Vodárenská věž

Objekt Asijského kulturního centra spolu s rozhlednou a úpravou parku je pro lokalitu Na kopečku velice důležitý. Tyto stavby definují současné centrum této části. Je pozitivní, že zde vznikají kulturní a volnočasové aktivity, kterých je Na kopečku velký nedostatek.  Pro více informací o území Na klikněte zde.

Rekonstrukce vodárenské věže bude již letos v roce 2012 dokončena a věž bude přístupná pro veřejnost. Rekonstrukce proběhla poměrně citlivě vzhledem k objektu. Kolem stavby byl však nově vystavěn plot z betonových tvárnic, který se k takto kvalitní stavbě nehodí. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu z režného zdiva a kovu, měl být plot pojmut podobně. Vždy je nutné přistupovat k rekonstrukci a novým stavbám pomocí kvalitní architektury. Proto by bylo dobré, i při realizaci poslední etapy- přeměna parčíku na asijskou zahradu, aby  bylo pamatováno na kvalitní provedení v materiálech, myšlence a vizuálním vzhledu. Zahrada by se měla vizuálně propojit s vodárenskou věží tak, aby vznikl jeden celek. Bylo by tedy dobré například použít režné zdivo, stejně jako je to u vodárny. Určitě by nemělo dojít k použití neestetických betonových tvárnic, které známe z obchodů pro kutily. V tomto případě nejsou vůbec vhodné. Dále by se mělo při návrhu menších vkladů (mostek, lavice na sezení, altán, vodní prvky apod.) pamatovat na původní účel parčíku a na místní tradice a kulturu. Určitě by zde neměla vzniknout kopie japonské zahrady. V návrhu by se mělo zohlednit mísení místního koloritu a tradice spolu s asijskou filozofií, aby zde nevznikl násilný vklad, který bude místním lidem cizí.

Silnice mezi Vodárnou a parkem by se měla zúžit. V části mezi těmito dvěma objekty by se nemělo parkovat. Mělo by být vyzdviženo co nejvíc jejich vzájemné propojení. 

S tímto textem je také dobré přečíst text o rozhlednách v Třeboni. Pro více informací klikněte zde. 


Zobrazit místo Na kopečku na větší mapěpředcházející analýza objektů

Bývalá vodárenská věž, sousední parčík a budovy bývalého zájezdního hostince by měly společně tvořit jeden celek. Celý tento areál bude fungovat jako centrum asijské kultury. Budou se zde konat různé kulturní akce, výstavy, přednášky, apod. Areál bude otevřen i pro veřejnost a turisty (vodárenská věž, čajovna). Tento areál by měl být v budoucnu také propojen s provozem ubytování a soukromých lázní v objektu Nového dvoru v centru města.


Vodárna

Stavba pochází z roku 1909 a je architektonicky zajímavá a cenná. Architektonické i konstrukční tvarosloví velice nápadně připomíná, dá se říci, že kopíruje vodárnu v pražské Michli od architekta Jana Kotěry. Pod architektonickými návrhy však jepodpis jiného architekta než Kotěry.

Vodárenská věž je v majetku města. Dr. Klečka, na své náklady věž rekonstruuje. Věž bude po dokončení sloužit jako výstavní prostor pro předměty asijské kultury a jako rozhledna. Bude zde také expozice věnována samotné věži a architektu Kotěrovi. V prostoru vodní cisterny bude meditační místnost s expozicí.

K budově také provozně patří studna, 30 m hluboká, pocházející z doby vzniku vodárny. Věž se používala jako zásobárna vody pro Třeboň. Dnes jsou kolem věže vystavěny nové objekty, které patří firmě Jihočeské vodovody a kanalizace, která dnes spravuje dodávky vody pro město. Areál věže je od těchto budov oddělen zdí z betonových tvárnic. Kolem objektu věže je tak volná plocha, která je pokryta kamínky.

Konstrukce věže: Na kamenné podstavě je založen válec z cihel nesoucí dvouplášťovou konstrukci pro zadržování vody. Tuto konstrukci tvořila z vnějšku betonová skořepina, která chránila vnitřní ocelovou konstrukci cisterny. Mezi betonovou konstrukcí a ocelovou je cca 1 m široká mezera. Zde byla uložena strojovna, potřebná k přečerpání vody. Nad prostorem cisterny pro vodu je plošina- luneta tvořena skleněnými okny. Konstrukce cisterny pro vodu byla vyrobena z 3 cm tlustých ocelových plátů spojených svárem.

Do věže se vstupuje hlavním a jediným vchodem. Odtud pak vede nově vestavěné ocelové schodiště až do prostoru bývalé nádrže na vodu a pokračuje dále až do prostoru lunety. Z úrovně přízemí se dá jít po schodech do suterénu, kde budou pro návštěvníky přístupné toalety.


Park s pomníkem obětem fašismu

Menší parčík, ve kterém jsou vzrostlé stromy a který je od silnice oddělen zídkou a keři. Na tomto místě parku by se měly nacházet hroby padlých vojáků při bojích v 2. světové válce.  Uprostřed parku je tedy umístěn pomníke. Park bude upraven v duchu asijské zahrady. Socha bude ponechána, jen bude překryt podstavec. Velká nevýhoda parčíku je, že v těsné blízkosti prochází hlavní silnice směřující na České Velenice a do Rakouska. Projíždějící auta tvoří velký hluk, který jde slyšet i v parku.

 

Budovy bývalého zájezdního hostince čp. 242

Budovy kdysi sloužily jako zájezdní hostinec, protože se nacházely na důležité křižovatce cest. Cesty odtud vedly do Vídně a do Jindřichova Hradce. Na rozcestí zde také stával sloup, který vyznačoval, že se jedná o důležitou křižovatku. Tento sloup zde stojí doposud, ale nevíme, jestli na původním místě. Dnes již kolem budovy vede pouze jedna používaná komunikace, která se napojuje na hlavní silnici směrem na České Velenice a do Rakouska. Plánuje se rekonstrukce místa před budovou a také přilehlé komunikace. Počítá se s tím, že sloup bude nepatrně přemístěn. Ze zadu přiléhá k budovám dlážděné místo, kde bude parkoviště, posezení a pergola. V této části u silnice se také nachází velmi neobvyklá socha sedícího Ježíše Krista krytá stříškou.

 

V komunistické době se v prostorách bývalého hostince nacházelo agitační středisko. Dnes po rekonstrukci budou budovy sloužit jako kulturní centrum zaměřené na asijskou civilizaci a vzdělanost.

Celkem tady stojí dvě budovy: budova bývalého hostince a budovy bývalé konírny. Tyto budovy mají mezi sebou uzavřený dvůr. Do dvora je přístup vraty z ulice.  Za dvora je přístupná budova bývalé konírny. V přízemí bývalé konírny je sál, který se bude využívat pro pořádání kulturních akcí (přednášky, meditace, koncerty, …). V patře se pak nachází byt s dvěma pokoji, kuchyní s jídelnou a obývacím pokojem a sociálním zázemím. Budova bývalého hostince má v přízemí chodbu a schodiště, po kterém se vstupuje do patra a do prostoru sklepa. V patře budovy se nachází dva byty, které jsou určeny především jako ubytování pro lektory ze zahraničí. Sklep je nyní rekonstruován na čajovnu. Má dva samostatné prostory a také sociální zázemí. Větší prostor je také vhodný k pořádání kulturních akcí. 


situace a půdorysné uspořádání objektu v roce 2012


situace

půdorysné uspořádání věže
Comments