A.ประเภทอาหาร

ชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียดสถานที่ติดต่อ
กล้วยอบม้วน 
กล้วยอบม้วนบรรจุกล่อง (25549)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง 65 หมู่ที่ 6 บ้านโตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณจิระภา บุญประกอบ โทร :036 332212 , 09 5023160
กะหรี่ปั๊บ 
แเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของ จ.สระบุรี เป็นของฝากที่ผู้รับถูกใจ (OTOP)
กลุ่มสตรีบางโขมด 28/2 หมู่ 5 บ้านสะพานใหญ่ ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ติดต่อ : คุณอำนวย เฉลยวิมาณ โทร :036 201841, 300470
กะหรี่ปั๊บ 
กะหรี่ปั๊บ (21553)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรมวกเหล็ก 296 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : คุณกุสุมา ฉายาวัฒนะ โทร : 081 5708066
กาแฟ (ไทยชง) 
ตราไทยชง กาแฟโรบัสต้า ผสมธัญพืช (21553)
บริษัท ออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จำกัด 31 หมู่ 6 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 ติดต่อ : คุณอัจจิมา น้อยพลี โทร : 08 5123 7378, 036 227118 โทรสาร : 036 227118 E-mail : adjima@hotmail.com E-mail : factory@banriecoffee.com
กาแฟคั่ว บ้านใร่ 
กาแฟคั่ว ชนิดบด เบอร์ 3 บ้านใร่ บอรก เป็นกาแฟพันธุ์อราบิก้า คั่วบด รสปานกลาง ตราบ้านใร่กาแฟ สำหรับชงแบบต้มกรอง (Filter) หรือชงเครื่องแรงดัน (Espresso) (21553)
บริษัท ออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จำกัด 31 หมู่ 6 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 ติดต่อ : คุณอัจจิมา น้อยพลี โทร : 08 5123 7378, 036 227118 โทรสาร : 036 227118 E-mail : adjima@hotmail.com E-mail : factory@banriecoffee.com
กาแฟคั่ว บ้านใร่ 
กาแฟคั่ว ชนิดบด เบอร์ 0 เอเซีย บอรก เป็นกาแฟพันธุ์อราบิก้า คั่วบด รสเข้ม ตราบ้านใร่กาแฟ สำหรับชงแบบต้มกรอง (Filter) หรือชงเครื่องแรงดัน (Espresso) (21553)
บริษัท ออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จำกัด 31 หมู่ 6 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 ติดต่อ : คุณอัจจิมา น้อยพลี โทร : 08 5123 7378, 036 227118 โทรสาร : 036 227118 E-mail : adjima@hotmail.com E-mail : factory@banriecoffee.com
กาแฟไทยชงพร้อมดื่ม 
กาแฟไทยชงพร้อมดื่ม (รหัสโอทอป 190500045202)
บริษัท ออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จำกัด 31 หมู่ 6 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 ติดต่อ : คุณอัจจิมา น้อยพลี โทร : 08 5123 7378, 036 227118 โทรสาร : 036 227118 E-mail : adjima@hotmail.com E-mail : factory@banriecoffee.com
กาแฟไทยพร้อมดื่ม 
กาแฟชงผสมธัญพืช (21553)
บริษัท ออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จำกัด 31 หมู่ 6 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 ติดต่อ : คุณอัจจิมา น้อยพลี โทร : 08 5123 7378, 036 227118 โทรสาร : 036 227118 E-mail : adjima@hotmail.com E-mail : factory@banriecoffee.com
กุนเชียง 
กุนเชียงสมุนไพรทรงเครื่อง (21553)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 114 หมู่ 1 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 036 314890, 08 1919 5336 โทรสาร : 036 341092 E-mail : someen@hotmail.com
กุนเชียงปลา 
กุนเชียงปลา (171248)
กลุ่มแปรรูปอาหารตำบลบ้านกลับ 157 หมู่ 1 บ้านสองคอน ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณสุนี เดชกุล โทร : 036 396077, 08 5178 4537
กุนเชียงสมุนไพร สูตร กระเทียม 
กุนเชียงหมูสมุนไพร ผสมกระเทียม มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร กระเทียม 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบยาว ผสมกระเทียม มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร ขิงอ่อน 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบยาว ผสมขิงอ่อน มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร ขิงอ่อน 
