Att stanna kvar...
 

 

Några tankar kring att gå vidare efter otrohet

Ta aldrig mer varandra för givet.

Våga berätta för din partner vad du känner om dennes otrohet.

Försök att alltid tala sanning.

Försök att förlåta och gå vidare efter otroheten.

Även om du på nytt ser tecken på otrohet hos din nya partner, tag inte för givet att dessa tecken måste betyda otrohet! 

Minns att endast tecken på otrohet inte är detsamma som otrohet själv. Konfrontera så tidigt som möjligt! Försök reda ut er relation direkt, så att det inte hinner gå för långt!