Films




Er is een film getiteld : De gevolgen van tegenstellingen, Berkel en Rodenrijs, 1938-1948

In opdracht van de Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs gemaakt met medewerking van
Leo Bolleboom, Cees van der Burg, Louise Dietz, Andreas Huurman en Johan Koot.

Geproduceerd door Pieter Huurman en Tobias Huurman.

Met dank aan de familie R. van Rijn en de familie R. Snels-Toussaint voor het belangeloos ter beschikking stellen van het beeldmateriaal.

De film bestaat uit 4 stukken :

- Uitstapje ouderen in 1938 : De oudjes van Berkel en Rodenrijs worden in 1938 getracteerd op een uitstapje naar

  Princenhage bij Breda, met een tussenstop in hotel Waterloo in Willemsdorp, circa 3.51 minuten.

 

- Foto's 1940-1945 : Fotobeelden van de (oorlogs)periode 1940-1945 in Berkel en Rodenrijs, circa 2.16 minuten.

 

- Bevrijdingsjaar 1945 : Het jaar van de bevrijding, 1945, in Berkel en Rodenrijs, met ook beelden van Het Verzet en de

  herinhuldiging van burgemeester Gründemann, circa 4.04 minuten.

 

- Klokken van de R.K. Kerk : In 1848 werden in Berkel en Rodenrijs de klokken van de Katholieke Kerk weer

  teruggebracht, circa 1.55 minuten.





Er is een film over (vnl. de inwoners van) Berkel en Rodenrijs, uit 1953

Deze film van 51 minuten laat vooral veel inwoners zien, en voor een relatief klein deel slechts gebouwen, omgeving en activiteiten.
Vandaar dat er ook een samenvatting is gemaakt van 13 minuten.



Samenvatting, 1953 : van circa 13 minuten, met een samenvatting van vnl. omgeving, gebouwen en activiteiten.

Gehele film, 1953 : de totale film, circa 51 minuten (upload Aad van Herk)





Er is een film over Oud Berkel en Rodenrijs in het jaar 1966.

De totale film is circa 1 uur, maar wordt hier voor het gemak in delen weergegeven.

De film bestaat uit beeldmateriaal met veel kinderen en volwassenen, en ook (maar minder) van het dorp, de winkels en de omgeving.



Samenvatting, 1966 van circa 8 minuten, met een samenvatting van vnl. omgeving, gebouwen en activiteiten.


Deel 1, 1966 : het eerste deel van de film, circa 13 minuten


- Deel 2, 1966 : het tweede deel van de film, circa 13 minuten


Deel 3, 1966 : het derde deel van de film, circa 13 minuten


Deel 4, 1966 : het vierde deel van de film, circa 13 minuten


Deel 5, 1966 : het vijfde deel van de film, circa 6 minuten






Overige filmpjes met een directe relatie tot Berkel en Rodenrijs





Natte voeten : een filmpje van bijna 2 minuten overeen dreigende dijkdoorbraak Noordeindseweg in 2011

Boer Koot : een filmpje van circa 6 minuten, waarin Boer Koot vertelt over het oude en nieuwe Berkel en Rodenrijs

Magic Organ : een filmpje van de ontwerper/maker van het Magic Organ, Jaap Keizerwaard (uit Vogelaarstraat)

Oorlogsbeelden vanuit de 3B : documentaire Onvoltooid Bevrijd van RTV Lansingerland


Verder zijn er ook delen van de lange films over Berkel en Rodenrijs uit 1953 en 1966 opgenomen bij het hoofdstuk Van Foto naar Film (zie onderaan deze pagina)




Aad van Herk heeft van zowel de film uit 1953 als de film uit 1966 van Berkel en Rodenrijs inmiddels al vele korte, specifieke filmpjes gemaakt.

Ga hiervoor naar www.youtube.com en tik in de zoekbalk : Aad van Herk

Het is voor oude en nieuwe Berkelaren een feest van herkenning. Veel plezier!


N.B. Bert van der Poel (het latere Primera) in de Wilhelminastraat verhuurde deze film.  Het recht om deze film te verhuren had hij afgekocht van Piet de Vogel (de olieboer) voor 1.000 gulden.



Bron : Bovenstaande films zijn op You Tube geplaatst door o.a. Nico Lamens en Aad van Herk. Vanaf het openbare You Tube is er op deze website vervolgens een link opgenomen.


                                                     VAN FOTO NAAR FILM
Het hoofdstuk "Van Foto naar Film" is naar een combinatie-uitvoering van Aad van Herk en Ed Jensen om bestaande filmopnamen toe te voegen aan oud fotomateriaal in/uit dezelfde omgeving.
De bezoeker van deze pagina krijgt zodoende een redelijk duidelijk beeld hoe de situatie was (anno toen) en vervolgens de filmopname uit 1953 of 1966 (upload door Aad v.Herk).
                                                                        ZIE ONDERSTAAND


KERKSTRAAT




Anno toen : De Kerkstraat, vanaf de Herenstraat richting de NH-Kerk :
Aan de rechterzijde zat op de hoek kapper v.d. Wal (foto rechts, de rechterkant van de zaak is de Herenstraat, de deur is in de Kerkstraat), daarnaast in de Kerkstraat zat drogisterij Kaastra (niet zichtbaar) en vervolgens kledingzaak Klapwijk, dan de winkel van v.d. Linde (foto midden). Aan het einde van die rechterkant van de Kerkstraat was de NH-school (foto links, waar nu Rabo is).





