Otkupne cijene zlata:

NazivTežina zlata u gramima
1-99100-249250-499500+
333 / 8 Karatno po gramu60,00 kn
62,00 kn
64,00 kn
70,00 kn
585 / 14 Karatno po gramu121,00 kn
123,00 kn
125,00 kn
131,00 kn
750 / 18 Karatno po gramu
153,00 kn
155,00 kn
157,00 kn
163,00 kn
833 / 20 Karatno po gramu167,00 kn
169,00 kn
171,00 kn
177,00 kn
900 / 21 Karatno po gramu183,00 kn
185,00 kn
187,00 kn
193,00 kn
916 / 22 Karatno po gramu185,00 kn
187,00 kn
189,00 kn
195,00 kn
986 / 23 Karatno po gramu
199,00 kn
201,00 kn
203,00 kn
209,00 kn
999 / 24 Karatno po gramu207,00 kn
209,00 kn
211,00 kn
217,00 kn

Otkupne cijene srebra:

 Naziv

Cijena

800 (beštek) po gramu

1,90 kn

900 (beštek) po gramu

2,20 kn

925 (nakit) po gramu

2,50 kn

995 (granule) po gramu

3,10 kn

999 (LBM poluge) po gramu

4,40 kn


In The News