กุนเชียงหมูสมุนไพร ผสมขิงอ่อน มันน้อย ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ส่วนขิงอ่อนก็นำมาจากกลุ่มแม่บ้าน ไม่ใส่สารกันเสีย สี ดินปะสิว ชูรส และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร งาขาว 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบยาว ผสมงาขาว มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร งาขาว 
กุนเชียงหมูสมุนไพร ผสมงาขาว มันน้อย ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อหมูที่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สี ชูรส ดินปะสิว แป้ง และวัตถุกันเสียต่างๆ (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร งาขาว 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมงาขาว มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร ต้นหอม 
กุนเชียงหมูสมุนไพร ผสมต้นหอม มันน้อย ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ส่วนต้นหอมที่นำมาเป็นส่วนผสมก็นำมาจากสมาชิกในกลุ่ม ไม่ใส่สี ชูรส แป้ง ดินปะสิว และสารกันเสียต่าง ๆ (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร ต้นหอม 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบยาว ผสมต้นหอม มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร ตะไคร้ 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบยาว ผสมตะไคร้ มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร ตะไคร้ 
กุนเชียงหมูสมุนไพร ผสมตะไคร้ มันน้อย ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และไม่มีสารปนเปื้อนต่างๆ ตะไคร้ที่นำมาเป็นส่วนผสมก็นำมาจากกลุ่มแม่บ้านในอำเภอ ไม่ใส่สี แป้ง ชูรส ดินปะสิว และสารกันเสียต่างๆ (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร น้ำผึ้ง 
กุนเชียงหมูสมุนไพร ผสมน้ำผึ้ง มันน้อย ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อหมูที่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ส่วนน้ำผึ้งที่นำมาเป็นส่วนผสมก็นำมาจากกลุ่มแม่บ้านของจังหวัด ไม่ใส่สี ชูรส แป้ง ดินปะสิว และสารกันเสียต่าง ๆ (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร น้ำผึ้ง 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบยาว ผสมน้ำผึ้ง มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร น้ำพริกเผา 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบยาว ผสมน้ำพริกเผา มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร น้ำพริกเผา 
กุนเชียงหมูสมุนไพร สูตรน้ำพริกเผา มันน้อย ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อหมูที่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ น้ำพริกเผาที่ใช้เป็นส่วนผสมนำมาจากกลุ่มแม่บ้านของอำเภอ ไม่ใส่ชูรส สี ดินปะสิว แป้ง และวัตถุกันเสียต่างๆ (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512< หน้าที่ผ่านมา(2) | หน้าต่อไป >(4) | ข้อมูล 245 รายการ

ชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียดสถานที่ติดต่อ
กุนเชียงสมุนไพร สูตร สมุนไพรจีน 
กุนเชียงหมูสมุนไพร ผสมสมุนไพรจีน มันน้อย ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อหมูที่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สี ชูรส ดินปะสิว แป้ง และวัตถุกันเสียต่างๆ (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร สมุนไพรจีน 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบยาว ผสมสมุนไพรจีน มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร สาหร่าย 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบยาว ผสมสาหร่าย มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพร สูตร สาหร่ายทะเล 
กุนเชียงหมูสมุนไพร ผสมสาหร่ายทะเล มันน้อย ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อหมูที่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆไม่ใส่สี แป้ง ชูรส ดินปะสิว และวัตถุกันเสียต่างๆ (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงสมุนไพรทรงเครื่อง 
กุนเชียงสมุนไพรทรงเครื่อง (รหัสโอทอป 191100385201)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 114 หมู่ 1 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 036 314890, 08 1919 5336 โทรสาร : 036 341092 E-mail : someen@hotmail.com
