Iskolakritikai írások

Ez a tanár 14 év tanítás után visszaült az iskolapadba és megdöbbentő dolgokra jött rá (444.hu)

"Igazából kész csoda, hogy a modern oktatási rendszerek nem ölték még ki
 teljesen az áldott kiváncsiságot és érdeklődést." Einstein

Nem kell nekünk iskola (gyöngyharmatos csudafa.info)
"Az iskola csak egy szeletét adja az egésznek, egy apró részletről elhiteti, hogy az a teljesség."


Mentse ki a szülő a gyermekét, ha teheti
"Mit lehet csinálni, ha azt látja a szülő, hogy a gyerek nem tud alkalmazkodni az iskolai elvárásokhoz?"
Vekerdy: "Mentse ki a gyerekét, ha teheti. Minden alternatív intézmény tapasztalja, hogy a rendszerváltás utáni első éveket követően most megint megugrott a jelentkezők száma ezekbe az iskolákba, és a kiutat kereső pedagógusok száma is megnőtt – menekülnek az állami iskolarendszerből. Emellett ott a lehetőség, hogy a gyerek magántanuló legyen..."

Szabó Éva: Szeretettel és szigorral (részletek)
Az iskolai nevelés problémái a szülők és a tanárok szemszögéből
(a csoporthatásról, a család nevelő hatásáról)


Keveset bukfenceznek, agyilag túlpörögnek a mai gyerekek (origo)
A szakemberek szerint a mai gyerekek idegrendszerének sokkal több ingert kell feldolgoznia,
és ehhez minél több mozgásra lenne szükség. Ehhez képest általában egy tanterembe zsúfolva,
a szabad levegőn csak keveset tartózkodva töltik napjaikat az iskolában, ahol a 45 perces tanórák
általában már ingerszegények számukra.
"A mai gyerekek ráadásul kevesebbet vannak szabad levegőn, többnyire kis helyiségekben bezsúfolódva töltik a  napot..."


Mit is tanácsolt a didaktika atyja, mit érdemes tanítani és megtanulni?
Comenius:
"Szükségtelen dolgok azok, amelyek sem a jámborságot, sem pedig az erkölcsöt nem szolgálják, amelyek
nélkül mégis meg lehet alapozni a műveltséget. Ilyenek a nemzetiségi bálványok és szokások neve és
története, a költők, színjátékírók tarka...sokszor illetlen játékai és hasonlók. Ha valaki mégis kíváncsi ezekre,
ám olvassa el őket a szerzők műveiből,  de az iskolában, ahol a bölcsesség alapjait kell leraknunk,
nem szabad ezeket használatra elővenni."


A magyar iskola halott és egyre több kárt okoz (hvg)
Interjú Gyarmaty Éva pszichológussal
"A legbiztosabb, ha minél többet vagyunk a gyerekkel. Őt ugyanis az szocializálja, akivel a legtöbb időt eltölti. Minél kisebb a gyerek, annál fontosabb az együttlét, később viszont bele kell helyezni a szélesebb valóságba. Nem kell például kiválogatott osztályba tenni, mert attól nem fogja megtanulni, hogyan működik a világ. Továbbá én nem hagynám bent egész nap az iskolában. Délután legyenek együtt, foglalkozzon vele, adjon mintát a szülő vagy nagyszülő. Irányítsa, hogy minél gazdagabban töltse ki az idejét: mozgással, művészettel, stratégiai játékokkal... Az erőltetett kategorizálással az iskola sok tekintetben gátolja a gondolkodást."


A hiba nem az Ön gyermekében van  E. SZABÓ LÁSZLÓ, az ELTE oktatájának  írása
Fő témák: A negatív visszajelzések rendszere, Az életkori sajátosságok semmibevevése, A diákok túlterheltek, A legnagyobb képmutatás: az általános műveltség

"Nem túlzás, ha azt mondjuk, manapság a gyerekek művelődésének legfőbb akadálya, hogy iskolába járnak...
Ilyen életmód mellett a fiatalok nem tanulják meg a társasági élet rutinjait, nem gyakorolják be azokat az életmintákat, hogy hogyan kell ismerősökkel, barátokkal vagy rokonaikkal a kapcsolatot fenntartani, nem találnak rá önkifejezésük különböző lehetőségeire, nem alakulnak ki azok a szabadidő eltöltésére vonatkozó civilizált szokások, amelyek felnőtt életüket is kiegyensúlyozottabbá és tartalmasabbá tehetnék.

Ilyen életmód mellett minimálisra szűkül az életnek az a szférája, amelyben a közvetlen, verbális kommunikációra lehetőség nyílna. Nemcsak más generációkkal, hanem saját generációjukon belül is romlik a kommunikációs és viselkedési kultúra. Ezt csak fokozza, hogy a számonkérési düh következtében az iskolai élet is úgy torzul, hogy egyre kevésbé pótolja ezeket a hiányokat. A rövid szünetekben a diákok nem beszélgetnek, hanem a következő órán írandó dolgozat anyagát tanulják. Már a számonkérési rendszer is túlterhelt. Melyik tanárnak van ideje manapság szóban feleltetni?
Ne higgyük persze, hogy a jelenlegi magyar iskola a maximalista tananyagával, szuperművelt ifjakat bocsát ki magából! A "sokat markol, keveset fog" tipikus esetével állunk szemben."


Polgár László pedagógiája és iskolakritikája 
Az én gyermekeim, akik nem jártak iskolába, sokkal inkább az életben nőttek fel...


