Kompletná zmena systému? Priama demokracia...

Popis témy:
 Súčasná prostá zastupiteľská demokracia je v podstate odpoveďou na žiadosti spred vyše sto rokov. Tento systém vyhovoval danej dobe, pretože väčšina ľudí bola schopná nájsť svoje politické názory a ideály v malom množstve jasne definovaných humánnych a sociálnych presvedčení, ktoré boli zhrnuté a reprezentované kresťanskými, socialistickými a liberálnymi skupinami. Táto doba je dávno za nami. Idey ľudí a ich hodnotenia sa stali individuálnejšie.

Primeranou demokratickou formou je parlamentný systém, doplnený o záväzné referendum na princípe občianskej iniciatívy (priama demokracia), pretože iba takýto systém môže poskytnúť priamu väzbu medzi jednotlivcami a zákonodarnými a výkonnými orgánmi. Čím viac budú občania inklinovať k individuálnym hodnoteniam a politické strany stratia svoj monopol ako miesta ideologických súťaží, tým viac bude rásť požiadavka po nástrojoch rozhodovania priamou demokraciou
Jos Verhulst & Arjen Nijeboer


Miesta a termíny konania diskusií:

6.6.2012 o 17hod.
Bratislava: 
Divadelná kaviareňOlympiavstup z Kollárovho nám., divadlo Nová Scéna


Udalost na FB

Vyhodnotenie ankety V Bratislave
Trenčín: Športhotel, Ostrov 241


Prešov: Kaviareň Via Magna, Hlavná 27


7.6.2012 o 17hod.
Žilina: Stanica, kultúrny uzol-Zárečie, Závodská cesta 3

Vyhodnotenie ankety v Ziline


Košice: Kulturfabrik Tabačka, Gorkého 2

Vyhodnotenie ankety V Kosiciach