Openbare ruimten‎ > ‎

Veiling


 De veiling aan het Strooveer in Rotterdam


In 1903 werd de veiling Berkel en omstreken opgericht, mede op initiatief van de Berkelse tuinder A.H. Verweij (wonende aan de Klapwijkseweg 22) die zestien tuinders om zich heen wist te verzamelen, waarna een organisatie werd opgericht onder de naam
‘De Warmoeziersvereniging Rotterdamse Groenteveiling’.

In die tijd werden er nog uitsluitend groenten geteeld.
A.H. Verweij is overleden op 19 april 1939.

De eerste veiling vond plaats op 13 april 1904 aan het Strooveer in Rotterdam. Binnen enkele jaren kwam de noodzaak tot uitbreiding.


Naar de veiling (in Rotterdam)

(bron: foto uit boek 50 jaar Veiling)


De grossiers J. van Driel en J. Bijl vervoeren met hun eigen schuit hun producten naar de veiling in Rotterdam.


Dat was in de jaren ’10 van de vorige eeuw toen Berkelse veiling (opgericht in 1904) nog gebruik maakte van de veiling in Rotterdam voordat de veiling in Rodenrijs werd geopend in het jaar 1909.


Een prachtige oude foto met karakteristieke personen.Vlakbij station Rodenrijs kon grond van de NS worden gehuurd nadat daar de spoorlijn Hofplein-den Haag was aangelegd en werd er een veilinggebouw neergezet, waarna de veiling officieel in 1909 werd overgeplaatst naar Berkel en Rodenrijs, de opening was op 17 april 1909.
De officiele naam van deze veiling 1uidde: "Rotterdamsche groenteveiling gevestigd te Berkel en Rodenrijs".

Deze veiling, in de onmiddellijke omgeving van de bedrijven zelf dus, was zeer bescheiden van opzet.
Een gebouwtje van hout op stenen voet, langs de Rodenrijse vaart, bij het station Rodenrijs, circa 40 m lang en 9 m breed. Hierin werden de banken van de kooplieden geplaatst, met daarnaast en daarachter een kantoor en een bestuurskamer. Het hele gebouwtje kostte 4.433,00 gulden.


Mandenterrein in 1913

(bron: foto uit 50 jaar Veiling)


Een optocht in verband met de Onafhankelijkheidsfeesten in het jaar 1913 en de stoet trekt langs het mandenterrein van de veiling.

Toen nog zonder overkapping, later werd het de kistenloods. Op de achtergrond ‘t Tunneltje onder het enkel jaren eerder geopende Hofpleinlijntje.


Niemand van ons was hierbij, toch blijft het een mooie foto van een wel heel grijs verleden.


Tegelijkertijd werden er pakloodsen gebouwd voor 15.750,00 gulden, en mandenhokken voor 2.130,00 gulden alsmede tegenover de groentenveiling een koffiehuis voor 9.927,00 gulden, alles op grond van de Z.H.E.S.M., die ook zorgde voor de aanleg van de veilinghaven. De Heer Hartman uit Loosduinen was de architect, de heren F. Bijl en W. M. de Vogel de bouwers.


                                                                         (bron: foto via Pieter Bregman)

Vanaf de Vlielandseweg 76 in Pijnacker vertrok men naar de Berkelse veiling. Één van die twee jongetjes is W. Koetsier, de latere groenteboer, en de ander is C .Sonneveld . Verder D. Loor, P. Bregman en Nan Vlasveld op de bok                                                        Expediteur Adrianus van der Lugt, in jaren '20
                                                      (bron: foto via kleindochter Annemarie van der Lugt)

Een prachtige oude foto, uit waarschijnlijk de tweede helft twintiger jaren. Op de foto Adrianus (As) van der Lugt, een wel veel voorkomende naam in Berkel en Rodenrijs. Adrianus woonde eerst in de Vogelaarstraat en later op de Westersingel. Hij was, wat je toen noemde, expediteur. Vervoerde allerlei goederen in zijn prachtige Ford van de veiling naar desbetreffende kopers.