Iskola, mint futószalag? Az ellenőrző kultusza, Az iskola kötelező bizalmatlansága, Nem lehet  állandóan  siker és a kudarc feszültségében élni, Miért kell erőltetni a fejlődést?


Mire neveljük gyermekeinket? J. T. GattoA játék nem munka (krisztamami.wordpress.com)
Egy kiégett gyerekből unatkozó, közömbös, fantáziátlan, önállótlan, befolyásolható, kockázatkerülő, ötlettelen, rugalmatlan, erőtlen és fáradt felnőtt;
sok kiégett gyerekből pedig unatkozó, közömbös, fantáziátlan, önállótlan, befolyásolható, kockázatkerülő, ötlettelen, rugalmatlan, erőtlen és fáradt társadalom lesz.
Ide vezet, ha mindenáron tartani akarjuk a tempót, ha – kerül, amibe kerül – be akarunk illeszkedni.
Ide vezet, ha szerető és alkotó ember helyett versenylovat nevelünk a gyerekeinkből. Az eredményeikre egy darabig még büszkék lehetünk, de a szabad játékkal töltött gyermekkor elveszítésével sérül vagy elvész az emberségük is. Szabad játékra, nem eredményes munkára van szükségük a kreativitásuk kibontakozásához. A valódi játék elengedhetetlen ahhoz, hogy virágzó és gyümölcstermő, egészséges és kiegyensúlyozott felnőttekké fejlődjenek.


                            "Hogy az iskola milyen abnormális hely, már abból is látszik, hogy az kérdez, aki tudja,

                              és annak kell válaszolnia, aki nem tudja." (Vekerdy)


Szentgyörgyi Albert iskolakritikája, 1930-as tanévnyitó szövege

 Szentgyörgyi Albert  évnyitó beszédének hanganyaga (7perc, a youtube-on)Vekerdy: Az iskola betegít


Vekerdy Tamás: Öröm és kesergés

"Nem igaz, hogy az óvoda általában fejlesztőbb hatású a gyerekek számára, mint a megfelelően ingerdús otthoni környezetben való felnövekedés, az anya mellől érkezés. (A 70-es évek elején Kardos Andor gyermekgyógyász főorvos javaslatára az ELTE kutatócsoportja vizsgálta ezt e kérdést, és megállapította, hogy az azonos társadalmi közegből az anya mellől érkező gyerekek kreatívabbak, vállalkozó szelleműbbek, fejlettebbek és sokkal kevésbé fáradtabbak, mint az óvodából érkező gyerekek.)Tehát kötelező óvodára semmi szükség..."

"Otthon tanulni, úgy tűnik, nagyon jó akkor is, ha az iskola szociális közege, az egykorú társak csoportja hiányzik (remélhetőleg más módon pótolható). Azért is nagyon jó otthon tanulni, mert sokkal kevesebb, alig egyharmadnyi idő alatt sokkal intenzívebb és hatékonyabb konfrontációra kerülhet sor a világ és az ember jelenségeivel. Sokkal maradandóbb nyomot hagy az így elsajátított anyag, mint az iskolai. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy az iskola – a magyar vizsgálatok szerint is – ahelyett, hogy kielégítené a gyerekek jelentős érdeklődését, kíváncsiságát, letöri. Azt a benyomást kelti tankönyveivel, tananyagaival, hogy a világ unalmas és érthetetlen… Továbbá: rongálja a gyerek önbizalmát, amire a legnagyobb szüksége volna elkövetkezendő életében, ahelyett, hogy kiépítené." (Népszabadság 2012 szeptember)


                        Changing Education Paradigms, Az oktatásrendszer problémái, Nagyon szemléletes animáció


Kerner Tibor: Miért elavult a magyar tananyag?

Mit tartalmazna egy valóban korszerű tananyag? Mi a gond a tanítási módszerekkel?


Kozma Tamás : Tudásgyár vagy a jövő iskolája?


Ön tudta? - Megdöbbentő tények a mai közoktatásról  (jobb alsó sarokból kell lapozni)Hunt: Tanulási zavar
Képzelje el, hogy egy növényiskolában van látogatóban. Kintről hangzavart hall, és elindul az irányába. Egy fiatal asszisztensre bukkan, aki egy rózsabokorral küzd. Egy rózsa bimbóit igyekszik erőszakkal kibontani, és közben mogorván morog az orra alatt. Ön rákérdez, hogy mit csinál ott, mire így felel: „A főnököm azt akarja, hogy az összes rózsa ezen a héten virágozzon, így múlt héten a korán virágzókat ragasztószalaggal láttam el, és most kibontom a későn virágzókat.”.


John Holt: Iskolai kudarcokEllen Key: A gyermek évszázada, iskolakritikai gondolatok


Ellen Key: A gyermek évszázada, A jövő iskolája


Fóti Péter: Poroszos-e a mai magyar iskolarendszer?

Gazdagmami kommentje a cikkhez:
"Az iskolában sok mindent megtanultunk. Például azt, hogy ne akarjunk kreatívkodni, mert az ötöst annak adják, aki beáll a sorba és megfelel az elvárásoknak. Aki csendben ül, nem csinál galibát, figyel, jelentkezik. Az Élet viszont annak adja a csillagos ötösöket, aki újat alkot, aki merész, aki kreatív, aki rugalmas."

Állatok iskolája
Egyszer az állatok úgy határoztak, tenniük kell valami jelentős dolgot annak érdekében,
hogy az új világ problémáira megoldást találjanak. Így hát iskolát szerveztek.  A tantervbe ilyen tárgyakat vettek fel...

képes idézetek