Aan de linkerzijde van de Kerkstraat zal op de hoek kruidenier Verhoeff, en iets verder de garage van (taxi) van Herk.






Kerkstraat,1953

                                                   Beelden van de Kerkstraat "Anno toen" uit 1953 (3.15 min.)
                                                                                   (upload Aad van Herk)

We zien achtereenvolgens: Drogisterij Kaastra (rechts daarvan nog net een stukje van de kapsalon van Rein van de wal), de winkel van Klapwijk, de winkel van v.d. Linde, de Hervormde school, Taxi Cor van Herk



KERKSTRAAT , DE HERVORMDE SCHOOL

                      (foto genomen vanaf de NH-Kerk)

Kerkstraat, Hervormde School, 1953

                                                     De Hervormde School in de Kerkstraat, in 1953 (3.36 min)
                                                                                         (upload Ed Jensen)



HERENSTRAAT, BAKKER VAN DER BREGGEN


Anno toen : De Herenstraat met op de linkerfoto rechts de winkel/bakkerij van v.d. Breggen (met links daarvan de in 2013 afgebroken drie panden van Van Zutphen), middenfoto de nieuwere winkel en rechterfoto de wederom gerenoveerde winkel van bakker Van der Breggen (naast 't Raedthuys).

Bakker v.d. Breggen, Herenstraat, 1953

     De winkel/bakkerij van De Zeeuw (is: van der Breggen) in 1953 (0.31 min)
                                           (upload: Aad van Herk)

Bakker v.d. Breggen, Herenstraat, 1966

                                                                                               De winkel/bakkerij Van der Breggen in 1966 (1.44 min)
                                                                                                                         (upload: Aad van Herk)



HERENSTRAAT,  WINKEL VAN GEZUSTERS VAN ZUTPHEN


Anno toen : Op de foto links de winkel van de Gez. van Zutphen.  Op de foto rechts v.l.n.r. het woonhuis van de familie van Zutphen, de smederij van de Gebr. van Zutphen en het witte pand van de Gez. van Zutphen, met daarnaast de bakkerij/winkel van v.d. Breggen.

Herenstraat, Gez. van Zutphen, 1966

                                                           De winkel van Gez. van Zutphen in 1966 (1.33 min.)
                                                                                      (upload Aad van Herk)



HERENSTRAAT, FIETSENHANDEL VAN BOMMEL


 Anno toen:  Fietsenwinkel van Van Bommel in de Herenstraat

Fietsenzaak van Bommel, 1953

                                       De fietsenzaak van Wim van Bommel in de Herenstraat, 1953 (0.49 min.)
                                                                                 (upload Aad van Herk)

Wim van Bommel is te zien op het filmpje (de knielende man), zoon Gert van Bommel (1956) was nog niet geboren.



HERENSTRAAT, DE KLEUTERSCHOOL


                                                     Anno toen: Het schoolhuis en daarachter de kleuterschool
                 

Herenstraat, kleuterschool, 1953

                                                         De kleuterschool aan de Herenstraat in 1953 (1.20 min.)
                                                                                       (upload Aad van Herk)



RODENRIJSEWEG , POMP/GARAGE VAN PAUL TREURNIET



           Anno toen : pomp/garage van P.Treurniet in 1995

             (De witte woning links was er dus in 1995 ook al, maar in het filmpje uit 1966 stond er nog een ander huis)

Rodenrijseweg, Paul Treurniet, 1966

                                                                  BMW-dealer P.Treurniet, in 1966 (0.53 min.)
                                                                                     (upload Aad van Herk)

Paul Treurniet is de eerste man die in het filmpje onder de motorkap werkt. Zijn vrouw is te zien aan eind van de film.
De monteur in het filmpje is Wim Vonk, die in 1965 een cursus voor BMW volgde.



RODENRIJSEWEG, BRANDSTOFFENHANDEL P. DE VOGEL



 Anno toen : Het bedrijf van Piet de Vogel, alias Piet de Snor
   

Brandstoffenhandel P. de Vogel, 1953

                                                   Brandstoffenhandel van Piet de Vogel, 1953 (1.01 min.)
                                                                      (upload Aad van Herk)



NOORDEINDSEWEG, VRIJWILLIGE BRANDWEER


    Anno toen : Brandweerkazerne aan de Gemeentewerf

Vrijwillige brandweer, 1953

                                        Oefening vrijwillige brandweer op de Noordeindseweg, in 1953 (3.46 min.)
                                                                                      (upload Aad van Herk)

              Op de achtergrond zijn flitsen te zien van de meelfabriek van Treurniet, en de Gereformeerde Kerk.
              En het huisje links langs de vaart is het huisje van de (houten) weegbrug.