As van der Lugt had in de jaren '60 een box in de veiling van Berkel. Daar woog hij oude kranten, verkocht deze per kilo als inpakpapier aan de bloemisten, ook verkocht hij potgrond. Na afloop van de bloemenveiling bracht hij bloemen en planten naar Rotterdam. Leverde deze dan af bij de bloemisten. De box werd later over genomen door Theo Hogervorst. De heer van der Lugt deed zijn naam AS alle eer aan. Hij altijd een sigaar in zijn mond,
(bron: tekst Jan van Klaveren)
Ook bij zijn huis in de Vogelaarstraat kon je oud papier brengen. De opbrengst was voor de zending en een klein deel voor de ophalers. Zo spaarden we onze eerste bijbeltjes bij elkaar.
(bron: tekst Ans Visser)Er waren in die tijd twee gebouwen. Het grote veilinggebouw lag langs de Vaart, vanaf het dorp gezien net na het tunneltje.

Een groene veiling-loods lag vanaf de Berkelse kant gezien net vóór het tunneltje onder de spoorlijn door

(foto rechts uit 1929)


De meeste produkten werden per schuit aangevoerd: komkommers, peen, sla, pronkbonen, bloemkool en andere groenten.


Er werd bijna uitsluitend voor de export geteeld.


Na 1910 kwamen daarbij ook nog de tomaten. Aanvankelijk werd er aIleen onder platglas verbouwd, later ook in kassen en warenhuizen.     


In de loop der jaren vonden aanzienlijke uitbreidingen plaats en werden zowel groenten als bloemen geveild.
 
Vanaf 10 december 1928 werden in de 'Rotterdamsche Groenteveiling' behalve groenten voor het eerst ook bloemen geveild. 

Een jaar later (1929) werd in Berkel een aparte veiling gebouwd voor het veilen van bloemen en werd de naam veranderd in Coöperatieve Groenten- en Bloemenveiling Berkel en Rodenrijs. Het nieuwe gebouw kwam ook aan de Berkelse kant van het tunneltje, vlak naast het Stationskoffiehuis. Zie foto's onder.
             

Foto links uit circa jaren '20
 
       Eigenaar van het koffiehuis
            Arie Benschop in 1952De tuinders waarvan de tuinderijen niet aan het water lagen, brachten hun groenten per brik naar de groentenveiling (niet zichtbaar, rechts op de foto) die tegenover het Koffiehuis lag, links op de foto. Dus vanuit het dorp gezien nog voor het tunneltje.
De wagens zijn aan de kant van de weg geparkeerd terwijl de tuinders een kopje koffie drinken in afwachting van de opening van de veiling.


                                     Bloemenveilinggebouw 1929-1950, met rechts daarnaast Het Stationskoffiehuis

Het in 1929 nieuwgebouwde veilinggebouw met rechts het Stationskoffiehuis en links de boerderij van Vollebregt en naast het Stationskoffiehuis het zwarte pad om naar middelbare school te fietsen in Schiebroek.

Het Stationskoffiehuis was in beheer door de familie Benschop (zie ook hoofdstuk Rodenrijs/Rodenrijseweg).

Op 25 Maart 1942 herdacht de Heer A. Benschop, de koffiehuishouder het zilveren feit van het 25 jaar verbonden zijn aan de veiling.

Op
de voorgrond onderaan het hierboven al vermelde veilinggebouw, dat op een gegeven moment buiten gebruik werd gesteld en waar in de jaren ‘50 de weduwe de Jong woonde, en daarna in gebruik werd genomen als opslagplaats door Jan Metselaar, een commissionair in groenten en fruit. Dit gebouw is in 1969 afgebrand.


                                                                    De handel in / langs de Rodenrijse Vaart

Vlak voor het tunneltje (vanaf Berkel gezien), waar de boerderij op de achtergrond staat loopt nu de Anjerdreef.
De boerderij was van Van Winden.
Er werd in series geveild en per tijdstip moest je achter aansluiten.De man links op de voorgrond schrijft op het bordje de aantallen van de kisten die hij bij zich heeft en zet van alle soorten 1 monster op het karretje, met houten wielen en ijzeren velgen.De schuiten konden langs de klok varen en van de vrachtwagens werd een monster op die karretjes gelegd om ze langs de klok te rijden. Voor liggen bloemkool en tomaten, op de voorste vrachtwagen liggen komkommers en bospeen.
(bron: tekst Elly van den Baard)


Op de foto links de Rodenrijseweg gezien vanaf het tunneltje richting dorp. Rechts de grote veilinghal met, niet zichtbaar ernaast, het Stationskoffiehuis.

