te zien is waaraan SOW zoal medewerking verleend. Presentaties, medewerking aan exposities en tentoonstellingen, zoals 2 oktober aan de maand van de geschiedenis in de Klinker, staan regelmatig op het programma.      
 

03-2016

Bezoek Red Hat Royal Ladies aan Stichting Oud Winschoten

Op donderdag 24 maart was onze ontvangstruimte gevuld met een kleurrijk gezelschap. 

De dames van het chapter 'Red Hat Royal Ladies' afdeling Winschoten die zich kleden in het paars en allen een rode hoed dragen, lieten zich informeren over de activiteiten van Stichting Oud Winschoten. Onze secretaris Bert Smit vertelde over de historie van de plaats waarna de dames een rondleiding kregen door onze expositieruimtes en de historische collectie konden bewonderen. 


Aansluitend maakte deze vrolijke vrouwenbeweging voor ladies die de 50 gepasseerd zijn een stadswandeling. 


                                                                                                                                                                               
2-2016
Open Huis Oud Winschoten
 


Vrijdag 26-2-2016
n.a.v. de plannen die voorliggen om het stationsgebied op te knappen, de busremise te slopen  en her in te richten is het weer een uitgelezen kans om alle oude situaties in en rondom dit gebied te tonen. Vele ontwikkelingen hebben hier plaats gevonden. Van Oal Graitje die hier langs kwam, de joden die via het spoor naar de kampen vervoerd werden tot een knooppunt van busvervoer van en naar Winschoten.  Ook het Winschoter Stadsjournaal is weer present met een prachtige nostalgische film. Zoals gebruikelijk zal het plaats vinden op de laatste vrijdag van de maand, 26 februari, in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat te Winschoten. openingstijd is van 14.00 tot 16.00 uur. Een inmiddels vast onderdeel is het aanleveren van allerlei oude Winschoter spulletjes die ergens op zolder of in een kastje gevonden worden, waar men toch niks meer mee doet en een goed plekje vinden bij Stichting Oud Winschoten.
 
 
OPEN HUIS
 
27-11-2015
 
Ons Open Huis van vanmiddag is zeer goed bezocht. Zeventig belangstellende bezochten ons op de 6e etage van de oude bibliotheek. Ook mochten we weer enkele interessante objecten in ontvangst nemen. Al met al een zeer geslaagde en gezellige middag. 
  
2-2016


Open Huis Oud Winschoten
 


Vrijdag 26-2-2016
n.a.v. de plannen die voorliggen om het stationsgebied op te knappen, de busremise te slopen  en her in te richten is het weer een uitgelezen kans om alle oude situaties in en rondom dit gebied te tonen. Vele ontwikkelingen hebben hier plaats gevonden. Van Oal Graitje die hier langs kwam, de joden die via het spoor naar de kampen vervoerd werden tot een knooppunt van busvervoer van en naar Winschoten.  Ook het Winschoter Stadsjournaal is weer present met een prachtige nostalgische film. Zoals gebruikelijk zal het plaats vinden op de laatste vrijdag van de maand, 26 februari, in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat te Winschoten. openingstijd is van 14.00 tot 16.00 uur. Een inmiddels vast onderdeel is het aanleveren van allerlei oude Winschoter spulletjes die ergens op zolder of in een kastje gevonden worden, waar men toch niks meer mee doet en een goed plekje vinden bij Stichting Oud Winschoten.


 


01-2016

OPEN HUIS SOW

Vrijdag 29 januari 2016

Ons Open Huis van vanmiddag is zeer goed bezocht. Negentig belangstellende bezochten ons op de 6e etage van de oude bibliotheek, waar we als thema “ De Venne” hadden. Ook mochten we weer enkele interessante objecten in ontvangst nemen. Al met al een zeer drukke en gezellige middag. 

