Русанка Ляпова

Русанка Ляпова е родена през 1966 г. в Бургас. Завършила е някогашната сърбохърватска филология в СУ „Св.Кл.Охридски”. Работи като преводач от южнославянски езици. Обича да превежда разкази и на собствен риск – пиеси.
Сред авторите, превеждани от нея, са Миленко Йергович, Йовица Ачин, Мирослав Кърлежа, Радослав Петкович, Владимир Арсениевич, Слободан Селенич, Светислав Басара, Михайло Пантич, Роберт Перишич, Едо Попович, Татяна Громача, Анте Томич и др.
За превода си на романа на Милорад Павич „Пейзаж, рисуван с чай” е удостоена с наградата за художествен превод на Съюза на преводачите в България за 2010 г.


  • Преводи: