Az otthonoktató szülők típusai (almameter)

Otthontanul a gyerek, de hogyan (matrozkepzo)
Összefoglaló a mai magyar otthontanulós irányzatokról, módokról
1. rész (Természet életiskola, Demokratikus Tanulóközösség)
"Azt hiszem, lassan már közhellyé válik, de mégis igaz, hogy minden otthontanító család másmilyen. Más a családi berendezkedés, az életvitel, a gyerekszám, a szokások; más a szülők képzettsége, a vérmérséklet, a napirend. Mindez a 'másság' egészen egyedi megoldásokat hozhat, amikor a gyakorlati otthontanulásra kerül a sor. Viszont nemcsak amiatt más az otthontanítás, mert a családok különbözőek. Amiatt is, hogy más okból kifolyólag lettek otthonoktatók és más célból maradnak azok."Az otthonoktatás megvalósításában nagy eltérések lehetnek. Jó ismerni különféle irányzatokat, módszereket, hátha "mazsolázhatunk" belőlük. 


Az otthonoktatás különböző megközelítései

Bár minden otthonoktatás egyedi, bizonyos "stílusok" népszerűvé váltak. Az otthonoktatók többsége nem követ pontosan egy módszert vagy stílust. Inkább választanak az ötletekből és  javaslatokból, mi illik a családjukhoz és a végén akár egészen saját módszerhez juthatnak. Beletelhet egy bizonyos időbe, amíg kialakulnak a saját szokásaitok és lehet, hogy az idő múltával rájössz, strukturáltabban kezdted és rugalmasabb, lazább lettél. A következők a legnépszerűbb otthonoktatási stílusok.


Iskola otthon

Az iskola-otthon stílust mutatja be legtöbbször a média, mert ez könnyen érthető és illusztrálható a konyhaasztalnál tanuló gyerekek képével. Ez a legdrágább módszer és ennek a legmagasabb a lemorzsólódási rátája is. A legtöbb család, aki az iskola-otthon megközelítést követi, vesz tantervet, fokozatonként a hozzá való tanmenettel, tankönyvekkel és feljegyzési kötelezettségnek is eleget tesznek.

Néhány család az iskola-otthon megközelítést úgy valósítja meg, hogy saját tantervük van és a saját tanulnivalójukat is ők állítják össze. Ennek a stílsunak az az előnye, hogy a családok pontosan tudják, mit és mikor tanítsanak. Kényelmesebb lehet akkor, amikor épp csak a kezdeteknél jártok. A módszer hátránya, hogy sokkal több munkát igényel a tanár/ szülő részéről és előfordulhat, hogy a leckék nem olyan örömteliek a gyerekek számára.

Tematikus tanulás (Unit Studies)

A tematikus tanulás felhasználja a gyerek érdeklődését és összekapcsolja olyan tárgyakkal, mint matek, olvasás, tudomány, művészet és történelem. Például, ha gyermeked érdeklődik az ókori Egyiptom iránt, akkor tanulhattok az egyiptomi történelemről, olvashattok könyveket Egyiptomról, írhattok róla történeteket, művészi projektet csinálhattok a piramisokról és tanulhattok az egyiptomi leletekről vagy térképészeti ismereteket a katakombák feltárása kapcsán. Lehet készen is kapni ilyen tematikus csomagokat a népszerűbb témákhoz és olyan erényekhez, mint türelem, bizalom és engedelmesség.

Ennek az otthonoktató módszernek az előnye, hogy elismeri a tényt: az ember akkor tanul a legjobban, ha érdekli a téma. Hátránya, hogy a szülők néha túlterheltek lehetnek, hogy mindenből tematikus tanulást állítsanak össze és ez visszatarthatja a gyereket, hogy új érdeklődési körrel merjen előállni.

"Laza" vagy "Eklektikus" otthonoktatás

A legtöbb otthonoktató a "laza" vagy "eklektikus" (különféle irányzatokat vegyítő) módszert használja. Az eklektikus otthonoktatók egy kicsit ebből is, abból is merítenek. Például használnak tankönyveket a matematika és olvasás tanításához, de más tárgyakhoz „unschooling” szemlélettel közelednek.

 Ez a módszer lehetővé teszi a szülők számára, hogy az igényeik és érdeklődésük szerint használjanak tankönyveket, menjenek kirándulni vagy vegyenek részt tanfolyamokon.