Aan de linkerkant, langs de vaart, stond een oud veilinggebouw dat werd verlaten nadat de nieuwe veiling gereed was.

Hierna woonde de weduwe de Jong hier met 2 kinderen, Trinette en Bas.

Nadat de familie de Jong was vertrokken is het gebouw in gebruik genomen als opslagplaats door Jan Metselaar, een commissionair in groenten en fruit.

Op 30 april 1969 is dit gebouw in vlammen op gegaan.

Ewoud Benschop (één van de zes Benschop-kinderen die in het Stationskoffiehuis woonden) was in Berkel voor een bijeenkomst van de jeugdsoos en hoorde de brandweer langs komen richting het noorden.
Na afloop is hij de Noordeindseweg een stuk op gefietst en daar was de brandweer bij een tuinder waarvan de ketel droog was komen te staan. Niks te zien verder en dus naar huis gefietst en in bed gekropen.

Even later maakte zijn moeder hen wakker en vroeg hem of hij iets had gezien aan de overkant en vertelde hen dat het gebouw in brand stond. Dat was schrikken want hij wist dat de brandweer in het noorden bezig was.
Voor de brandweer er was stond het veilinggebouw dan ook compleet in lichterlaaie en begon over te hellen richting het Stationskoffiehuis. Gelukkig zakte het even later rechtstandig in elkaar. De lantarenpaal die er vlak naast stond bleef keurig branden.
(bron: Ewoud Benschop)

De in 1929 nieuw gebouwde bloemenveiling naast het Stationskoffiehuis bestaat nog steeds. In de Tweede Wereldoorlog was dit het decor van een hevig gevecht met de Duitsers op notabene Bevrijdingsdag.
Lees het boeiende verhaal bij het hoofdstuk Oorlogsjaren 1940-1945 / Verhalen.

(Over het stationskoffiehuis en de familie Benschop meer informatie bij het hoofdstuk Rodenrijs/Rodenrijseweg!)Aan de andere kant van het spoor, dus vanaf Berkel dorp gezien na het tunneltje, lag het veilinggebouw langs de vaart, en een flink aantal opslagloodsen bij de oude Veilinghaven, met aan de ene kant een aantal sporen voor het lossen en laden, en aan de andere kant een aantal opslagloodsen (zie foto onder).


                                                                         De veilinghaven vóór de uitbreiding in 1926

                 Links de goederentreinen, rechts de loodsen, aan het einde (Wilgenplaszijde) de oude groene loods.

                                                                                     De veilingloodsen en de Spoorhaven in de twintiger jaren                                       Activiteiten in de veilinghaven in de twintiger jarenNieuwe Spoorhaven, 1927Het oude kleine haventje (dat nog het voorstuk vormde van de nieuw gegraven haven) was al geruime tijd veel te klein.
Met de aanleg werd begonnen op 1 oktober 1926, en de nieuwe haven werd op 30 mei 1927 in gebruik genomen.

De dam, die het nieuw gegraven verlengstuk van de Spoorweghaven te Berkel en Rodenrijs van het reeds bestaande gedeelte scheidde, wordt hier door de heer A. Klapwijk, directeur van de veiling, doorgestoken.
De oude haven had afmetingen van 120 meter bij 14 meter.
De nieuwe haven was 355 meter lang bij 18 meter breed.                                                                                        7 juli 1932

