Boer BerkelIn 1913 opende Pieter Boer een kachelsmederij annex rijwiel- en bromfietshandel aan de Rodenrijseweg 17, het korte stukje Rodenrijseweg vlakbij het centrum, tussen Van Vliet en schilder Troost.

Van lieverlee werden de activiteiten uitgebreid. Trots was hij op het feit dat hij in 1914 – een jaar na de oprichting van zijn bedrijf – een plaatselijk arts de eerste auto verkocht.

Ook bouwde zijn bedrijfje bruggen in Berkel (de Klapwijksebrug), de regio (de Zwethbrug) en het Westland.
Daar stopte het echter niet mee, want Pieter Boer had de echte ondernemersgeest.                                                      Firma Boer aan de Rodenrijseweg in 1966

Tijdens en na de oorlog bouwde hij kolengeneratoren op auto’s, plaatste motoren in tuindersschuiten en ging benzine verkopen. Hij paste zich aan aan de veranderende marktomstandigheden.


In 1942 kwamen de zonen Leen en Jo de gelederen versterken. De zaak breidde zich snel uit en vader Pieter kon wel wat hulp gebruiken bij zijn ‘kachelsmidsbedrijf, rijwiel-, automobiel- en garagebedrijf, kleinhandel in ijzerwaren en gereedschappen, land- en tuinbouwge- reedschappen, huishoudelijke artikelen, - machines en – apparaten, glas, keramische artikelen, luxe artikelen, kunstnijverheidsproducten, import, export en binnenlandse handel in noodstroomaggregaten’, zoals in die tijd omschreven stond.

Het jaar 1951 werd een belangrijk jaar voor het bedrijf. In het weekend werd wat gereedschap uitgeleend aan wat toen nog de BPM heette, de latere NAM. Die was net begonnen met olieboringen in een Berkels veld.

Daarmee werd de basis gelegd van een lange en goede relatie van service-verlening en constructie van benodigdheden voor boringen op het land en op zee.

Boer was veelzijdig, zo bleek. Het bedrijf maakte constructies van elke gewenste aard voor grote nationale en internationale klanten; met name ten behoeve van olieboringen en –winningen en alles wat daarmee te maken had.

                Het bedrijf van firma Boer (later IHC) aan de Westersingel

Maar van lieverlee werd de ruimte aan de Rodenrijseweg te klein en daarom werd uitgekeken naar een ruimere locatie. Die werd in 1962 gevonden aan de Westersingel 7a waar in de loop der jaren ruim tachtig medewerkers aan de het werk waren. Cor Olie was er lasser, hij woonde boven de zaak. Ook familie Piet Boer en ook familie Bode hebben boven de zaak gewoond.
Andere namen van werknemers zijn o.a. Joke Stigt-Steentjes, Theo de Veld, Cor Koot, Wim Steentjes, Willem van Yperen en chef van de werkplaats Toon Zwakkenberg.

Vijf jaar later opende men een bedrijf in Slochteren en richtte men zich tevens op olieboringen. Dat waren hectische jaren, want regelmatig gebeurde het dat er bij nacht en ontij medewerkers hun bed uit moesten om razendsnel per helikopter de Noordzee over te vliegen om een klant te helpen die in de problemen zat.

In 1980 nam IHC het bedrijfsdeel aan de Westersingel over (hoewel IHC informatie 1991 aangeeft.....) , maar het deel aan de Rodenrijseweg ging verder onder de bezielende leiding van Hans Boer (kleinzoon van Pieter Boer en zoon van Jo Boer) die vanaf 1978 actief was binnen het bedrijf.

Ook het bedrijf aan de Rodenrijseweg floreerde. Met de aggregaten, het garagebedrijf, de verhuur en verkoop van aanhangwagens en een benzinepomp.
In 1989 ging Hans Boer (foto rechts) verder als zelfstandig ondernemer onder zijn eigen naam: J.F. Boer. Als bedrijf voor zowel verhuur als verkoop van aanhangwagens en aggregaten in soorten en maten.

(bron: www.boerberkel.nl / foto en filmfragmenten 1966 : Aad van Herk)

Firma Boer aan Westersingel

                                                                                                                                                  Filmfragment 1966

Firma Boer aan de Rodenrijseweg

                                                  Filmfragment 1966