กุนเชียงสมุนไพรสูตรกระเทียม 
กุนเชียงสมุนไพรสูตรกระเทียม (3150)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู 
กุนเชียงหมู (171248)
กลุ่มแปรรูปอาหารตำบลบ้านกลับ 157 หมู่ 1 บ้านสองคอน ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณสุนี เดชกุล โทร : 036 396077, 08 5178 4537
กุนเชียงหมู รวมสูตรผสม 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร กระเทียม 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมกระเทียม มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร กระเทียม 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง ผสมกระเทียม มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ขิงอ่อน 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง ผสมขิงอ่อน มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ขิงอ่อน 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมขิงอ่อน มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร งาขาว 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง ผสมงาขาว มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ต้นตำรับ 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมต้นตำรับ มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ต้นตำรับ 
กุนเชียงหมู มันน้อย ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักเป็นเนื้อหมูที่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สี ชูรส แป้ง ดินปะสิว และวัตถุกันเสียต่างๆ (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ต้นตำหรับ 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ต้นหอม 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง ผสมต้นหอม มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ต้นหอม 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมต้นหอม มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ตะไคร้ 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมตะไคร้ มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร ตะไคร้ 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง ผสมตะไคร้ มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร น้ำผึ้ง 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง ผสมน้ำผึ้ง มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร น้ำผึ้ง 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมน้ำผึ้ง มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร น้ำพริกเผา 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง ผสมน้ำพริกเผา มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร น้ำพริกเผา 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมน้ำพริกเผา มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร สมุนไพรจีน 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมสมุนไพรจีน มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512


ชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียดสถานที่ติดต่อ
กุนเชียงหมู สูตร สมุนไพรจีน 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง ผสมสมุนไพรจีน มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร สาหร่าย 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบกล่อง ผสมสาหร่าย มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
กุนเชียงหมู สูตร สาหร่าย 
กุนเชียงหมูสมุนไพร แบบสั้น ผสมสาหร่าย มันน้อย ผลิตโดยกระบวนการที่สะอาด ถูกหลักอนามัย เนื้อหมูที่นำมาเป็นวัตถุดิบก็ปลอดสารเร่งเนื้อแดง และสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ใส่สารกันเสีย ชูรส ดินปะสิว สี และแป้ง (OTOP)
กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 123/9 หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ: คุณสุกัญญา สะอาดโฉม โทร : 0-3634-1251, 08-1994-9006, 08-1919-5336 โทรสาร : 0-3634-1512