Een noodlottig ongeluk onder de brug te Berkel. Bij de valbrug bij de haven van de Berkelse groentenveiling is die dag de brug naar beneden gevallen, juist op het moment dat er een schip onderdoor voer. Hierbij is de schipper (met de toepasselijke naam Teun Kaptein) dodelijk verongelukt.                                                                      De groenteoverslag in de nieuwe haven in 1936
Links de treinwagons voor het laden van de groenten, rechts de opslagloodsen en achteraan de groene opslagloods.
                                                                               (bron: foto hetutrechtsarchief.nl)


   4 mei 1939 vond de eerste eierenveiling plaats in de veilinghal van Berkel en RodenrijsToen deze foto gemaakt werd waren de meeste aangevoerde producten sla, andijvie, peen, bloemkool, komkommers en ook wel tomaten. Van paprika had men nog nooit gehoord. Het ging er gemoedelijk aan toe, wel bedrijvig maar niet gehaast, allemaal wachten totdat je aan de beurt bent.
Op de achtergrond in het midden het oude veilingebouw langs de Vaart. Rechts zien we nog de spoorrails.


                                                           Spoorhaven, de veiling en een gerangeerde Hofpleinlijntrein
                                                                (foto: PP/Rotterdams Trammuseum, via Jeanne Zonneveld)

Oude machinisten konden boeiend vertellen over de tijd dat de Hofpleinlijn nog van groot economisch belang was en de bediening daar plaats vond met stoomtractie. We zien links de in 1966 afgebrande loodsen, natuurlijk de oude Spoorhaven, ook nog de ophaalbrug en het veilinggebouw.


Links in de loods ook firma Havenaar, exporteur in groenten en fruit in die jaren 60. Is later samengegaan met firma van de Lugt, toen werd het Haluco. De exportpapieren werden hier verzorgd, van zowel de vrachtwagens als de treinen naar Duitsland en Zweden. Per telex werd bevestigd wat er vervoerd werd. Naast het kantoor stonden loodsen waar de goederen van de veiling achter op de foto werden klaar gemaakt voor transport. De chauffeurs hadden altijd heel veel haast om de volgende morgen op tijd bij de klanten te zijn. In het groene hokje tussen de loodsen zat het UCB (Uitvoer Controle Bureau) die de papieren moesten voorzien van een stempel en andere papieren. Eén van de mannen heette de Heer met zijn achternaam, de andere Loof met zijn voornaam

Door de loods ging dan vaak de term "Loof de Heer" als ze voor een controle er aan kwamen in de verte

(bron: tekst Bram van Dam / Peter Benschop) 


                                                                                 Veilingloodsen en spooremplacement, 1952
                                                                                  (bron: foto hetutrechtsarchief.nl)

Afbeelding van enkele koelwagens van Interfrigo bij de goederenloods op de laad- en losplaats van het N.S.-station Rodenrijs te Rodenrijs.

In die loodsen pakten ze groenten en fruit in. In de zomer komkommers, sla en tomaten. En in de winter appels en peren. Men moest dikwijls vroeg beginnen omdat er in de kratjes papier gedaan moest worden. Dat waren dan mooie uurtjes extra. Dat was omstreeks 1955. Men verdiende dan 1 gulden per uur, voor die tijd best goed betaald.
Aan de andere kant kwamen de schuiten met groenten van de veiling. Natuurlijk viel er wel eens (per ongeluk) een komkommer. Die deelde ze dan met de vrouwen en meisjes. Een van de bedrijven was van Jan v.d. Lugt.
En de loodsbaas was Henk Buitendijk. Het was toen alles nog met de hand lossen en laden, wat een tijd.
De grootvader van Arie van der Kaaden was A.van der Ven. Het zijn koelwagens, deze werden geladen met allerlei groenten voor de export naar Zweden. Ook de heer Lamberts heeft hij goed gekend.                                      Een maquete van het veilingcomplex van hoe het vroeger ooit was
Omdat alles in die tijd nog per schip werd aangevoerd, was er voor een nieuw veilinggebouw ook een nieuwe haven nodig. In 1942 begon met met de aanleg hiervan. Op een gegeven moment werd het water in de nieuwe haven toegelaten, zodat de nieuwe haven een feit was.

