De ouderraad van de Vrije Basisscholen Gravenbos Gistel brengt de ouders bijeen die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor een aangename schoolomgeving. We zijn een ouderraad zoals voorzien in het participatiedecreet. 

                                                               

https://www.facebook.com/gistelouderraad/