A KUTATÁS EREDMÉNYEI

A 3. kutatási év eredményei (2016-2017)

Farkasné Puklus Márta: EULITA Konferencia Bécsben: a jogi tolmácsolás és fordítás sokrétűsége, 1 Magyar Jogi Nyelv (2017/1) 37-40. o., 2017.

Szendi Attila: A 19. századi magánjogi szakszavaink előfordulása korabeli folyóiratokban (1830-1850), 1 Magyar Jogi Nyelv (2017/1) 4 –13. o., 2017.

Tóth Judit – Kurtán Zsuzsa: A jogszabályok szövege – avagy a jogalkotók szövegelése, 1 Magyar Jogi Nyelv (2017/1) 34 –36. o., 2017.

Ződi Zsolt: A korábbi esetekkel való érvelés a jogban, 13 IUSTUM AEQUUM SALUTARE (2017/2) 93-104. o., 2017.

Kurtán Zsuzsa – Sajgál Mónika – Vinnai Edina: A jelentés tisztázása jogász–laikus interakciókban, PORTA LINGUA-2016. 405-418. o., 2016.

Markovich Réka: Order of Norms and Deontic Modality, South American Journal of Logic. Special Issue Carlos Alchourrón Vol. 1, n. 2, pp. 435–445, 2015.

A 2. kutatási év eredményei (2015-2016)

Sajgál Mónika: Soziale Positionierung und Handlungsmöglichkeiten im vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren, Debreceni Egyetem, 2015.Az 1. kutatási év eredményei (2014-2015)

A kutatás első évében, 2014. november 14-15-én került sor "A jog nyelvi dimenziója" című konferencia megtartására, ahol jogelméleti és nyelvelméleti szempontból foglalkoztak az előadók a jog és nyelv lehetséges kapcsolódási pontjaival. Hasonló címen 2015-ben jelent meg az előadások írott változatát tartalmazó tanulmánykötet. Ezekből a kutatócsoport tagjainak írásait tesszük közzé az alábbiakban:


További publikációk:

Dobos Csilla: Lexikai átváltási műveletek a nyelven belüli fordításban, 9 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, A Miskolci Egyetem Közleményei (2014/2) Miskolc: Egyetemi Kiadó, 2015. 63-80. o.

Farkasné Puklus Márta: Hogyan adhatunk hatékony visszajelzést a fordítóképzésben?, 9 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, A Miskolci Egyetem Közleményei (2014/2) Miskolc: Egyetemi Kiadó, 2015. 146-164. o.

Kurtán Zsuzsa: Párhuzamos szakszövegek rétegződésének interkulturális vetületei, 9 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, A Miskolci Egyetem Közleményei (2014/2) Miskolc: Egyetemi Kiadó, 2015. 215–226. o.

Szabó Miklós: Intézményi ekvivalencia, 9 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, A Miskolci Egyetem Közleményei (2014/2) Miskolc: Egyetemi Kiadó, 2015. 237-248. o.