Gordon Neufeld , Máté Gábor

Gyermekeinknek szükségük van ránk!
A szülő-gyerek kötődés döntő szerepe

( A könyv magyarul még nem jelent meg. Az alábbi részlet a német kiadás bemutató részletének
fordítása.)

Döntő jelentőségű gyermekeink érzelmi kötődése az irántuk felelős felnőttekhez az egészséges
fejlődésük és a nevelhetőségük szempontjából.
Gyermekeink azzal az ösztönös vággyal jönnek a világra, hogy azokhoz az emberekhez, akik
gondoskodnak róluk, normális esetben ezek a szülők, kötődjenek és hozzájuk igazodjanak. A
gyermekek átveszik a szüleik értékrendjét és ennek a meghitt kapcsolatnak a védettségében
fejlődnek igazi önálló, érett személlyé.
Így működik emberemlékezet óta, nemzedékről nemzedékre, az ember érlelődése és a
kulturális vívmányok átörökítése.
Néhány évtizede azonban a gyermekeink kicsi koruk óta állandóan olyan helyzetekbe kerülnek,
ahol a számukra központi „referenciaszemélyt”(anyát, apát, nagycsaládot) nélkülözniük kell.

Mivel a képviselő felnőtt gondozók (nevelők, tanárok) egyrészt ennek az erős kötődő reflexnek
a dinamikájáról többnyire semmit sem tudnak, másrészt az egykorúak túlságosan nagy
csoportja miatt túl vannak terhelve, ezért a gyermekek kénytelenek a kortársaikhoz, mint
referenciaszemélyhez fordulni és azokhoz igazodnak, akik éppoly éretlenek és tapasztalatlanok,
mint ők, mintsem tanulni lehessen tőlük.
Ez a kortárskapcsolat kielégíti a kötődés iránti igényüket és egyre inkább elfordulnak az értük
felelős felnőttektől. A következményeket mindannyian tapasztaljuk: azok a gyerekek, akik a
kortársakhoz igazodnak, nem érdeklődnek más iránt és nem érdekli őket, hogy a szüleik vagy
tanáraik értékeit, ismereteit, készségeit átvegyék. Süketekké válnak a felnőttek iránt, a velük
való együttélés és a tanításuk kínlódássá válik, a nemzedékek közötti kultúra átadása összedől.

Ami még végzetesebb: A hibás kötődés megakadályozza igazi önálló személlyé érésüket, mert
a kortárs gyerekekhez való kapcsolat nem adja meg a szükséges biztonságot és a meghitt
védettség érzését. Így fejlődnek ki az éretlen, konformista (túlzottan alkalmazkodó, megalkuvó
felnőttek), az „örök-ifjak”, akik a bennük rejlő igazi lehetőségeket nem tudják kibontakoztatni.
Mégis nagyon egyszerűen megadhatjuk a gyermekeinknek, amire szükségük van- ha ismerjük a
kötődés elementáris erejét.

Észak-Amerikában már bestseller és sok nyelven kiadták már. A könyv világossá teszi,
miért olyan nélkülözhetetlen a család, és mire kell figyelnünk, ha arra kényszerülünk, hogy
gyermekeinket más felnőttekre bízzuk. Sok olvasó tudósított arról, hogy mennyi bánatot és
zavart megelőzött volna, ha kezdettől fogva rendelkeztek volna ezzel a tudással.


Fordítás: Sz. Sarolta, 2012
Unsere Kinder brauchen uns! Genius Verlag

www.otthonoktatas.info

Comments