           Unschooling

Az „Unschooling” ismeretes úgy is, mint a természetes, érdeklődés vezérelt, gyermek vezérelt tanulás. A gyerekek a mindennapi élet tapasztalataiból tanulnak és nem tartanak nekik külön „iskola- időt” vagy formális oktatást. Az „iskola nélküli” gyerekek az érdeklődésüket követik és sok mindent hasonló módon tanulnak meg, mint a felnőttek— érdeklődésüktől vagy kíváncsiságuktól vezetve. Ahogy a gyermekek járni és beszélni tanulnak, az „unschooling” irányzatnál a gyermekek ugyanúgy tanulják meg a matematikát, a tudományt, az olvasást és a történelmet. John Holt, tanár és az „unschooling” mozgalom megalapítója, azt mondja a nevelőknek a „Mit csinálok hétfőn?” c. könyvében: "Láthatjuk, hogy nincs különbség az élet és a tanulás között, az élet maga tanulás. Lehetetlen és félrevezető a kettő szétválasztása. Azt mondjuk a gyermekeinknek, azért jöttél az iskolába, hogy tanulj.' Azt mondjuk a nevelőknek, 'az a munkátok, hogy tanítsátok a gyerekeket.' De a gyerekek mindig tanultak, még mielőtt találkoztak volna velünk (nevelőkkel). Ebből kifolyólag sokkal jobbak a tanulásban, mint a legtöbben közülünk, akik megtervezzük, hogyan tanítsunk nekik valamit."

Az „unschooling” módszer előnye, hogy a gyerekeknek van idejük és kutatói képességük ahhoz, hogy érdeklődési területük szakértői legyenek. A hátránya, hogy problémás az osztályszint megítélése, mivel nem követik a tipikus iskolai tantervet, és nehéz lehet a gyerekeknek, ha visszalépnek az iskolarendszerbe.

Klasszikus Otthonoktatás

A "klasszikus" módszer a középkorban kezdődött és ilyen megközelítést használt a történelem néhány legnagyobb alakja. A klasszikus módszer célja, megtanítani a gyerekeknek, hogyan tanuljanak maguktól. A tanulás öt eszköze, ami Trivium névem ismeretes: értelem, feljegyzések, kutatás, összefüggések és retorika. A kisebb gyermekeknél előkészítéssel kezdik, megtanulják az olvasás, írás és aritmetika alapjait. A következő a grammatikai szint, ahol a megfogalmazást és a gyűjtést hangsúlyozzák. A következő a dialektikai szint, ahol a komoly olvasás, tanulmányozás és kutatás áll előtérben. A retorikai szinten minden eszköz összefonódik, itt elsődleges célpont a kommunikáció.

Népszerű könyvek a klasszikus megközelítéshez: Jessie Wise and Susan Wise Bauer The Well-Trained Mind: A guide to Classical Education at Home és Douglas Wilson „Recovering the Lost tools of Learning”, valamint Harvie and Laurie Bluedorn „ Teaching the Trivium”.A Charlotte Mason módszer

A Charlotte Mason módszer abban a hitben gyökerezik, hogy a gyermek rászolgált a tiszteletre és legjobban a való élet helyzeteiből tanulhat. Charlotte Mason szerint a gyerekeknek időt kell hagyni a játszásra, alkotásra és be kell őket vonni igazi élethelyzetekbe, ahol tanulhatnak. A Charlotte Mason módszer tanítványai sétálnak a természetben, szépművészeti múzeumokba járnak, földrajzot, történelmet és irodalmat „élő könyvekből”("living books") tanulnak, amik a témát elevenebbé teszik. A diákok megmutatják, mit tudnak, de nem tesztek kitöltésével, hanem valaminek az elmesélése vagy vita során. A módszer népszerű könyve Katherine Levison: A Charlotte Mason Education.

A Waldorf módszer

A Waldorf módszert is használja néhány otthonoktató. A Waldorf nevelés Rudolf Steiner gondolatain alapul, aki fontosnak tartotta az egész gyermek nevelését (test, értelem, szellem). A korai szakaszban hangsúlyosak a művészetek, rajzolás, zene, mozgás és a természet. Az idősebb gyermekeknek tanítják az öntudat fejlesztését és hogyan kell megérvelniük dolgokat. A Waldorf otthonoktatók nem használnak szokványos tankönyveket, hanem a gyerekek állítják össze saját könyveiket. A Waldorf módszer mellőzi a tévé és számítógép használatát, mert úgy vélik, a számítógép árt a gyerek egészségének és kreativitásának.

Montessori

A Montessori eszközök is népszerűek néhány családban. A Montessori módszer hangsúlyozza a „hibátlan tanulást”, amikor is a gyerek a maga nyugalmában tanulhat és így kibontakoztathatja teljes potenciálját. A Montessori otthonoktatók hangsúlyozzák a szépet s kerülik a zavaró vagy zsúfolt dolgokat. A fajátékokat előnyben részesítik a műanyagokkal szemben. A taneszközök jól rendszerezettek és könnyen használhatók.

          A Montessori módszer is eltanácsol a tévétől és a számítógéptől, különösen a kisebb gyerekeket.
          Bár
kaphatóak Montessori anyagok a középiskolás korosztály számára is,
          az otthonoktatók többnyire kisebb gyerekeknél alkalmazzák a módszert.

