ผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับจังหวัด

ผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับจังหวัด
 
 
              
 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสุโขทัย ระดับ 5 ดาว ลำดับที่ 1-3 มีดังนี้

                1) ประเภทอาหาร

                     ลำดับที่ 1  ได้แก่ กล้วยกรองทอง หมู่ 5 ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ

                     ลำดับที่ 2  ได้แก่ น้ำมันพืชถั่วเหลืองศรทอง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอ  สวรรคโลก

                     ลำดับที่ 3  ได้แก่ น้ำปลา หมู่ 12 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ

 

                2) ประเภทเครื่องดื่ม

                     ลำดับที่ 1  ได้แก่ ไวน์เมรัยพ่อขุน หมู่ 9 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง

                     ลำดับที่ 2  ได้แก่ ไวน์ผลไม้ไทย หมู่ 6 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก

                     ลำดับที่ 3  ได้แก่ สมุนไพรแปรรูป หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย


                3) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

                     ลำดับที่ 1  ได้แก่ เครื่องประดับทองลายโบราณ หมู่ 5 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย

                     ลำดับที่ 2  ได้แก่ เครื่องประดับเงินลายโบราณ หมู่ 5 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย

                                ลำดับที่ 3   ได้แก่ ผ้าทอพื้นเมืองสำเร็จรูป หมู่ 1 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย

 

                        4) ประเภทเครื่องใช้และเครื่องประดับ

                     ลำดับที่ 1  ได้แก่ ตู้ไม้สักลายโบราณ หมู่ 4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย

                     ลำดับที่ 2  ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง

                     ลำดับที่ 3  ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ 4 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง

 

5) ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก

     ลำดับที่ 1  ได้แก่ เครื่องเคลือบดินเผา หมู่ 12 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง

     ลำดับที่ 2  ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา หมู่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ

     ลำดับที่ 3  ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา หมู่ 5 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย

 

                        6) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา    ไม่มี

 

 แหล่งอ้างอิง
Comments