5.ประเภทกระเป๋า

ชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียดสถานที่ติดต่อ
กระเป๋าจักสานจากเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าจักสานจากเชือกมัดฟาง กระเป๋า 5 แถว (18449)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าจักสานจากเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าจักสานจากเชือกมัดฟาง กระเป๋า 6 แถว (18449)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าจักสานจากเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าจักสานจากเชือกมัดฟาง กระเป๋า 7 แถว (18449)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าจักสานจากเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าจักสานจากเชือกมัดฟาง กระเป๋า 6 แถว (18449)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าจักสานผักตบชวา 
ทรงรวงผึ้ง สลับสี (21553)
กลุ่มจักสานผักตบชวา 19 หมู่ 2 บ้านโคกคำ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 ติดต่อ : คุณสายหยุด เที่ยงดี โทร : 036 221020, 08 9828 4734 E-mail : cdd.saraburi@thailmail.com
กระเป๋าจักสานผักตบชวา 
ทรงสี่เหลี่ยม (21553)
กลุ่มจักสานผักตบชวา 19 หมู่ 2 บ้านโคกคำ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 ติดต่อ : คุณสายหยุด เที่ยงดี โทร : 036 221020, 08 9828 4734 E-mail : cdd.saraburi@thailmail.com
กระเป๋าจักสานผักตบชวา 
กระเป๋าหิ้วหูไม้ ลายไส้ปลาไหลเล็ก (25549)
กลุ่มจักสานผักตบชวา 19 หมู่ 2 บ้านโคกคำ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 ติดต่อ : คุณสายหยุด เที่ยงดี โทร : 036 221020, 08 9828 4734 E-mail : cdd.saraburi@thailmail.com
กระเป๋าจักสานผักตบชวา 
กระเป๋าหูกลมหิ้ว ลายขัด ใส่เปีย (25549)
กลุ่มจักสานผักตบชวา 19 หมู่ 2 บ้านโคกคำ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 ติดต่อ : คุณสายหยุด เที่ยงดี โทร : 036 221020, 08 9828 4734 E-mail : cdd.saraburi@thailmail.com
กระเป๋าจักสานผักตบชวา 
กระเป๋าสะพาย แบบรางผึ้ง ลายก้างปลา (25549)
กลุ่มจักสานผักตบชวา 19 หมู่ 2 บ้านโคกคำ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 ติดต่อ : คุณสายหยุด เที่ยงดี โทร : 036 221020, 08 9828 4734 E-mail : cdd.saraburi@thailmail.com
กระเป๋าเจมส์บอนด์ 
กระเป๋าเจมส์บอนด์ (3752)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าเชือกมัดฟาง พลาสติก (161249)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าเชือกมัดฟาง (161249)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าเชือกมัดฟาง (161249)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าสะพาย ถักจากเชือกมัดฟาง ลายไทย (25549)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าสะพาย ถักจากเชือกมัดฟาง รูปแบบวัยรุ่น (25549)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าถือ ถักจากเชือกมัดฟาง รูปแบบ A3 หูถัก ด้านในบุผ้าไหม (25549)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าสะพาย ถักจากเชือกมัดฟาง รูปแบบวัยรุ่น (25549)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าถือ ถักจากเชือกมัดฟาง รูปแบบ AA หูถัก ด้านในบุผ้า (25549)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าถือ ถักจากเชือกมัดฟาง รูปแบบ A1 หูไม้ ด้านในบุผ้า (25549)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าถือ ถักจากเชือกมัดฟาง รูปแบบ A1 หูไม้ ด้านในบุผ้า (25549)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าถือ ถักจากเชือกมัดฟาง รูปแบบ A2 หูถัก ด้านในบุผ้า (25549)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าสะพาย ถักจากเชือกมัดฟาง ลายไทย ผสมเกลียว (25549)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าถือ ถักจากเชือกมัดฟาง รูปแบบ A2 หูถัก ด้านในบุผ้า (25549)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าสะพาย ถักจากเชือกมัดฟาง ลายไทย ใส่แตง (25549)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าสะพาย ถักจากเชือกมัดฟาง ลายผีเสื้อ (25549)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221

ชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียดสถานที่ติดต่อ
กระเป๋าแตงโม 
กระเป๋าถักด้วยเชือกมัดก้อนฟาง
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าแตงโมจักสานเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าแตงโมใหญ่ จักสานจากเชือกมัดฟาง (161249)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าแตงโมจักสานเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าแตงโมเล็ก จักสานจากเชือกมัดฟาง (161249)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าถักเชือกมัดฟาง 
กระเป๋าถักเชือกมัดฟาง (รหัสโอทอป 191200084701)
กลุ่มถักกระเป๋าเชือกมัดฟางบ้านคลองมะเกลือ 23 คลองมะเกลือ หมู่ 13 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ติดต่อ : นางสำเริง ช่วยสัตย์ โทร :08 9988 0904
กระเป๋าถักด้วยเชือกมัดก้อนฟาง 
กระเป๋าถักด้วยเชือกมัดก้อนฟาง
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าถักด้วยเชือกมัดก้อนฟาง 
กระเป๋าถักด้วยเชือกมัดก้อนฟาง
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าถักด้วยเชือกมัดก้อนฟาง 
กระเป๋าถักด้วยเชือกมัดก้อนฟาง
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าถักด้วยเชือกมัดก้อนฟาง (ขนาดเล็ก) 
กระเป๋าถักด้วยเชือกมัดก้อนฟาง (ขนาดเล็ก)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าถักด้วยเชือกมัดก้อนฟาง (ขนาดใหญ่) 
กระเป๋าถักด้วยเชือกมัดก้อนฟาง (ขนาดใหญ่)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าธุรกิจ 
กระเป๋าถักด้วยเชือกมัดก้อนฟาง
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าปากรูด 
กระเป๋าปากรูดบาติก ทำจากผ้ามัสสิน ลายสัตว์บก (25549)
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเขามัน 24 หมู่ 1 บ้านเขามัน ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 ติดต่อ : คุณสมพร เผื่อนจันทึก โทร : 036 357429, 09 9893451
กระเป๋าพัน 
กระเป๋าพันขึ้นลายลูกแก้ว (ขนาดใหญ่) เป็นผลิตภัณฑ์จากใบลาน(OTOP)
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมหมู่บ้านลานทอง 11/3 ม. 1 บ้านท่าฤทธิ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ติดต่อ : คุณบานเย็น สอนดี โทร :01 8526354, 09 6804981
กระเป๋าพัน 
กระเป๋าพันขึ้นลาย เป็นผลิตภัณฑ์จากใบลาน(OTOP)
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมหมู่บ้านลานทอง 11/3 ม. 1 บ้านท่าฤทธิ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ติดต่อ : คุณบานเย็น สอนดี โทร :01 8526354, 09 6804981
กระเป๋าพัน 
กระเป๋าพันขึ้นลายลูกแก้ว (ขนาดเล็ก) เป็นผลิตภัณฑ์จากใบลาน(OTOP)
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมหมู่บ้านลานทอง 11/3 ม. 1 บ้านท่าฤทธิ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ติดต่อ : คุณบานเย็น สอนดี โทร :01 8526354, 09 6804981
กระเป๋าลายวนหูไม้ 
กระเป๋าถักด้วยเชือกมัดก้อนฟาง
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าลายเสื่อแตงโม 
กระเป๋าลายเสื่อแตงโม รหัส 018 (21553)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าวงกลม 
กระเป๋าวงกลม (3752)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าสาน 
กระเป๋าสานสลับสี (ขนาดใหญ่) เป็นผลิตภัณฑ์จากใบลาน(OTOP)
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมหมู่บ้านลานทอง 11/3 ม. 1 บ้านท่าฤทธิ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ติดต่อ : คุณบานเย็น สอนดี โทร :01 8526354, 09 6804981
กระเป๋าสาน 
กระเป๋าสานมีลาย เป็นผลิตภัณฑ์จากใบลาน(OTOP)
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมหมู่บ้านลานทอง 11/3 ม. 1 บ้านท่าฤทธิ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ติดต่อ : คุณบานเย็น สอนดี โทร :01 8526354, 09 6804981
กระเป๋าสาน 
กระเป๋าสานสลับสี (ขนาดเล็ก) เป็นผลิตภัณฑ์จากใบลาน(OTOP)
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมหมู่บ้านลานทอง 11/3 ม. 1 บ้านท่าฤทธิ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ติดต่อ : คุณบานเย็น สอนดี โทร :01 8526354, 09 6804981
กระเป๋าสาน 
กระเป๋าสานไม่มีลาย เป็นผลิตภัณฑ์จากใบลาน(OTOP)
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมหมู่บ้านลานทอง 11/3 ม. 1 บ้านท่าฤทธิ์ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 ติดต่อ : คุณบานเย็น สอนดี โทร :01 8526354, 09 6804981
ชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียดสถานที่ติดต่อ
กระเป๋าถักเชือกไนลอน 
กระเป๋าถักเชือกไนลอน (รหัสโอทอป 190800055201)
กลุ่ม MLEH (เอ็มลิช) 366 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 ติดต่อ : คุณชูศรี พงษ์สุวรรณ โทร : 036 397048, 08 5191 9857 โทรสาร : 036 397221
กระเป๋าถือ 
กระเป๋าถือ กระเป๋าคุณนาย ไซส์เล็ก (8851)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าถือ 
กระเป๋าถือ กระเป๋าแตงโมรังไหม (8851)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าถือ 
กระเป๋าถือ กระเป๋าแตงโมโปร่ง (8851)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าถือ 
กระเป๋าถือ กระเป๋าคุณนาย ไซส์ใหญ่ (8851)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าถือ 
กระเป๋าถือ กระเป๋าแพค PP (8851)
สตรีห้วยทองหลาง 39/2 หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 ติดต่อ : คุณพงษ์ไพบูลย์ ศรีวรสาร โทร : 036 336850, 08 1458 9423, 08 9745 6512 โทรสาร : 036 336850, 036 221020, 036 337314 E-mail : saraburicraft@yahoo.com
กระเป๋าหิ้วรางผึ้งหูกลม 
กระเป๋าหิ้วรางผึ้งหูกลม (รหัสโอทอป 191000194701)
กลุ่มจักสานผักตบชวา 19 หมู่ 2 บ้านโคกคำ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 ติดต่อ : คุณสายหยุด เที่ยงดี โทร : 036 221020, 08 9828 4734 E-mail : cdd.saraburi@thailmail.com

Comments