Het gebouw van de bloemenveiling aan de Berkelse kant van het tunneltje, naast het koffiehuis, voldeed op een gegeven moment niet geheel meer.
Ook het gebouw van de groentenveiling langs de Vaart, aan de Rodenrijsekant van het tunneltje, was inmiddels al zo'n 42 jaar in gebruik.


In 1950 werd dan ook aan de Veilingweg, langs de nieuwe Spoorhaven, een groot nieuw gebouw in gebruik genomen waar tot 1973 zowel groenten als bloemen werden geveild (zie foto boven).

Jan Rozendaal, voorheen werkzaam als ploegbaas in een groot tuindersbedrijf, maar vooral bekend natuurlijk als de verzetscommandant in de oorlogsjaren als leider van de groep Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk, werd in 1959 kantinebeheerder van de nieuwe veiling. Jan zelf woonde met zijn gezin in de Bonfut.

Hij nam daarmee eigenlijk het stokje over van Arie Benschop die in de tientallen jaren daarvoor in het Stationskoffiehuis de "horeca" verzorgde voor de veilingklanten (zie hiervoor het hoofdstuk Bedrijf, winkel e.d. / Stationskoffiehuis).

"Iets wat ik me herinner is dat ome Jan iedere avond op de fiets van de veiling naar huis fietste en achterop een groot koekblik of zo met het kleingeld/kasgeld van die dag.
Je hoorde hem al van verre aan komen.
Een keer was hij gevallen (ik was 6 of zo) in het tunneltje onder het spoor en al het geld lag over straat. Een hoop heeft hij weer opgeraapt en is doorgefietst.
De volgende dag heb ik samen met mijn vader lopen zoeken en we vonden nog het een en ander aan geldstukken.
We hebben dat toen naar hem gebracht en ik kreeg als dank een Bros-reep. M’n dag kon niet meer stuk toen".
(Info: Peter Benschop)


                                                    Veilinggebouw met parkcerterrein en veilinghaven. 
                                  Links boven het begin van de ca. 10 ha verhuurd tuinland van de veiling.


Beginjaren '50, met op de foto hierboven rechtsonder de Rodenrijsevaart, en ook de spoorlijn Hofplein-Den Haag duidelijk zichtbaar.
Vlak voor de spoorlijn ligt het oude veilinggebouw uit 1908. Net niet op de foto het tunneltje daar vlak achter.
Naar links de nieuwe Spoorhaven met daaraan nu het nieuwe veilinggebouw uit 1950. Later werden aan dit gebouw en dus langs de haven allemaal loodsen gebouwd. Links onderaan is de tuin/kassen zichtbaar van Jaap Poot, dat is de eerste tuin op de Zuidersingel. De tweede tuin daar was van Wim Pannekoek sr.
De heer Van Schaik van de Zuidersingel bediende de brug.

                                                   Verlengde veilinghaven, aansluitende op de foto hierboven 
                                                                      De pakloodsen met spoorwegemplacement.

Links boven is het station Rodenrijs (het witte gebouwtje) zichtbaar, met daarlangs natuurlijk de spoorlijn Den Haag-Hofplein. Daarvoor op de foto de oude veilinghaven, met daarlangs de vele loodsen. Geheel links de bomenrij die de provinciale weg omringden. De foto is van vóór 1966 want de donkere loodsen in de linker bovenhoek staan er nog, dus nog niet afgebrand in 1966.

Ht rechterdeel van de opslagloodsen hebben nog zeer lang bestaan, maar de (donkere) loodsen links naast het eerste bruggetje van links zijn in 1966 afgebrand. Vanaf het tankstation liep de eerste rij loodsen door tot halverwege de spoorhaven dan een korte doorgang en de tweede rij loodsen. De brand was in de eerste rij. De hele loods stond in brand, vanaf de brug tot aan de andere rij loodsen, dus ook achter het tankstation. De brandweer moest de volgende morgen weer terug komen omdat het vuur weer op begon te laaien.

Tussen de twee rijen loodsen was een ijzeren brug over het water (op de foto goed te zien) en halverwege de achterste rij loodsen was ook zo'n brug. Later zijn deze afgesloten met prikkeldraad in het midden.
Die eerste ijzeren brug lag bijna tegenover een tunnel in de spoordijk. Die tunnel is later afgedekt met aarde en zand. Bij de bouw van de fietstunnel beginjaren 2000 kwam deze tunnel als verrassing te voorschijn.


