Povezava civilnih iniciativ

Kontaktni podatki ogovorne osebe za povezave z drugimi iniciativami: 

Jože Gričar, tajnik iniciativnega odbora pobude, Gricar@fov.uni-mb.siCivilna pobuda predlaga naslednje cilje in korake povezovanja med civilnimi iniciativami (CI):

1) Brez geografskih omejitev. Povezovanje se ne omeji na CI iz območja Ljubljane, temveč povabi k sodelovanju CI iz vse Slovenije. Obravnavane problematike nimajo geografskih omejitev in so sorodne ne glede na kraj.

2) Povezava preko svetovnega spleta presega možnosti klasičnega fomalnega povezovanja v društvo. Svetovni splet naj postane temeljno sredstvo povezovanja, objavljanja informacij in obveščanja javnosti.

3) Pomembni so ljudje, ki stojijo za civilno iniciativo. Vsaka CI določi osebo z imenom, priimkom in elektronskim naslovom, ki skrbi za povezavo z ostalimi CI.


Seznam povezanih civilnih iniciativ: Društvo za urbano okolje, Odbor za lepšo staro Šiško, Ljubljana
Martina Lipnik, u.d.i.a., predsednica,  Martina.Lipnik@siol.net

Za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki civilna iniciativa
http://www.iztepac.net

Davkoplačevalci se ne damo! Civilna pobuda
http://www.publishwall.si/dpsnd

Iniciativa Tržnice ne damo,Mag. Marinka Kurilić, vodja

Uredimo Bežigrad! Civilna iniciativa


Tržnice ne damo! Civilna iniciativa


Društvo za koheziven razvoj Šentvida
 

Spodnji Kašelj-Podgrad-Zalog civilna iniciativa

 
Za sonaravni razvoj in Olepševalno društvo Rožna dolina civilna iniciativa