ขนมกล้วยกวน (กล้วยทิพย์) 
ขนมกล้วยกวน (กล้วยทิพย์) (3150)
กลุ่มแม่บ้านพุคำจาน บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 1 บ้านคลองม่วง ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 ติดต่อ : นางสาวบุญเชิด โพธิ์ทอง โทร : 08-1295-5867
ขนมคุ๊กกี้ 
ขนมคุ๊กกี้ (รหัสโอทอป 190301085201)
คุ๊กกี้ และขนมอบ ต.หนองแขม 85/2 แปดอาร์ หมู่ 1 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ติดต่อ : นางสาวอัจฉรา คงมั่น โทร : 081 2903752
ขนมแคร๊กเกอร์ไส้องุ่น 
ขนมแคร๊กเกอร์ไส้องุ่น (21553)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรมวกเหล็ก 296 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : คุณกุสุมา ฉายาวัฒนะ โทร : 081 5708066
ขนมโดนัท 
บรรจุถุงพลาสติก (21553)
คุ๊กกี้ และขนมอบ ต.หนองแขม 85/2 แปดอาร์ หมู่ 1 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ติดต่อ : นางสาวอัจฉรา คงมั่น โทร : 081 2903752
ขนมทองม้วนรสเห็ดฟาง 
ขนมทองม้วนรสเห็ดฟาง (รหัสโอทอป 190400415201)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพธิ์ 186 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 โทร : 08 1618 7965
ขนมทองม้วนสมุนไพร 
ขนมทองม้วนสมุนไพร (รหัสโอทอป 190200515201)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านป่า 9 ช่องใต้ หมู่ 8 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18000 ติดต่อ : นางสวรรค์ รอบวงศ์ โทร :0-3632-0744
ขนมเปี๊ยะ 
ขนมเปี๊ยะ (รหัสโอทอป 190800154902)
กลุ่มแปรรูปอาหารตำบลบ้านกลับ 157 หมู่ 1 บ้านสองคอน ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณสุนี เดชกุล โทร : 036 396077, 08 5178 4537
ขนมเปี๊ยะธัญพืช 
ขนมเปี๊ยะธัญพืช แบบบรรจุกล่องกระดาษ (25549)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาว 11 หมู่ที่ 3 บ้านไร่หงษา ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 ติดต่อ : คุณวันเพ็ญ เจริญใจ โทร : 0-3626-3020, 0-3623-6000 , 08-9902-4515
ขนุนกรอบ 
ขนุนกรอบ(OTOP)(APEC)
หจก. โชคอุดมทรัพย์ สระบุรี 49 หมู่ 6 บ้านไผ่ต่ำ ถนนพหลโยธิน กม.81 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 ติดต่อ : คุณอำนาจ อิ้งเจริญ โทร : 036 325947-8, 08 1852 2027 โทรสาร : 036 325949, 036 326160
ขนุนกรอบ 
ขนุนกรอบ
หจก. โชคอุดมทรัพย์ สระบุรี 49 หมู่ 6 บ้านไผ่ต่ำ ถนนพหลโยธิน กม.81 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 ติดต่อ : คุณอำนาจ อิ้งเจริญ โทร : 036 325947-8, 08 1852 2027 โทรสาร : 036 325949, 036 326160
ขนุนกรอบ 
ขนุนกรอบ ตราเอโกะ บรรจุกล่อง (161249)
หจก. โชคอุดมทรัพย์ สระบุรี 49 หมู่ 6 บ้านไผ่ต่ำ ถนนพหลโยธิน กม.81 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 ติดต่อ : คุณอำนาจ อิ้งเจริญ โทร : 036 325947-8, 08 1852 2027 โทรสาร : 036 325949, 036 326160
ขนุนกรอบ 
ขนุนกรอบ ตราเอโกะ บรรจุซอง (161249)
หจก. โชคอุดมทรัพย์ สระบุรี 49 หมู่ 6 บ้านไผ่ต่ำ ถนนพหลโยธิน กม.81 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 ติดต่อ : คุณอำนาจ อิ้งเจริญ โทร : 036 325947-8, 08 1852 2027 โทรสาร : 036 325949, 036 326160
ขนุนกรอบ ตรา เอโกะ 
ขนุนกรอบ ตรา เอโกะ บรรจุกล่อง (171248)
หจก. โชคอุดมทรัพย์ สระบุรี 49 หมู่ 6 บ้านไผ่ต่ำ ถนนพหลโยธิน กม.81 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 ติดต่อ : คุณอำนาจ อิ้งเจริญ โทร : 036 325947-8, 08 1852 2027 โทรสาร : 036 325949, 036 326160
ขนุนกรอบ ตรา เอโกะ 
ขนุนกรอบ ตรา เอโกะ บรรจุซอง ขนาด 50 กรัม (171248)
หจก. โชคอุดมทรัพย์ สระบุรี 49 หมู่ 6 บ้านไผ่ต่ำ ถนนพหลโยธิน กม.81 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 ติดต่อ : คุณอำนาจ อิ้งเจริญ โทร : 036 325947-8, 08 1852 2027 โทรสาร : 036 325949, 036 326160
ข้าวเกรียบชาวดง (4 ดาว ปี 2552) 
ข้าวเกรียบชาวดง (รหัสโอทอป 190700204701)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรดอนทอง 52/1 ดอนทอง หมู่ 5 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 ติดต่อ : นางภาณี ฉายาวัฒนะ โทร :0-3672-3473