 

 


 

 

OPEN HUIS

 
27-11-2015
 
Ons Open Huis van vanmiddag is zeer goed bezocht. Zeventig belangstellende bezochten ons op de 6e etage van de oude bibliotheek. Ook mochten we weer enkele interessante objecten in ontvangst nemen. Al met al een zeer geslaagde en gezellige middag. 

 

  

 

Open Huis Stichting Oud Winschoten

 
 
a.s. “Goede”vrijdag, 25 maart van 14.00 tot 16.00 is er weer het Open Huis van St. Oud Winschoten in de oude bibliotheek. Omdat er (mogelijke) nogal wat ontwikkelingen in het Stadspark op stapel staan is dit deze keer het hoofdthema. Aanpak van de voetbalvelden, en hierbij past het kort geleden ontvangen Oranje-shirt van Jan Mulder (gedragen tijdens de wedstrijd op 5 april 1967 tegen de DDR waarin hij de 0-1 scoorde). Mogelijk, over enkele jaren,  de aanleg van parkeerplaatsen voor het FOC op de sportvelden en de rozen snoeidagen die altijd rond deze periode plaatsvonden in het rosarium en de 3 oude kiosken geven weer een mooi beeld over de aanleg van het park in begin ‘60er jaren.
Nieuw is ook een collectie van 1706 ansichtkaarten die Oud Winschoten in boekvorm gebundeld heeft waardoor het duidelijk is dater in Winschoten meer dan 2200 ansichtkaarten van en over  de stad zijn uitgegeven. Met weer een prachtige film van het Winschoter Stadsjournaal de moeite waard om langs te komen .

OPEN HUIS  29 4-2016
  
 
Oude situaties Vissersdijk.Opnieuw wordt het Israëlplein/Vissersdijk heringericht en daarom weer alle reden om de diverse oude situaties te laten zien. De beroemde oude Visserdijk die in de jaren ’60 gesloopt is en waar de zgn. “haak” voor in de plaats gekomen is wordt nu ook gedeeltelijk gesloopt net als één van de twee kiosken. Ooit stonden hier op het plein 4 kiosken. Deze oude situaties zijn ooit op de gevoelige plaat gezet en a.s. vrijdag 29 april van 14.00 tot 16.00 uur allemaal te zien bij Stichting Oud Winschoten op de 6de etage in de oude bibliotheek aan de joh. Modastraat. 

Tevens zijn er schitterende afbeeldingen van de Wilhelminastraat, daar waar kort geleden de Lidl, na een verbouwing, de deuren weer heeft heropend. Zoals gebruikelijk is er weer beeldmateriaal van het vijftig jarige Winschoter Stadsjournaal en de entree is uiteraard weer gratis.

  
 
 01-2016

Stichting Oud Winschoten ontvangt laptop van Wijkplatform centrum.

Het wijkplatform centrum heeft vanuit het leefbaarheidsfonds €. 500,00 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een laptop voor de werkgroep archief van Stichting Oud Winschoten. De vele archief stukken, foto’s e.d. kunnen met deze uitbreiding nog beter en sneller in het systeem verwerkt worden. Namens het wijkplatform overhandigden Mw. Pals en Dhr. Hogerman de laptop aan het bestuur van de stichting.


       

08-2016 

Open Huis Stichting Oud Winschoten vrijdag 26 augustus 2016

Deze zomer heeft de Stichting vele voorwerpen zoals bijv. foto’s, schilderijen, plattegronden, boeken en kopergravures van de gemeente Oldambt in bruikleen gekregen. De diverse Winschoter voorwerpen lagen al vele jaren op de zolder van het gemeentehuis. 

Samen met wethouder Boon is dit vastgelegd in een officieel document. De diverse zaken zijn inmiddels geïnventariseerd en zijn nu voor het publiek toegankelijk via het Open Huis. A.s vrijdag, 26 augustus is iedereen in de gelegenheid om tussen 14.00 en 16.00 uur in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat deze zaken te bekijken. De stichting is überhaupt zeer verguld met de vele foto’s en voorwerpen die aangeleverd worden. Vele (oud) Winschoters  beseffen steeds meer dat dergelijke zaken goed worden opgeborgen voor het nageslacht bij St. oud Winschoten. Via een uitgebreid registratie systeem is het voor de mensen die deze zaken afgeven altijd een goed gevoel om te weten dat al deze vormen van schenkingen goed bewaard worden en met een breed publiek gedeeld kunnen worden. 


