Okolí Světa

Jedná se o poměrně rozsáhlé území, které je vhodné k procházkám a oddechu. Podle našeho názoru a také podle názoru dotazovaných lidí, je toto místo chloubou města Třeboň. Jedná se o jakési korzo. kam místní obyvatelé ale také návštěvníci vždy rádi zajdou na procházku.  

Procházení se kolem rybníka Svět by tedy mělo být velmi prestižní záležitostí. Tato hodnota, která je velmi unikátní a pro mnoho měst nedostupná, je však jen částečně zhodnocena a využita ve smyslu pohybu lidí. V podstatě dnes funguje pouze část od Novohradské brány ke hrobce. Myslíme si však, že logické by bylo tuto cestu kolem vody umožnit již z Lázní Aurora.

Navrhujeme tedy vytvořit cestu pro pěší z Lázní Aurora ze spodní jižní části směrem k vodě. Zde bude jednoduché dřevěné molo (na tomto molu bude možné také sedět a slunit se). Z tohoto mola bude vyjíždět vždy v určitém taktu menší přívoz (20-30 lidí), který bude fungovat jako MHD. Cesta lodí vede vždy od lázní směrem do centra města- na Světskou hráz a přes Ostende zpět do Aurory. V žádném případě se tedy nejedná o nějakou výletní plavbu, ale o logickou cestu, která má účel dostat tyto lidi do centra příjemným způsobem a poměrně rychle. Je důležité si uvědomit, že tito lidé jsou ve většině případech starší a mají pohybové problémy. Myslíme si, že tato doprava malou nízkou loďkou by mohla být taková ta typicky Třeboňská. K tomu je však potřeba myslet na charakter lodi a také na charakter přístavních mol. Bylo by vhodné ve formě mol navázat na dřevěný přirozený styl první republiky spíše než na styl červených zábradlí zalitých do nekvalitního betonu zapláclého kameny.   

Pokud však lázeňský host nechce jet lodí ale chce jít z lázní pěšky, je třeba mu nabídnout možnost trasy, která je příjemná. Tomuto podle našeho názoru odpovídá pouze tato trasa, tedy trasa kolem hladiny rybníka Svět. Navrhujeme, aby zde vznikla menší cesta- jen písková. Tedy jen mírně rozšířit pěšinu která kolem vody již vede. V žádném případě nevytvářet nepřírodní díla, která poruší génia loci tohoto místa. Pro pohyb lidí bude třeba zrušit plot, který je dnes kolem pláže. Vše je řešeno a vysvětleno v textu zabývající se městskou plážíPro více informací o městské pláži klikněte zde. Tento plot je ostudou celého města. Pro místní podnikatele, tedy pro hotel Bohemia Regent, i pro nově vytvořená občerstvení to bude velkým přínosem. Kdo v letních měsících půjde okolo, jistě se zastaví na pivo či limo. Obzvláště jedná-li se o klidnou lázeňskou trasu. Samotné místo působí velmi zajímavě. V místě u lázní člověk cítí přítomnost města i přesto, že výhledy jsou pouze do krajiny. Postupně přichází na pláž, která mění pocit člověka a to i vzhledem k rozehřátému písku na jakési korzo u moře. Zde je nutné zrušit tobogán. Tobogán jest nebetyčný exces. V další části při pohybu směrem k budově veslařů je další plot- nutno vytrhat. Také je třeba upravit tento prostor a mírně zde pokliditPro více informací o veslařské loděnici klikněte zde.

V tomto úseku je také třeba lépe a kvalitněji vyřešit možnost mola- vstup  veslařů do lodí. To vše by mělo být vytvořeno jako přirozené dřevěné molo. Mělo by se tedy jednat o stejnou záležitost jako u mola, které začíná u hráze. Zde je podle nás molo nepostradatelné. Člověk, který jde po chodníčku kolem silnice se cítí tak trochu jako sebevrah. Je to též díky rychlosti projíždějících automobilů. Doporučujeme snížit rychlost na 40 km/h. 