ข้าวแตนน้ำแตงโม 
ข้าวแตนน้ำแตงโม (รหัสโอทอป 191000334701)
กลุ่มขนมหวานตำบลพระยาทด 40 หมู่ 3 ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 ติดต่อ : คุณจันทร์ทิพย์ แก้วหยม โทร : 08 9809 2368
ข้าวแตนน้ำแตงโม 
ข้าวแตนน้ำแตงโม (ห่อเล็ก) หน้าน้ำตาล (21553)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองสรวง 65 หมู่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 ติดต่อ : นางสุนีวรรณ อุ่นคำ โทร : 08-9182-8513, 0-3636-5843 E-mail : cdd_saraburi@thaimail.com
ข้าวแตนน้ำแตงโม 
ข้าวแตนน้ำแตงโม (ห่อเล็ก) หน้าถั่ว (21553)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองสรวง 65 หมู่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 ติดต่อ : นางสุนีวรรณ อุ่นคำ โทร : 08-9182-8513, 0-3636-5843 E-mail : cdd_saraburi@thaimail.com
ข้าวแตนน้ำแตงโม 
ข้าวแตนน้ำแตงโม (รหัสโอทอป 190400225201)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองสรวง 65 หมู่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 ติดต่อ : นางสุนีวรรณ อุ่นคำ โทร : 08-9182-8513, 0-3636-5843 E-mail : cdd_saraburi@thaimail.com
ข้าวแตนน้ำแตงโม 
ข้าวแตนน้ำแตงโม (ห่อใหญ่) หน้างา ข้าวขาว-ข้าวดำ (21553)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองสรวง 65 หมู่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 ติดต่อ : นางสุนีวรรณ อุ่นคำ โทร : 08-9182-8513, 0-3636-5843 E-mail : cdd_saraburi@thaimail.com
ข้าวแตนน้ำแตงโม 
ข้าวแตนน้ำแตงโม (ห่อใหญ่) หน้าถั่ว ข้าวดำ (21553)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองสรวง 65 หมู่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 ติดต่อ : นางสุนีวรรณ อุ่นคำ โทร : 08-9182-8513, 0-3636-5843 E-mail : cdd_saraburi@thaimail.com
ข้าวแตนน้ำแตงโม 
ข้าวแตนน้ำแตงโม (ห่อใหญ่) หน้างา ข้าวดำ (21553)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองสรวง 65 หมู่ 4 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 ติดต่อ : นางสุนีวรรณ อุ่นคำ โทร : 08-9182-8513, 0-3636-5843 E-mail : cdd_saraburi@thaimail.com


ชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียดสถานที่ติดต่อ
คุ๊กกี้กระเจี๊ยบ 
คุ๊กกี้กระเจี๊ยบ (21553)
กลุ่ม แม่บ้านบ้านหมอ 225 เริงราง หมู่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 ติดต่อ : คุณวงค์ศรี พูลพงษ์ โทร : 089 1528167, 032 854220 E-mail : wongsri_P@hotmail.com
คุ๊กกี้กระเจี๊ยบ 
คุ๊กกี้กระเจี๊ยบ แพคสั้น (161249)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ๊กกี้กระเจี๊ยบงาขาว 
คุ๊กกี้กระเจี๊ยบงาขาว แพคถาดพลาสติก บรรจุ 24 ชิ้น (161249)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ๊กกี้กระเจี๊ยบงาดำ 
คุ๊กกี้กระเจี๊ยบงาดำ แพคถาดพลาสติก บรรจุ 24 ชิ้น (161249)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ๊กกี้กระเจี๊ยบทานตะวัน 
คุ๊กกี้กระเจี๊ยบทานตะวัน แพคถาดพลาสติก บรรจุ 24 ชิ้น (161249)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ้กกี้กระเจี๊ยบธัญพืช 
คุ้กกี้กระเจี๊ยบธัญพืช (21553)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ้กกี้กระเจี๊ยบธัญพืช 
คุ้กกี้กระเจี๊ยบธัญพืช (21553)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ้กกี้กระเจี๊ยบธัญพืช (5 ดาว ปี 2552) 
คุ้กกี้กระเจี๊ยบธัญพืช (รหัสโอทอป 191300374701)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ๊กกี้กระเจี๊ยบมะม่วงหิมพานต์ 
คุ๊กกี้กระเจี๊ยบมะม่วงหิมพานต์ แพคถาดพลาสติก บรรจุ 24 ชิ้น (161249)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ้กกี้ข้าวโอ๊ด 
บรรจุกล่องพลาสติก ขนาดใหญ่ (21553)
คุ๊กกี้ และขนมอบ ต.หนองแขม 85/2 แปดอาร์ หมู่ 1 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ติดต่อ : นางสาวอัจฉรา คงมั่น โทร : 081 2903752
คุ้กกี้ข้าวโอ๊ด 
บรรจุถุงพลาสติก (21553)
คุ๊กกี้ และขนมอบ ต.หนองแขม 85/2 แปดอาร์ หมู่ 1 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ติดต่อ : นางสาวอัจฉรา คงมั่น โทร : 081 2903752