 

 11-2015        

Foto expositie Stichting Oud Winschoten in de Tramwerkplaats Winschoten.

Van 3 t/m 7 november was deze prachtige foto expositie van 200 jaar adrillen te zien!
 
 

 9-2015
OPEN HUIS SOW
Vanmiddag weer een zeer gezellige OPEN HUIS bij Stichting Oud Winschoten aan de Johan Modastraat, waar de sport centraal stond. SOW was blij verrast dat zowel volleybalster Henriëtte Weersing en voetballer Jan Blom een kijkje kwamen nemen bij onze Wall of Fame. Henriëtte woont in Italië en sinds kort in Rome. En was een weekendje bij haar moeder in Winschoten.

Ook mochten we weer diverse prachtige objecten in ontvangst nemen van de bezoekers, waarvoor dank!

 
 

 9-2015
Social Sofa
 
Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt en wethouder Bard Boon hebben vrijdag een Social Sofa bij cultuurhuis De Klinker in Winschoten onthuld. Het is een schitterend bankje geworden. Wat een monnikenwerk moet dat zijn geweest. Een groot compliment aan de makers! 
Stichting Oud Winschoten`` heeft een bijdrage geleverd door het aanleveren van historische foto´s rondom de Klinker.

 8-2015
Expositie op gebouwd in de Tramwerkplaats ter ere van het Tramhavenfestival Tussen't Daip en 'd Eems .  Burgemeester Pieter Smit deed samen met Miss Oldambt de aftrap voor een aantal gezellige dagen in de haven van onze mooie stad.
 

 4-2015

OUD SPOOR

WINSCHOTEN – De theater van het Ubbo Emmius aan de Bovenburen 60 in Winschoten vormt eind april, begin mei het decor van een bijzonder project plaats. Leerlingen en volwassenen uit Winschoten en omstreken brengen dan zes uitvoeringen van Oud Spoor over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging in Winschoten. In 1941 woonden er 493 Joden in Winschoten, vlak na de tweede wereldoorlog waren dit er nog maar 15. Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Het boek ‘Een goed jaar voor de Rozen’ van Ben Crom (Noordlaren) dient als inspiratie en uitgangspunt voor de theatervoorstelling. In het boek gaat Nihat met zijn klasgenootje Reenie op een ontdekkingsreis langs allerlei dramatische gebeurtenissen die zich in Winschoten tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld. Er staat onder meer een voorstelling gepland op 4 mei in combinatie met de herdenking. Stichting Oud Winschoten (SOW) zal rond het stuk een tentoonstelling inrichten.


3-2014   
 
  
 
 
 
  
 

9-2013

Tocht om de Noord

De route van Tocht om de Noord ging op 28 en 29 september 2013 van Ter Apel naar Delfzijl. Start- en finishplaats was Winschoten. Tocht om de Noord telt jaarlijks 4500 deelnemers uit heel Nederland en daar buiten. Het wil een puur Gronings evenement met nationale allure zijn. Dit jaar ging de tocht van Grijpskerk naar Delfzijl: 'van Lauwerszee tot Dollard tou'. In 2013 verbeeldt het wandelfeest de tweede regel van het Gronings volkslied: 'Van Drenthe tot aan 't Wad'. Stichting Oud Winschoten had in het stationsgebouw een grote expositie ingericht. Bezoekers van de expositie werden verrast met Winschoter citroenballen (de enige echte) beschikbaar gesteld door van der Laan Delicatessen.

 
 

9-2013
 


 

2012

 


2011 
 

2006


2006


2006