Molo by tedy mělo vést spodem kolem vody. Případně výše. Je důležité vše prodiskutovat s rybáři a s CHKO. Jisté by však mělo být  to, že cesta a úpravy kolem rybníka jsou nezbytné. Molo by mělo být přirozené. Tedy mělo by vycházet z historie. Nemá tedy působit jako široká mahagonová molo-předzahrádka před hypermarketem. Také zde nemají být stánky ani prodejci apod.

V jedné části je důležité vystoupat a překročit výpusť rybníka. Zde je také přechod, který umožňuje příchod lidí z parku a také z centra. Pro lidi přicházející z parku je potřeba vytvořit menší schůdky, které povedou od spodní výpustě u branky parku směrem nahoru k silnici a přechodu směřujícímu k molu. Tento prostor musí být vyřešen. Dnes příliš nefunguje. Molo od výpustě dále pokračuje a napojuje se na cestičku po hrázi. Ta bude mírně přírodně upravena a rozšířena. Staticky narušený cihlový objekt bude odstraněn. Argumentem pro jeho nepotřebnost je také využití jen jednou nebo dvakrát za rok. Problematika se dá řešit i jiným způsobem a to mobilním přístřeškem apod. Objekt je zde i vizuálně nevhodný.  

Po cestě se tedy bude nově možno dostat až na nové molo, což budou v podstatě dřevěné schody, které povedou až k hladině. Na těchto schodech bude možné sedět. Budou moci být využity i například při projekcích na rybníku Svět apod. U tohoto mola bude také přistávat přívoz MHD.

Na celou tuto část je nutné vytvořit architektonickou studii, která bude veškeré možnosti reflektovat a která bude tuto strategii rozvíjet do hloubky. Jedná se podle nás, jak již bylo řečeno, o velmi důležitou část města. A proto by měla být řešena dobrým architektem. Pro více informací kvalitní architektuře klikněte zde.

V tomto místě v blízkosti města je opravdu velmi důležité zmínit čtyřicetikilometrovou rychlost, kterou tudy musí v budoucnu automobily projíždět. Je třeba zde také vyznačit přechod pro chodce. Místo zde je nutné velmi pečlivě řešit i z důvodu pohybu jak pěších, tak také cyklistů. Ti se budou moci smísit s pěšími pouze zde na tomto místě. Pokud budou chtít jet dále směrem k Opatovickému rybníku, budou muset sjet z hráze dolů a jet spodní částí, kde již cesta vede. Hráz svět musí být pouze příjemnou promenádou pro pěší. Více o změnách v cyklotrasách a stezkách je uveden v samostatném okruhu. Pro více informací klikněte zde.

V tomto místě je také nově vytvořena zkratka kolem pivovaru ke Zlaté stoce. Ta je důležitá, protože uzavírá menší okruh kolem města. Je pouze pro pěší. Pro více informací o okolí Zlaté stoky klikněte zde.

V úseku na hrázi je podle našeho názoru důležitá ještě jedna spojnice se Zlatou stokou (patrno z mapy).  V ohybu hráze se domníváme, že by bylo dobré postavit další malé dřevěné molo s možností vypůjčit si lodičky. Místo je orientováno na západ a mohlo by tedy fungovat i k večeru. V tomto místě také doporučujeme, aby vznikla menší branka do areálu rybářství. Podle našeho názoru je důležité, aby například turista mohl sejít dolů do sádek a koupit si kapra. Dnes to nejde. Turista zaprvé neví, že se tam prodávají kapři a za druhé by vše musel složitě obcházet. Tato branka s vkusnou cedulí upozorňující na prodej místních ryb by byla jistě přínosem pro sádky.

Na hrázi je také nutné řešit mobiliář a informační cedule. Ty dnes nejsou v příliš dobrém stavu. Jistě by také například turisté ocenili nějaké vysvětlení co se v sádkách děje a proč. 

Po hrázi rybníka dojdeme až k přepusti do Opatovického, zde si budeme nově moci vybrat cestu buď na hráz Opatovického, kam již budou cyklisté moci a nebo na místo nové Bezpalcovy lázně v místě bývalého autokempu.  Pro více informací o Bezpalcově lázni klikněte zde. Další cesta z tohoto místa vede k hrobce.