คุ้กกี้ข้าวโอ๊ด 
บรรจุกล่องพลาสติก ขนาดเล็ก (21553)
คุ๊กกี้ และขนมอบ ต.หนองแขม 85/2 แปดอาร์ หมู่ 1 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ติดต่อ : นางสาวอัจฉรา คงมั่น โทร : 081 2903752
คุ้กกี้ข้าวโอ๊ด 
บรรจุถุงกระดาษ หูหิ้ว (21553)
คุ๊กกี้ และขนมอบ ต.หนองแขม 85/2 แปดอาร์ หมู่ 1 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ติดต่อ : นางสาวอัจฉรา คงมั่น โทร : 081 2903752
คุ๊กกี้งาดำ 
คุ๊กกี้งาดำ (21553)
กลุ่ม แม่บ้านบ้านหมอ 225 เริงราง หมู่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 ติดต่อ : คุณวงค์ศรี พูลพงษ์ โทร : 089 1528167, 032 854220 E-mail : wongsri_P@hotmail.com
คุ้กกี้งาดำ (3 ดาว ปี 2553) 
คุ้กกี้งาดำ (รหัสโอทอป 190600715201)(OPC53 SR3Stars)
กลุ่ม แม่บ้านบ้านหมอ 225 เริงราง หมู่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 ติดต่อ : คุณวงค์ศรี พูลพงษ์ โทร : 089 1528167, 032 854220 E-mail : wongsri_P@hotmail.com
คุกกี้ทานตะวันเจ 
ดีไม่มีคอเลสตอรอล เมล็ดทานตะวันให้คุณค่า คือ ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดไขมันในเส้นเลือด บำรุงสายตา บำรุงผิวพรรณ (3548)(OTOP)
ริชเชอร์ เบเกอรี่ เลขที่ 7/32 ถนนเทศบาล 4 ซอย 10 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : นางวิภา สอนตระกูล โทร : 036 221697, 06 8956997
คุ๊กกี้ธัญญพืชบ้านกระเจี๊ยบ 
คุ๊กกี้ธัญญพืชบ้านกระเจี๊ยบ หอม กรอบ อร่อย จากคุณค่าของเมล็ดธัญพืช และน้ำมันดอกทานตะวัน บรรจุ 32 ชิ้น (161249)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ๊กกี้ธัญพืช 
คุ๊กกี้ธัญพืช แพค 4 ช่อง มีส่วนประกอบของน้ำมันพืชทานตะวันและผงดอกกระเจี๊ยบแดง แต่งหน้าด้วยเมล็ดธัญพืช อาทิ งาดำ งาขาว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ นำมาเข้าบล็อคตามแบบที่ต้องการ (25549)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ๊กกี้ธัญพืช 
คุ๊กกี้ธัญพืช กล่องกลม มีส่วนประกอบของน้ำมันพืชทานตะวันและผงดอกกระเจี๊ยบแดง แต่งหน้าด้วยเมล็ดธัญพืช อาทิ งาดำ งาขาว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ นำมาเข้าบล็อคตามแบบที่ต้องการ (25549)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ๊กกี้ธัญพืช 
คุ๊กกี้ธัญพืช แพค 8 ช่อง มีส่วนประกอบของน้ำมันพืชทานตะวันและผงดอกกระเจี๊ยบแดง แต่งหน้าด้วยเมล็ดธัญพืช อาทิ งาดำ งาขาว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ นำมาเข้าบล็อคตามแบบที่ต้องการ (25549)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ๊กกี้ธัญพืช 
คุ๊กกี้ธัญพืช แพคสั้น มีส่วนประกอบของน้ำมันพืชทานตะวันและผงดอกกระเจี๊ยบแดง แต่งหน้าด้วยเมล็ดธัญพืช อาทิ งาดำ งาขาว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ นำมาเข้าบล็อคตามแบบที่ต้องการ (25549)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ๊กกี้ธัญพืช 
คุ๊กกี้ธัญพืช แพคกล่องยาว มีส่วนประกอบของน้ำมันพืชทานตะวันและผงดอกกระเจี๊ยบแดง แต่งหน้าด้วยเมล็ดธัญพืช อาทิ งาดำ งาขาว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ นำมาเข้าบล็อคตามแบบที่ต้องการ (25549)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรพุแค 15/4 หมู่ 1 บ้านพุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล โทร : 036 237259, 08 6311 0836 โทรสาร : 036 237259
คุ๊กกี้ผักหวาน 
คุ๊กกี้ผักหวาน (21553)
กลุ่ม แม่บ้านบ้านหมอ 225 เริงราง หมู่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 ติดต่อ : คุณวงค์ศรี พูลพงษ์ โทร : 089 1528167, 032 854220 E-mail : wongsri_P@hotmail.com
คุ้กกี้ผักหวาน (4 ดาว ปี 2552) 
คุ้กกี้ผักหวาน (รหัสโอทอป 190600714901) (21553)
กลุ่มแม่บ้านบ้านหมอ 225 เริงราง หมู่ 4 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 ติดต่อ : คุณวงค์ศรี พูลพงษ์ โทร : 089 1528167, 032 854220 E-mail : wongsri_P@hotmail.com
คุ๊กกี้ไส้องุ่น 
