Van Zutphen


De oude smederij van de Gebr. van Zutphen is niet meer. Het laatste oude pandje uit de 18de eeuw is gesloopt, de smederij zou al sinds 1791 hebben bestaan. Daar werden de paarden beslagen voor de boeren uit de wijde omgeving. Bakker van de Breggen, bakker Rodenburg en niet te vergeten maalderij Treurniet waren daar vaste klanten. Tot het laatste moment is het pand in tact gebleven. Het vuur van de smid bleef branden. Te zien was het aanbeeld waar de hoefijzers werden gesmeed door de gebroeders Arnold en Frans van Zutphen die het vak leerden van hun opa en vader.

De historie van Van Zutphen
De historie begint bij Henricus Hermanus (Hein) van Zutphen trouwde met Anna van der Burg (de oudste dochter van Frank van der Burg, één van de oprichters van het "Zedelijk Lichaam". Drie jaar daarvoor had Hein de smederij gekocht. Het echtpaar kreeg zes zonen.
De jongste zoon, Hein jr. was een intelligent koopman en ging in de handel. Ook heeft hij in zakelijk opzicht veel voor zijn broers betekend. Hein jr. was pakloper en ging met textiel langs de deuren. In feite was hij de grondlegger van de in 1932 door zijn nicht Anna begonnen textielzaal in de Herenstraat.
Een tweede zoon werd pastoor, een andere geneesheer-directeur en de overige drie zonen gingen werken in de smederij. Franciscus was heel sterk en heeft enige tijd in Amerika gewoond. Wilhelmus was minder geschikt voor het smederijwerk en werd vleeshouwer in Rotterdam. Arnoldus (Arend) huwde in 1899 met Anna Maria Breukel,

Arend en Anna kregen 8 kinderen, waarvan slechts één zoon. Deze zoon Hendrik Herman (Hein) ging in de smederij van zijn vader werken en kreeg later met zijn echtgenote Wilhelmina twee zonen, namelijk Arnold (1941) en Frans (1946). Arnold overleed in 2003 en Frans zette de smederij tot 31 december 2005 voort.

Van Arend en Anna stammen de latere Berkelse "Van Zutphens" af.
Naast zoon Hein waren dat zeven dochters.
Dochter Anna Hendrika begon dus in 1932 in de Herenstraat een textielzaak.
Daartoe werd het voorste deel van het woonhuis van Arend van Zuthpen (haar vader) verbouwd tot winkel.

Na haar huwelijk ging zij wonen in Groesse en de gezusters Cato en Cor zetten de zaak voort. Ook een belendend pand werd bij de winkel getrokken en in 1953 was de heropening. 
In 1979 overleed Cor en in 1981 werd besloten, vanwege de hoge leeftijd van Cato, de zaak definitief te sluiten.


(bron historie: tekst uit Heren en vrouwen van Berkel en Rodenrijs, Henk Groeneveld)
Lijst met subpagina's