Místo u nynějšího stánku by bylo dobré též vkusně vyřešit. Například přehodnotit různé reklamní plochy a značky apod. V záplavě cedulí zcela zanikají boží muka, která zde také stojí.

 

Celková logika tras je tedy taková, že je možno se dostat od lázní Aurora cestou za duchovními zážitky směrem k hrobce, nebo světskými zážitky do restaurace či na lázeňskou proceduru do Bezpalcovy lázně. Pokud v tomto místě lázenští hosté již nebudou moci dále, tak se mohou vrátit lodí z Ostende. Pro více informací o Ostende klikněte zde. Pokud vysíleni nejsou, tak se můžou buďto vrátit cestou kolem Zlaté stoky, Lázní Berta až k Auroře nebo mohou obejít rybník Svět.   

Zobrazit místo okolí Světa na větší mapě 

Zobrazit místo část pod Světem na větší mapě

Zobrazit místo promenáda, spojnice lázní na větší mapě

předcházející analýza rybníka Svět a sádek pod Světem


Rybník Svět je evidován státní plavební správou jako vodní cesta. Průměrná hloubka je 1,5 m. V zadní části u pláže u lázní Aurora je hloubka pouze 1 m. Hráz rybníka je vedena jako národní kulturní památka. Po povodních v roce 2002 byla hráz ze strany rybníka zpevněna velkými kameny. Hráz je v části, kde po ní vede silniční komunikace přetěžována projíždějícími kamiony. Dopravu zde celkem tvoří z 80% místní automobilová a z 20% kamionová. Bylo by dobré kamionovou dopravu z hráze odstranit. V blízkosti hráze je uměle vytvořený ostrov. Ostrov je v majetku rybářství a byl vybudován pivovarem při hloubení studně v 19. století. Na ostrově se nachází budova, která slouží nyní jako sklad pro TJ Jiskra oddíl veslování, skladuje se zde veslařská dráha. Na hrázi rybníka je budova pro rozhodčí- též ve vlastnictví TJ Jiskra oddíl veslování. Tato budova je ve velice špatném stavu. Rybáři by ji chtěli z hráze odstranit. V blízkosti této budovy se také nachází betonové molo- přístaviště pro lodě. Toto molo je ve vlastnictví rybářů. Ti by je chtěli opravit. Po délce hráze rybníka (od TJ Jiskra oddíl veslování po betonové molo- přístaviště) chybí možnost pěší cesty kolem vody, a také možnost scházet bezpečně k hladině vody.

Rybník je chovný, ale má i rekreační funkci- možnost koupání. Na dvou místech je vytvořena pláž. Krmení ryb proto probíhá v zadní západní části rybníka a krmení se provádí s ohledem na rekreační funkci rybníka.

Kolem rybníka vede turistická trasa doprovázená informačními tabulemi o krajině, přírodě, rašelině atd.

Rybáři souhlasí s vybudováním mola dlouhého circa 10 m u lázní Aurora vybíhajícího od pláže nad vodní hladinu. Toto molo by bylo vybudováno, aby zde mohl fungovat přívoz jako možnost vodní cesty pro lázeňské hosty z lázní do centra a zpět. Je však nutné počítat, že v zimě rybník zcela zamrzá. A ledové kry mohou molo poškodit. Rybáři také souhlasí s vybudováním stezky- pěšiny kolem břehu rybníka od lázní Aurora do centra města.

Akce na rybníku: v letních měsících koupání (areál s tobogánem, Ostende), lodní vyhlídková plavba po rybníku a sportovní využití (yachting, veslování). V zimě je možné po zamrznutí rybníka na ledě bruslit. Hráz rybníka je oblíbeným vycházkovým místem ve všech ročních období nejen pro turisty, ale také pro místní obyvatele. V blízkosti rybářské bašty bývalo v minulosti molo, bylo však zrušeno.


Sádka pod rybníkem Svět

Sádka se nachází pod hrází rybníka Svět. Rybářství Třeboň je spoluorganizátor rybářských slavností. Sádka také pořádají každou středu exkurze pro lázeňské hosty. Pořádají několik výlovů rybníků.situace prostoru sádek pod rybníkem Svět
Comments