Přeseka

Do urbanistické struktury této obce nebylo v minulosti příliš hrubě zasahováno. Za dobrý stav původní zástavby a málo narušujících prvků může kvalitní péče CHKO Třeboň, která zde výstavbu omezuje a hlídá. Ve vesnici se dodnes zachovaly typické jihočeské staré statky. Na statcích dříve žili především zemědělci, kteří zde chovali dobytek. Přeseka byla typická chudší jihočeská vesnice. V minulých letech se původní obyvatelstvo spíše vystěhovávalo za prací pryč. Dnes je však situace taková, že se sem opět lidé k trvalému pobytu vrací. Bohužel se zde však také objevuje nová výstavba, která vůbec nerespektuje původní vesnickou logiku. Jsou to domy, které stojí v odstupu od uliční čáry mající podobný charakter jako domky, které se staví v různých příměstských satelitech.  Výstavba ve vesnici by určitě v budoucnu měla vycházet z typických dispozic jihočeského domu. Zástavba by se neměla odehrávat pouze na okrajích vesnice, ale měla by se soustředit do středu tam, kde jsou v zástavbě volné parcely. Určitě by zde tedy neměla růst výstavba tzv satelitního typu.

Centrum obce tvoří dvě návsi. První se nachází na křižovatce u kaple, objektu bývalé kovárny, budovy Jednoty, křížku a hasičské nádrže. Kovárna byla vhodně rekonstruována mysliveckým spolkem. Do kaple jezdí občas pan farář z Třeboně konat bohoslužby. Tato náves má charakter rozcestí, nachází se zde také kříž. Náves by měla být upravena- jedná se hlavně o prostor před jednotou, u kapličky a bývalé kovárny a okolí kříže a vodní nádrže. Druhá náves je u budovy hospody, druhé hasičské nádrže a oploceného dětského hřiště. Staví se zde májka a proto by bylo vhodné, aby se náves pro tuto slavnost také vhodně upravila. Dnes je to spíše parkoviště s trávníkem. Také by se mělo přesunout dětské hřiště dále od silnice do klidnějšího místa v obci. Hřiště by se nemělo oplocovat ohrádkou. Mělo by tedy být umístěno dále od silnice.  

V obci se nachází, jak již bylo zmíněno, dvě hasičské nádrže. Koupat se v nich dnes nedá z důvodů špatného stavu vody. V zimě se na těchto nádržích bruslí. Bylo by dobré, pokud by se betonové břehy obou těchto nádrží rekonstruovaly. Úprava betonových vodních nádrží by měla být v duchu přeměny břehu z betonu na rybníky s přírodním travnatým břehem. Také by bylo vhodné vysadit kolem nádrží stromy. Neměly by se zde však sadit stromy a keře, které jsou nepůvodní pro tuto oblast. Úpravy by měly být přirozené a podtrhovat celkový kolorit jihočeské obce. Všechny úpravy veřejných prostranství by měla řešit jedna celistvá architektonická studie. Ta by komplexně řešila využití venkovních prostor (náves pro místní a turisty, náves pro konání místních slavností), zeleň, mobiliář (dřevěné lavice a ve stejném duchu řešené informační tabule apod.) a používání materiálů pro dláždění ulic (nepoužívat tedy betonovou dlažbu, ale např. kamennou nebo mlatový povrch). Vše by však mělo být řešeno na vysoké architektonické úrovni, architektura návrhu by měla vycházet z charakteru místa a měla by být nadčasová 

V obci se nachází sdružení Myslivců, které je velice aktivní. Nově si opravilo "klubovnu" v objektu bývalé kovárny. Bylo by vhodné podporovat tento spolek, protože zde aktivně organizují důležité společenské akce, a také se starají o obec. V minulosti se zde pořádal masopust, ten se však dnes již nekoná. Spolek by se mohl pokusit obnovit masopust a další podobné tradiční slavnosti. Na tyto tradiční slavnosti by mohli přijíždět i lidé z Třeboně. Bylo by jistě pro tyto lidi velice zajímavé vidět původní slavnosti v jejich přirozeném prostředí hezké jihočeské vesnice. Další možnost konání větších kulturních akcí je v místní hospodě. Zde je menší sál vhodný pro pořádání akcí pro cca 120 lidí.

Za vesnicí se nachází antukové hřiště s klubovnou mladých. Zde se mladí tradičně scházejí.

Dopravně je Přeseka spojena s Třeboní pomocí cyklostezky, která vede po silnici směrem do Břilic. Přes vesnici také vede naučná stezka kolem rybníka Rožmberk. V létě zde proto jezdí mnoho cyklistů- cca 2 300 cyklistů denně.

Místní děti jezdí do školy převážně do Třeboně, některé do Břilic. Autobus zastavující přímo v obci, jezdí cca 2x denně. Také je zde přímé spojení do Budějovic.

V těsném sousedství obce je rybník Káňov a rybník Velký a Malý Tisý, který je součástí chráněného území. Nedaleko je rybník Rožmberk. Kolem vesnice teče Zlatá stoka. Ve vzdálenosti půl kilometru se nachází přírodní rezervace Olšina. Je to rybník, kterým prorůstají stromy (vrby, olše) na chůdovitých kořenech a v podrostu je mokřad. Obec má tedy podle našeho názoru velký potenciál co se týče krajiny a tradiční urbanistické struktury. Tyto hodnoty je tedy třeba do budoucna bezpodmínečně zachovat.  Nedoporučujeme tedy přílišné rozšiřování této obce. Myslíme si, že je třeba vytvořit kompletní architektonicko-urbanistickou studii této obce, aby se předešlo jejímu zničení nevhodnými zásahy.Zobrazit místo Přeseka na větší mapě
Comments