De ouderraad Vrije Basisscholen Centrum Gistel brengt de ouders bijeen die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor een aangename schoolomgeving.

We zetten dit project op voor de volgende scholen van de VZW Katholiek Onderwijs Hinterland: 
  • VBS Gravenbos, kleuterafdeling en lagere school 
  • VBS Driespan, kleuterafdeling
                                                                       http://www.gravenbos.be/                                             

We zijn een ouderraad zoals voorzien in het participatiedecreet.