คุ๊กกี้ไส้องุ่น (21553)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรมวกเหล็ก 296 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : คุณกุสุมา ฉายาวัฒนะ โทร : 081 5708066


ชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียดสถานที่ติดต่อ
เครื่องดื่มตะวันรุ้งทอง 
น้ำเก๊กฮวยพร้อมดื่มตะวันรุ้งทอง (25549)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันรุ้งทอง 126 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 ติดต่อ : คุณทรัพย์สมบูรณ์ จตุรภัทร โทร : 036 201150 , 06 7004139
เครื่องดื่มตะวันรุ้งทอง 
น้ำอัญชันพร้อมดื่มตะวันรุ้งทอง (25549)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันรุ้งทอง 126 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130 ติดต่อ : คุณทรัพย์สมบูรณ์ จตุรภัทร โทร : 036 201150 , 06 7004139
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป 
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป ตรา Private ขวดพลาสติก ขนาด 125ml. (25549)
บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด 111 หมู่ 1 บ้านหนองกะทะ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210 ติดต่อ : คุณสมชาย เอี่ยมสุวรรณ โทร : 09 9004352 , 09 5384627 โทรสาร : 036 385061
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป 
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป ตราซิง กล่องเล็ก (171248)
บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด 111 หมู่ 1 บ้านหนองกะทะ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210 ติดต่อ : คุณสมชาย เอี่ยมสุวรรณ โทร : 09 9004352 , 09 5384627 โทรสาร : 036 385061
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป 
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป ตราไปรเวท บรรจุกล่องละ 12 ขวด ขวดละ 12 ml. (171248)
บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด 111 หมู่ 1 บ้านหนองกะทะ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210 ติดต่อ : คุณสมชาย เอี่ยมสุวรรณ โทร : 09 9004352 , 09 5384627 โทรสาร : 036 385061
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป 
เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป ตราซิง บรรจุกล่องละ 12 ขวด ขวดละ 70 ml. (171248)
บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด 111 หมู่ 1 บ้านหนองกะทะ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210 ติดต่อ : คุณสมชาย เอี่ยมสุวรรณ โทร : 09 9004352 , 09 5384627 โทรสาร : 036 385061
เครื่องดื่มเอ็มบลิก้า 
เครื่องดื่มเอ็มบลิก้า ขวดแก้ว ขนาด 250ml. (25549)
บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด 111 หมู่ 1 บ้านหนองกะทะ ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210 ติดต่อ : คุณสมชาย เอี่ยมสุวรรณ โทร : 09 9004352 , 09 5384627 โทรสาร : 036 385061
เครื่องต้มยำอบแห้ง 
เครื่องต้มยำอบแห้งชนิดซอง (25549)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเตาปูน เลขที่ 2 หมู่ 6 บ้านมอญ ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ติดต่อ : นางสำราญ ศรีวารินทร์ โทร : 036 361199
เครื่องต้มยำอบแห้ง 
เครื่องต้มยำอบแห้งชนิดกล่อง (25549)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเตาปูน เลขที่ 2 หมู่ 6 บ้านมอญ ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 ติดต่อ : นางสำราญ ศรีวารินทร์ โทร : 036 361199
งาขาวกระจก 
งาขาวกระจก หวาน มัน หอม กรอบ แคลเซี่ยมสูง (171248)
ถั่วกระจกและงากระจก 43/19 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : นายไพโรจน์ ชาติวิวัฒนาการ โทร : 01 9941386, 06 5171149, 05 8303767 โทรสาร : 036 327144
งาขาวกระจก 
งาขาวกระจก ทรงบ้าน หวาน มัน หอม กรอบ มีแคลเซี่ยมสูง (171248)
ถั่วกระจกและงากระจก 43/19 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : นายไพโรจน์ ชาติวิวัฒนาการ โทร : 01 9941386, 06 5171149, 05 8303767 โทรสาร : 036 327144
งาขาวกระจกแม่สมจิตร 
งาขาวกระจกแม่สมจิตร (รหัสโอทอป 191100845203)
