Wat is het oudercomité?

Ons oudercomité is de oudervereniging van de Schepdaalse scholen Trip Trap (kleuterschool) en De Klimop (lagere school).
Het oudercomité brengt gemotiveerde ouders bijeen, die Trip Trap en De Klimop willen ondersteunen. Dit gebeurt op verschillende manieren:
  • Belangenverdediging van de kinderen, opvoeding bevorderen
  • Samenwerking/samenspraak met de scholen organiseren/stimuleren
  • Info verstrekken
  • Klankbord voor de ouders

De scholen krijgen projectmatig geld van het oudercomité (wordt gehaald uit opbrengsten van activiteiten). In het schooljaar 2013 - 2014 zijn volgende initaieven gerealiseerd voor een totaalbedrag van 10.300€:
  • Sinterklaasbezoek in De Klimop
  • Speeltuig en speelkoffers voor Trip Trap
  • Didactisch materiaal
   • Digitaal schoolbord
   • Tablets
   • TV toestel
   • Computer
  • Aanvullen schoolbibliotheek van Trip Trap en De Klimop
  • Speeltuig voor De Klimop