www.otthonoktatas.info


Az „otthonoktatás”, mint mozgalom, egy elkötelezett szülői hozzáállás gyümölcse. A szülők tudatosan felvállalják gyermekük nevelését és oktatását. Sokan úgy fogják fel, hogy az otthonoktatás a szülői szerep kibővítése. Ahogy szülőként sikeresen megtanították a gyermeküket járni, beszélni, labdázni, énekelni, számolni és az őket körülvevő világ nem is kevés ismeretére , úgy a gyermek iskolás korában is ezt folytatják.

Nem otthon oktatás!

Az otthonoktatás nem egyenlő azzal, hogy a szülők otthon oktatják a gyermeküket. Egyrészt nem csak otthon, hanem úton-útfélen, ügyintézés miatti várakozás alatt és piacon éppúgy, mint családi sétákon vagy kirándulásokon.

Az „oktatás” pedig sokszor azt is jelenti, hogy a szülő segíteni akarja gyermekét az önálló tanulásra, megőrizve a megismerés eredendő örömét, energiáit és a felfedezésre való vágyát. Az otthon tanulás célja az is, hogy a gyerekek nyugodt, érzelembiztos és jó erkölcsi légkörben, saját tempójukban fejlődhessenek és saját érdeklődési körükben elmélyedhessenek.

Otthonoktatási stílusok

Nagy különbségek lehetnek az otthonoktatás szemléletében és kivitelezésben. Az otthonoktatásnak kialakultak különféle irányzatai, „stílusai” : az „iskola otthon”- modelltől a szabadabb irányzatokig, ahol csak a gyermek érdeklődési köre a mérvadó (ennek hazánkban határt szab a vizsgakötelezettség). A szülőnek otthon nem feltétlen kell a hagyományos tanárszerepet magára vennie, hanem terelgethet, „bábáskodhat”, buzdíthat, lehet tanácsadó és kutatótárs is.

Otthonoktatás

Otthonoktatás

Az otthonoktatás felvállalásának okai is igen eltérőek lehetnek, de a gyakori okok között szerepel az iskolarendszerrel szembeni valamilyen elégedetlenség (erkölcsi légkör, hatékonyság) , hitbeli meggyőződés és a rugalmasság, bensőségesség előnyei.

Az otthonoktatás népszerűsége

Az otthonoktatás nem csak egy új trend csupán, hisz ez az oktatási mód egyidős az emberiséggel. Évszázadokon át a szülő vállalta a teljes felelősséget a gyermeke tanításáért, igyekezve mindent átadni, amit ő tudott és esetenként ő gondoskodott egyéb képzéséről. A tömegoktatás elterjedése mintegy 150-200 évre nyúlik vissza. Mai változó világunknak bár új kihívásai vannak, de új lehetőségei is, amik az otthonoktatás során bevethetők pl. internet, oktatóprogramok.

A világon az otthonoktatás egyre terjed. Az Egyesült Államokban mintegy  2 millióra becsülik az otthon tanított gyerekek számát és évi 15-20%-os gyarapodással számolnak.

Otthonoktatás Magyarországon

Magyarországon az otthonoktatás magántanulói státusz keretén belül lehet megvalósítani, iskolalátogatás alóli teljes vagy részleges felmentést kérve. Hazánkban úttörő volt e területen a Presbiteriánus Egyház. Ők szervezték az első konferenciákat és adták ki Klicka: Otthonoktatás, egy helyes döntés c. könyvét is.


"Otthon" oktatás

Magyarországon a 2007/2008-as tanévben általános iskolában saját döntésük alapján 2030 magántanulót tartottak nyilván (a szülők tartós külföldi tartózkodása miatt 1435 tanuló).  A saját kérésre magántanulók túlnyomó többsége azonban hátrányos helyzetű és nehezen boldogul a tananyaggal.
Nem ismert, hogy valójában mennyi otthonoktatás mellett elkötelezett család van. Főleg keresztény felfogású és unschooling megközelítésű szülők oktatnak otthon. Tendenciaként elmondható, hogy  az anyuka általában diplomás (többnyire pedagógus végzettségű) és ő marad otthon a három vagy több gyermekével.

Külföldön magától értetődő, hogy az otthonoktató, aki otthon oktat, azaz szakértői vélemény, fogyatékosság vagy egyéb okok miatt otthon oktatók is otthonoktatónak számítanak. Fontos tudatosítani, hogy az otthonoktatás nem annyira szűk kör gyakorlata, még ha környezetünkben fehér hollónak is számítunk.

A mozgalomnak Magyarországon egyenlőre még nincsenek hivatalos keretei (egyesület vagy alapítvány), de itthon is egyre nagyobb iránta az érdeklődés. Bizonyos rendszerességgel szoktak lenni konferenciák vagy összejövetelek.

Sz. Sarolta, 2011                                      www.otthonoktatas.info

otthonoktatok-kukac-gmail.com

A szöveg idézésénél kérjük a forrást megadni!

Vissza a főoldalra

Tanulmányok

André Viktrória: Otthonoktatás   
A szakdolgozat rövid történeti kitekintést is ad és részletezi az otthonoktatás előnyeit is.


Az otthon tanulás gyakorlata  
A tanulmány körképet ad a homeschooling jogi szabályozásáról és elemzi,  milyen okok, szülői motivációk következtében terjedt el ismét.   

Tanulás iskola nélkül
Mit jelent az otthoni képzés?      

Nágel Zsuzsa: Otthonoktatás       

Bizonyítványt otthonról  Magántanulók a magyar oktatásban (origo, 2008)