De groene loods aan de kopse kant, aan de Wilgenplaskant(rechts aan eind van de haven) is later ook afgebrand.
De brandweer moest daar toen op grote afstand blijven want er lagen van die dakplaten op die bij hitte uit elkaar sprongen. Mijn vader (Ewoud Benschop sr., overleden 1995) heeft daar ook nog met zijn bedrijf gezeten (van der Kaaden - Benschop).
(bron: Peter Benschop)

                                                                                      Viering 50 jarig bestaan veiling
                                                                                 (bron: foto via Wilma Blok)De oude veilingloodsen in brand(foto links van Peter Boer, aangeleverd door Karin Pannekoek)

In 1966 brak er brand uit bij een aantal houten opslagloodsen van de veiling. Het was voor vele direct omwonenden een fascinerend gezicht.
Het betrof de loodsen tussen de Spoorhaven en de Provinciale weg.
De eerste rij loodsen (beginnend achter de benzinepomp ) is afgebrand op 15 augustus 1966.

(bron: De Telegraaf)


                                                    De restanten van na de brand op 15 augustus 1966
                                                                          (bron: foto Kijzerwaard)De Veiling Berkel en Rodenrijs

 Met links de achterkant van het Shell tankstation van Paul Hogervorst. De loodsen die hier hebben gestaan zijn dus in 1966 afgebrand en afgebroken

Rechts: De Spoorhaven van de oude veiling in 1971

Geheel rechts het station Rodenrijs. Recht vooruit de nieuwe veilinghal. Links een deel van de oude veilingloodsen.
De foto is van 1971 dus na 1966 want er stonden links meer veilingloodsen richting Rodenrijseweg die echter in 1966 zijn opgegaan in vlammen.
Op het eind van een van deze sporen stond lang daarvoor een tot woonhuis omgebouwde treinwagon.
(bron: foto van/via Ewoud Benschop, deel info van Peter Benschop)


Kerkdiensten in de veiling.

Voordat de Bethlehemkapel aan de Rodenrijseweg er was werden er Ned. Hervormde kerkdiensten gehouden in de veiling.
De dominee onder de veilingklok, de gemeente in de veilingbankjes.

Ieder veilingbankje had een nummer en een zwarte drukknop. Als de klok terugliep kon je drukken. Hoe langer je wachtte hoe lager de prijs.
Maar wachtte je te lang had je niets en drukte je te vroeg betaalde je te veel.

En tijdens de kerkdiensten waren er ook mensen, voornamelijk jeugd, die het niet konden laten om toch stiekem op het knopje te drukken. Er gebeurde toen ..... niets....anticlimax.


                                          De loodsen van de Groentenveiling aan de Oude Spoorhaven
                                                                   (foto via Ewoud Benschop)

Wie was er niet gevestigd, en wie heeft er niet gewerkt? Jan de Lange heeft daar gewerkt bij Jan Oosterwijk en dochter Nellie mocht er als klein kind op zaterdag af en toe naar toe. Peter van Oord heeft gewerkt bij Vrolijk in Bergschenhoek maar moest natuurlijk op deze veiling groenten laden voor Duitsland. De toen zevenjarige Peter Schilte mocht met Giel Hörtes mee met zijn Opel Blitz naar de veiling waar de groenten werden overgeladen, het was altijd een drukte van jewelste. Ook Hans Seesink heeft daar gewerkt, evenals Theo van den Baard met o.a. Jan de Lange, Bert Buitendijk en Guus Lamberts.

Havenaar, v.d. Lugt, v.d. Slik, Faber en zijn zoon Wick en Koos den Hoedt waren bekende "werkgevers" daar waar ook Joke Steentjes en ook Henny Hartman bij hebben gewerkt. Cees van der Ark heeft er veel geladen met Velthoven bij Jan Oosterwijk voor de Edeka. Zelfs Dirk van der Jagt heeft bij Jan Oosterwijk gewerkt, zo ook Arie v.d. Spek.