งาขาวกระจกแม่สมจิตร 143/11 หมู่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : คุณบุปผา เลี้ยงชีพอาตม์ โทร : 036 330233 E-mail : someen@hotmail.com
งาดำกระจก 
งาดำกระจก หวาน มัน หอม กรอบ มีวิตามินบี และแคลเซี่ยมสูง (171248)
ถั่วกระจกและงากระจก 43/19 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : นายไพโรจน์ ชาติวิวัฒนาการ โทร : 01 9941386, 06 5171149, 05 8303767 โทรสาร : 036 327144
งาดำกระจก 
งาดำกระจก ทรงบ้าน หวาน มัน หอม กรอบ มีวิตามินบี และแคลเซี่ยมสูง (171248)
ถั่วกระจกและงากระจก 43/19 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : นายไพโรจน์ ชาติวิวัฒนาการ โทร : 01 9941386, 06 5171149, 05 8303767 โทรสาร : 036 327144
งาดำแท่ง (สติ๊ก) 
งาดำแท่ง (สติ๊ก) รสสับปะรด ผลิตจากธรรมชาติ 100% กรอบ (171248)
ถั่วกระจกและงากระจก 43/19 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : นายไพโรจน์ ชาติวิวัฒนาการ โทร : 01 9941386, 06 5171149, 05 8303767 โทรสาร : 036 327144
งาแท่ง (สติ๊ก) 
งาแท่ง (สติ๊ก) สูตรลดความหวาน กรอบ และนุ่มมาก (171248)
ถั่วกระจกและงากระจก 43/19 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : นายไพโรจน์ ชาติวิวัฒนาการ โทร : 01 9941386, 06 5171149, 05 8303767 โทรสาร : 036 327144
ชาเขียว (ไทยชง) 
ตราไทยชง ชาใบหม่อน ผสมธัญพืช (21553)
บริษัท ออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จำกัด 31 หมู่ 6 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 ติดต่อ : คุณอัจจิมา น้อยพลี โทร : 08 5123 7378, 036 227118 โทรสาร : 036 227118 E-mail : adjima@hotmail.com E-mail : factory@banriecoffee.com
ชาแดง (ไทยชง) 
ตราไทยชง ชาดอกกระเจี๊ยบ ผสมธัญพืช (21553)
บริษัท ออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จำกัด 31 หมู่ 6 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 ติดต่อ : คุณอัจจิมา น้อยพลี โทร : 08 5123 7378, 036 227118 โทรสาร : 036 227118 E-mail : adjima@hotmail.com E-mail : factory@banriecoffee.com
ชาอัสสัม (ไทยชง) 
ตราไทยชง ชาพันธุ์อัสสัม ผสมธัญพืช (21553)
บริษัท ออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จำกัด 31 หมู่ 6 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170 ติดต่อ : คุณอัจจิมา น้อยพลี โทร : 08 5123 7378, 036 227118 โทรสาร : 036 227118 E-mail : adjima@hotmail.com E-mail : factory@banriecoffee.com
ชิสเชคไส้องุ่น 
ชิสเชคไส้องุ่น (21553)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรมวกเหล็ก 296 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : คุณกุสุมา ฉายาวัฒนะ โทร : 081 5708066
เต้าหู้นมสด 
น้องเพชรเต้าหู้นมสด (รหัสโอทอป 190100514901)
กลุ่มน้องเพชรเต้าหู้นมสด 124 หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณบุสรา อักษรนันทน์ โทร : 083 8261261
แตงแคนตาลูป เมล่อน (5 ดาว ปี 2553) 
แตงแคนตาลูป เมล่อน (รหัสโอทอป 190300694901)(OPC53 SR5Stars)
วาสนาฟาร์ม (Wasana Farm) 67 หัวทอง หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 ติดต่อ : นายภานุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ โทร : 08-1994-8868 โทรสาร : 0-3637-5117
ถั่วกระจก 
ถั่วกระจก ทรงบ้าน หวาน มัน หอม กรอบ มีแคลเซี่ยมสูง (171248)
ถั่วกระจกและงากระจก 43/19 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : นายไพโรจน์ ชาติวิวัฒนาการ โทร : 01 9941386, 06 5171149, 05 8303767 โทรสาร : 036 327144
ถั่วกระจก 
ถั่วกระจก บรรจุกล่อง หวาน มัน หอม กรอบ มีแคลเซี่ยมสูง (171248)
ถั่วกระจกและงากระจก 43/19 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : นายไพโรจน์ ชาติวิวัฒนาการ โทร : 01 9941386, 06 5171149, 05 8303767 โทรสาร : 036 327144
ถั่วงาสามสหาย 
ถั่วงาสามสหาย หวาน มัน หอม กรอบ มีวิตามินบี และแคลเซี่ยมสูง (171248)
ถั่วกระจกและงากระจก 43/19 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ติดต่อ : นายไพโรจน์ ชาติวิวัฒนาการ โทร : 01 9941386, 06 5171149, 05 8303767 โทรสาร : 036 327144

Comments