Frågor och svar 


 

 

Orsaker till otrohet?

Otrohet behöver inte bero på att den relation man är i är dålig. Otrohet handlar istället oftast om att man har ett behov av spänning. Kanske beror det på att personen känner sig obekräftad och "ensam" i sitt förhållande. Det kan också vara något av en livsstil eller ett missbruk (sex- och kärleksmissbruk). Läs mer här.

Ska man berätta?

En gång är ingen gång, två gånger redan en vana, brukar man säga. Kanske ligger det något i det?

Man måste fundera på om man kan leva med sitt snedsteg och i så fall behålla det helt för sig själv. Risken är att det blir till en börda som långsamt bryter ner förhållandet. Och om man istället väljer att berätta för sin partner. Överlever relationen det? I många fall om samtalet är uppriktigt kanske det kan förbättra relationen (om den tidigare varit svajig). Men i många fall blir det en brytning. Det finns alltså inga enkla svar.


Dessutom så kanske din partner redan börjat misstänka din otrohet. Han eller hon har sett några av de tecken på otrohet som vi skrivit om här

Om det däremot är något man gör upprepade gånger är det däremot respektlöst att inleda en relation bakom ryggen på den andre och chansen att det ska komma fram förr eller senare ändå är ganska stor.

Överlever kärleken en avslöjad otrohet?

Ibland, men då gäller det att båda aktivt arbetar med att lämna det bakom sig. Annars är risken stor att sveket blir för jobbigt att hantera och ni glider isär. Läs mer om detta här.

Varför är män oftare otrogna?

Det är svårt att svara på. Kanske är det så att män har lättare att skilja på sex och känslor. Som samhället ser ut idag så reser dessutom oftare män och det kanske ökar möjligheterna för nya relationer vid sidan av. Dessutom så finns det en traditionell syn på manlig sexualitet där mannen ska vara fertil som kanske bidrar.