De vrachten kwamen eerst per schuit, later met de vrachtwagen. En de aanhangwagens van H. Kindt en zn stonden aan het einde opgesteld. Achter de loodsen de Spoorhaven en daarnaast in die jaren ook de spoorrails. Vroeger reden daar de goederenwagens langs, en de vader van Gretha Lamberts was daar rangeerder. Opa Spek nam de groente in zijn jas mee, in zijn diepe steekzakken!
En Klaas Eldering herinnert zich een viswedstrijd in de veilinghaven in de 50-er jaren. In zijn categorie (hij was 8 of zo) won hij met 3 voorntjes de 2e prijs: een echte hardplastic VW-kever! Niet van Japans blik, maar gifgeel plastic!! De vreugde duurde misschien een week. Toen was hij niet meer....


  De veiling vanaf de Veilingweg, met inmiddels aangebouwde loodsen

Links een vrachtwagen van In 't Veen bij de veiling Berkel en Rodenrijs.


Onder de bekende kistjes......

Maar de tijden veranderden en mede door het feit dat supermarktketens grote hoeveelheden op één locatie wensten te kopen besloot de groenteveiling Berkel in 1973 samen te gaan met de Tuinbouwveiling van Rotterdam en een nieuw pand te betrekken in Bleiswijk.

 

In Berkel ging men in 1973 verder met het veilen van uitsluitend bloemen onder de naam Bloemenveiling Berkel en Omstreken.Tot het oude veilinggebouw te klein werd en ook de bloemenveiling besloot nieuw te bouwen in Bleiswijk; op hetzelfde terrein als de groenteveiling.

In 1982 verhuist het veilinggebouw naar de Klappolder in Bleiswijk.


Koningin Beatrix (foto links) opende vrijdagmiddag 5 maart 1982 de nieuwe bloemenveiling die voorheen gevestigd was in ’t Rodenrijs. Het kreeg de naam Coöperatieve Bloemenveiling Berkel en Omstreken, bij de officiële opening de modernste veiling van het land.

 

Toen de verkoop van de oude gebouwen in Berkel en Rodenrijs stagneerde, stond Veiling Berkel in juni 1982 op de rand van het faillissement, terwijl H.M. Koningin Beatrix het hypermoderne veilingcomplex op 5 maart nog had geopend. Maar Veiling Berkel wist zich staande te houden.

 

In 1987 zijn Bloemenveiling Westland en Bloemenveiling Berkel en Omstreken samen gaan werken in een coöperatie.

 

In 1990 fuseren beide veilingen volledig en gaan samen verder onder de naam Bloemenveiling Holland.

 

Op 27 juni 2014 werd de bloemenveiling in Bleiswijk gesloten, de veilactiviteiten zijn verplaatst naar Naaldwijk.De veilingklok van de veiling Berkel en Rodenrijs hangt momenteel (in 2016) in het restaurant Wagenaar dat is gelegen in het oude veilinggebouw van Roelofarendsveen.

Op de plek van knopje 228 naast “niet verkocht” stond origineel een andere tekst en men is heel benieuwd wat daar stond.

(bron: foto's R.van der Zwet-Janssen)


Veiling Berkel en Rodenrijs, 1953


                Twee stukjes film, ge-upload door Aad van Herk, van de veiling in respectievelijk 1953 en 1966

Veiling Berkel en Rodenrijs, 1966
Herinneringen van mensen over de Veiling :

Het eerste baantje was op het kantoor van de veiling in 1965. Zonder rekenmachine de prijzen van de bloemen uitrekenen in snel tempo.
Als klein meisje met vader mee naar de veiling van achter uit het Rodenrijs met de boot, later met de auto. En weer wat ouder 's ochtends heel vroeg op om tomaten te plukken die zo vroeg mogelijk naar de veiling gebracht werden, dan waren de prijzen misschien hoger.
Het was altijd interessant, het keuren voor de bakjes of ze wel naar binnen mochten en vooral bij welk vak ze neer gezet mochten. Bij de A of B of C of CC-kwaliteit enz. En níet te groen en niet te rijp want dan konden ze weer mee terug.