Többszörös intelligencia (Multiple Intelligences)

Howard Gardner ötlete és a Harvard Egyetem "zero projektje" alapján fejlődött ki a "többszörös intelligencia" irányzat. Hisznek abban, hogy a maga módján mindenki intelligens és a tanulás akkor a legkönnyebb és a leghatékonyabb, ha a személy erősségeire épít, a gyengéi helyett. A legtöbb iskola nyelvi és logikai-matematikai megközelítéssel tanít, de nem mindenki ilyen módon tanul. A testi-mozgásos intelligenciájú diák jobban tanul tapintás útján és nem olvasás vagy hallás alapján. A sikeres otthonoktatók természetesen a gyermekeik erősségeit hangsúlyozzák és a tanulnivalót a gyerek tanulási stílusához szabják. A szülők a tanulási környezetet és az időbeosztást is úgy alakítják, hogy a legjobbat tudják kihozni gyermekükből.

Néhány gyerek akkor tanul a legjobban, ha elmondják neki, mások úgy, ha egyedül hagyják őket. Néhány gyerek a konyhasztal körül ülve végez jó munkát, mások, ha kint lehetnek a szabadban. Az otthonoktató szülők célja, hogy meglássák, hogyan, mikor és mit tanul a gyermekük a legjobban és oktatási stílusukat ehhez igazítják.


Moore Formula

Dr. Raymond and Dorothy Moore úgy ismertek, mint a keresztény otthonoktatás nagyszülei.
A Morre házaspár úgy tartja, hogy az otthonoktatás lehetővé teszi a gyerek számára a saját ritmusában való fejlődést, 8 éves koráig. 8 és 10 éves kora között (fejlettségi foktól függően) elkezdik a gyerek a formális oktatását. A Moore
formula igyekszik a gyereket jó szokásokra és engedelmességre szoktatni, erősíteni a családi összetartást és az egyházhoz és társadalomhoz való tartozást is. A Moore formula a tanulás, munka és szolgálat egyensúlyára épít. A tanulás középpontjában a gyerek érdeklődése áll. A munka kulcsszerepet játszik a tantervükben. A másoknak való szolgálatban a gyermek türelmet tanul és mások segítésének értékét. Lényeges elem a mindennapi Biblia-tanulmányozás és a memorizálás is. Hiszik, hogy tanmenetük és a szülők segítségével a gyermek gyakorlatias, termékeny, fegyelmezett, felelősségteljes, érett vezető és kiváló jellem lehet.


Reegio Emilia

Reggio Emilia Olaszországban,1963 kezdete el iskolaelőkészítőjét (preschool). Reggio Emilia és követői a gyermeket erősnek, potenciálisan gazdagnak, kíváncsinak és szeretetteljesnak tartották. A gyerek kutató, vágyik a tanulásra, ezért megengedik neki, hogy ő irányítsa tanulását. A Reggio-féle megközelítést gyakran "kapcsolatokon alapuló nevelésnek" is hívják. A Reggio-féle program gazdag kutatásban, kommunikációban és a szociális környezetre való reflexióban. A Reggio terv nem előre elkészített, hanem a gyerek ismereteivel párhuzamban alakítják. A diákoknak vannak rövid és hosszútávú projektjeik, egyszerre több is. A művészetetet fontosnak tartják, szimbolikus kifejezése miatt „száz nyelvnek” hívják. A másik kulcselem a dokumentáció. A gyerekek beszélgetéseit és vitáit is lejegyzik. Otthonoktatás során előnyösnek tartják a gyerekek gyakori (több,mint heti1-2) találkozását.


DVD-s otthonoktatás

Ez a megközelítés minden különböző stílusú otthooktatás esetén használható. Minőségi oktatásra alkalmas filmeket használnak, hogy segítsen a gyereknek a tanulásban a tudomány, fizika, hazánk és világunk történelme, vallás, iskola előtti korosztály (Preschool) készségfejlesztése, zene, művészet és hasonlók terén. Ez nem tévénézés. Egy hatásos film új érdeklődést ébreszthet fel a gyermekben vagy segíthet a bonyolultabb területek tanulásában és mélyebb megértésében.

Internetes otthonoktatás

         Használják az internet adta lehetőségeket: virtuális oktatók, virtuális iskolák, online tanmenetek és   

         minőségi weboldalak. Sosem kell úgy érezned, hogy nem találsz segítséget, szakértők adnak tanácsot 

         vagy megtalálod a szükséges forrásokat a gyereked otthonoktatásához. Utálod a matekot és úgy érzed, 

         nem tudsz a gyerekednek segíteni a tanulásában? Vagy mi van a fizikával? Nem gond. Bőséges a 

         választék: modern online tanmentek, magán távoktató iskolák, otthonoktatást támogató felsőoktatás és

         a többi.Forrás: homeschool.com  Homeschooling Approaches,  Special Report: Eclectic Homeschooling

Ford. Sz.Sarolta, 2011

www.otthonoktatas.info
Néhány modern nevelési szemlélet: 

Mi a kapcsolati nevelés?  (Connection parenting)

A tudatos szülőség alapszabályai  (Aware Parenting)

8 pont a kötődő nevelés szellemében (Attachment parenting)

Köszönet a  Zöldvakond Egyesület munkatársainak,
 akik sok témába vágó szöveget lefordítottak!


Vissza a főoldalra