Seníky na mokrých lukách

Dřevěné seníky rozeseté na mokrých lukách jsou specifikem Třeboně. Dnes si turista a dokonce ani mnohý místní obyvatel neuvědomuje jakým způsobem bylo vždy město spojeno s krajinou mokrých luk a rybníkem Rožmberk. To je způsobeno přítomností přeložky silnice, která velmi nedůstojně přetla tento blízký vztah a možná díky tomu je dnes stav seníků takto žalostný.  Je pravděpodobné, že vizuální blok silnice, ale i železnice je také jistým způsobem zodpovědný za podivné stavbičky v zadní části Lázní Berta. Ty jsou nedůstojné také.  Pro více informací o Lázních Berta klikněte zde. Proto je na tomto místě důležité se zamyslet, jestli nová plánovaná další přeložka nebude mít podobný efekt a nebude spíše problémem v chápání města jako součásti krajiny.   Pro více informací o přeložce klikněte zde.

Pokud se však vrátíme k problematice seníků, musíme konstatovat (jak již bylo naznačeno), že jsou v žalostném stavu. O seníky se nikdo nestará. Město by je rádo získalo, ale majitelé je nechtějí na město převést, i když na jejich opravu nemají peníze. To je opravdu problém. U mnohých seníků se také jedná o nevyjasněné vlastnické vztahy. Ve svém důsledku to může vést až k tomu, že tento fenomén zcela vymizí.

Proto navrhujeme, aby město zakoupilo plachty, kterými dočasně, než se ozřejmí všechny souvislosti a než se mnozí majitelé rozhodnou, tyto seníky zakryje a tím zamezí přístupu vody do jejich dřevěných konstrukcí. Tím bude odložen jejich zánik. Podle našeho názoru se město nemůže jen dívat jak tyto stavby mizí. Musí jednat. A pokud nechce investovat do cizího majetku, tak je dobré alespoň tyto historické seníky zachránit s minimem prostředků za cenu plachty. Je možné, že děti současných majitelů budou mít jiný názor a objekty zachrání nebo na město převedou. 

Zakrývání je vhodné řešit urychleně!

 

V budoucnu (až budou objekty převedeny) je nutné, aby byly kvalitně opraveny podobně jako pár v současnosti opravených seníků. Navrhujeme však, aby bylo co nejvíce konstrukcí zachováno. Aby se zbytečně vše neměnilo.

Po jejich opravě navrhujeme, aby některé jako seníky fungovaly, ale některé byly přístupné jako dočasná místa výstav jednotlivých kulturních institucí.  Pro více informací o kulturních institucích, které budou seníky využívat klikněte zde. Objekty  by však měly zůstat v původním stavu bez dveří. Bylo by tedy třeba dočasných sundavacích schůdků, jelikož seníky nemají dveře. Pouze prostor ve štítu je jistým způsobem vchodem.

V senících by mohly být například výstavy věnované krajině, hospodaření apod. Vždy by však mělo jít pouze o dočasné výstavy a dočasná představení. V zimním období by bylo dobré v senících vytvořit betlémy, třeba i živé. Bylo by fajn, pokud by rodiče táhli děti na saních k seníkům. To by byla skoro až Ladovská scéna.

Domníváme se, že díky proměnlivosti výstav bude tento fenomén živý a dostane se tak do popředí, a tím bude i větší tlak na opravu a zachování těchto staveb do budoucna.

Comments