Als kind leek het een onmens groot complex.
Opa van Leeuwen is er jaren secretaris van geweest en kreeg voor zijn 25 jaar jubileum o.a. een zilveren Ronson aansteker met inscriptie.

In de jaren '60 liet het veilingbestuur de A.H. Verwey-weg aanleggen. De bouwvergaderingen waren in de bestuurskamer in het veilinggebouw.
Met enkele zeer oude bestuursleden erbij.
Het ging er nogal "stijfjes" aan toe toentertijd.

Meevaren vanaf het Hoge Land (vaart tegenover de R.K. Kerk) naar de veiling in Rodenrijs.
Onderweg de talrijke bruggen en draaien openen (aan een touw hangen en dan met een ijzeren staaf vastzetten).
De eerste brug was de Rooie brug naar de Westersingel, dan de Vogelaarstraatbrug en de brug naar de Klapwijkse Weg. Het was een sport de schuit met zo weinig mogelijk oponthoud door de bruggen te loodsen.

Bij de veiling aangekomen voeren de boten onder de klok door en werden de producten geveild door een veilingmeester. Tegenover de klok stond een steile tribune waar de kopers d.m.v. een knop de klok konden stil laten staan en de prijs bepaalde voor de gekochte partij. Dit ging in telefonische opdracht van de groente en fruit exporteurs.

Bekende exporteurs waren o.a. Ies en Wim Havenaar en Jan van de Lugt. Als de partijen geveild waren moesten ze klaargemaakt voor de klanten in o.a. Duitsland en Zweden.

De goederen werden per trein en vrachtwagen vervoerd naar hun bestemming door o.a. Rozendaal en van der Kaaden (samen bekend als Circus R&K) en In 't Veen. Vele Berkelse jongens hebben bij deze bedrijven gewerkt.

Piet Versluis, Men van Bentum, Piet v.d. Lugt waren daar de afslagers. Leuke tijd geweest.

Willem Lagendijk was commissionair.
Hij kocht groenten in voor grote afnemers.
Prachtig als de veilingschepen door het grote kooplokaal voeren, volgeladen met groenten.
En dan al die kopers die gespannen achter hun knopje zaten om op tijd te drukken om een goede prijs neer te zetten.

De sonore stem van veilingmeester Heemskerk. Dit alles speelde in de 60-er jaren van de vorige eeuw!

De veilingschuit van Luiken haalde altijd de groenten bij de familie Hulst in 't Noordeinde. En dan als kind op de stoomlocomotief meerijden en aan de fluithandel trekken, om nooit vergeten want dat was een echt avontuur voor een 8 jarig jochie.

Op de foto, uit waarschijnlijk de jaren '70, staat precies onder het bord de woning van tuinder Jaap Poot, die in 1966 werd gebouwd. Voorheen woonde hij op de Rodenrijseweg. Achter zijn huis op "de Singel" waren, toen nog, platglas en daarachter de kassen . De kassen links zijn van Wim Pannekoek die een huis verder woonde. Er is van het tuinbouwgebied niets meer over, alles is nu industrieterrein .Anno heden:
Het gebouw van de bloemenveiling (in gebruik 1929-1950) alsmede ook het daarnaast staande koffiehuis staan nog steeds op dezelfde plek, vlak voor het tunneltje vanuit Berkel gezien.

De oude veilinghaven, bij station Rodenrijs, is gedempt, het oude eerste veilinggebouw was al afgebrand en de resterende loodsen zijn later afgebroken, hier is nu het kleine industrieterrein/3 kantoorgebouwen naast station Rodenrijs van de Randstadrail.

De (toen nieuwe) Spoorhaven is gedempt en deel van de veilinggebouwen afgebroken.Hier is later het Industrieterrein van Rodenrijs gebouwd. Momenteel zijn veel van deze gebouwen in het bezit van Koppert Biologische Gewasbestrijding. Ook Houweling Verpakking was in de voorste gebouwen gevestigd, van 1987-2010.
                 Een Scania van Gebr. Houweling