Skilsmässa
 

 Startsida

Stanna eller gå?

Vanliga tecken

Vanliga orsaker

Skilsmässa

Att stanna kvar

Frågor och svar


Övriga länkar:

KBT

Om skilsmässa

Kanske finns det ingen annan utväg efter en otrohet än skilsmässa. Det kan vara ett svårt beslut att ta, i en skilsmässa finns inga vinnare särskilt om det är barn inblandade. Samtidigt kanske situationen som den är just nu inte är bra heller så det är den enda vägen att gå. Vilka regler gäller då kring skilsmässa?

Vad säger lagen om skilsmässa?

  • Är makar ense om att äktenskapet skall upplösas, har de rätt till äktenskapsskillnad. (ÄktB 5:1)
  • Även om endast en av makarna vill skiljas har han rätt till det. (ÄktB 5:2)
  • Antingen ansöker makarna gemensamt om äktenskapsskillnad eller ena maken hos rätten genom stämmning och yrka om sådan skillnad. (ÄktB 14:4)

Innan skilsmässan går igenom föreskriver lagen sex månaders betänketid om:

a) Båda makarna begär det.

b) Make varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16.

c) Endast en av makarna vill skiljas.

Betänketiden börjar när makarna gemensamt ansöker om det eller när ena makens stämningsyrkande delges den andre maken. Paret behöver inte bo isär under betänketiden. När väl betänketiden är över måste partet själva meddela tingsrätten om de fortfarande vill skilja sig. Om inte detta sker inom ett år från betänketidens början så avslås ansökan.

I vissa fall kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan betänketid. Detta är i de fall då

a) Ingen har vårdnaden om och bor varaktigt tillsammans med eget barn under 16 år.

b) Om paret lever åtskilda sedan minst två år, oavsett om de har barn under 16 år eller inte. Detta måste dock kunna styrkas.

Otrohet räcker alltså inte som skäl till att slippa betänketiden.